Podielové fondy

Cieľom našej spoločnosti je vyvíjať a spravovať podielové fondy tak, aby sme Vám pomohli naplniť Vaše finančné potreby a investičné očakávania.

Tvoríme produkty s rozličnými investičnými stratégiami, ktoré vystihujú náladu na svetových a európskych trhoch, a zohľadňujú dlhodobú stabilitu. Je našim záväzkom investovať Vaše peniaze s obozretnosťou a odbornou starostlivosťou.

Sporiacie programy pre vašu budúcnosť

Ktorá investičná stratégia je pre mňa najvhodnejšia?

S výberom najvhodnejšieho produktu vám pomôžeme. Vďaka nášmu jednoduchému dotazníku rýchlo zistíte, ktoré produkty a investičná stratégia sú
pre Vás najvhodnejšie.

Dotazník investora

Vaše investície sú v bezpečí

Majetok našich klientov je vedený na samostatných účtoch, oddelených od majetku správcovskej spoločnosti a v žiadnom prípade sa nemôže stať našim vlastníctvom. Všetky finančné transakcie
v podielových fondoch kontroluje a schvaľuje nezávislý depozitár, ktorým je ČSOB, a.s. Okrem toho, dozor nad činnosťou IAD Investments vykonáva Národná banka Slovenska, ako najvyšší kontrolný orgán, ďalej dozorná rada spoločnosti a nezávislý auditor. Správu fondov a činnosť správcovskej spoločnosti upravuje aj legislatíva: Zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní.

Sledovanie vývoja
hodnoty Vašej investície
s nohami na stole

Bezpečne a jednoducho Vám pomocou internetu umožníme získať prehľad
o Vašich úsporách a investíciách, sledovať ich zhodnotenie, aktuálny stav Vášho majetku a históriu transakcií. Ako klient spoločnosti IAD Investments
s investíciou automaticky získate zabezpečený prístup do IAD ONLINE.

Vaše investície sú v bezpečí

Ďalšie výhody

Všetky nami spravované fondy sú otvorené, čo znamená, že sa s investíciou nespája žiadna fixná časová viazanosť. Peniaze Vám vyplatíme bezodkladne po doručení Žiadosti o vyplatenie podielových listov. Žiadosť môžete podať osobne, poštou, cez internet, alebo u svojho finančného sprostredkovateľa. Peniaze sú v každej chvíli Vaše a máte na ne dosah. Všetky žiadosti a inštrukcie nájdete v kapitole ŽIADOSTI A DOKUMENTY. 

Ďalšie výhody
IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.