IaD Investments
Menu 99 | Slovensky | Česky | English |
Na tomto mieste si môžete, po zadaní prihlasovacích údajov, pozrieť aktuálny stav Vášho majetku. Táto stránka je sprístupnená iba klientom IAD Investments, správ. spol., a.s. V prípade ak ste našim podielnikom a máte záujem o sprístupnenie tejto služby zašlite na adresu našej spoločnosti žiadosť o jej zriadenie.
Identifikačné číslo:
Heslo:
Šifrovací kľúč:
© IAD Investments, správ. spol., a.s. 2006-2013. Všetky práva vyhradené. Aplikáciu vytvorila pv2c, s.r.o..