Individuálna správa portfólia

Individuálna správa portfólia je predovšetkým o peniazoch. Pre nás sú ale až na druhom mieste. Prvoradá vždy bola a je dôvera klienta. Rešpektujeme Vaše vízie, ciele a motivácie. V ich duchu sa staráme o zveľaďovanie Vášho majetku.

Individuálna správa portfólia predstavuje systematickú a komplexnú správu finančných prostriedkov klienta prostredníctvom investičnej služby – riadenie portfólia. Vnímame ho ako najvyššiu formu starostlivosti o majetok klienta.

Privátne bankovníctvo

Osobitý prístup ku klientovi
a dostupnosť nás robí výnimočnými.

Umožňujeme privátnu a individuálnu správu finančných prostriedkov
už od čiastky 30 000 €.

Individuálna správa portfólií v IAD

Dosahujeme významné úspechy

Našou snahou je efektívne a dlhodobé zhodnocovanie Vášho majetku. Ukazovateľom napĺňania týchto cieľov je priemerné zhodnotenie vkladov našich klientov na úrovni viac ako 5,5 – 6,5% p.a.
za roky 2008 až 2020 pri dodržaní konzervatívneho až vyváženého prístupu k investovaniu.

Priemerné hrubé výnosy portfólií v individuálnej správe aktív (p.a.)
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Konzervatívna stratégia 5,82% 5,65% 6,08% 6,32% 5,58% 6,65% 7,08% 6,08% 5,60% 5,37% 4,95% 4,73% 5,24%
Vyvážená stratégia 6,73% 7,10% 6,66% 7,13% 7,55% 6,93% 7,48% 6,50% 5,84% 5,63% 6,04% 4,82% 5,29%

Tvorba individuálneho portfólia

 • Prezentácia našich služieb

  Prezentácia našich služieb

  Poskytneme Vám ucelený obraz o našej spoločnosti, systéme investovania, legislatívnej ochrane Vašej investície, poplatkoch a rizikách spojených s investovaním.

 • Spolu s Vami vyplníme investičné dotazníky

  Spolu s Vami vyplníme investičné dotazníky

  Vaše potreby a ciele sú unikátne, preto je pre nás dôležité poznať Vaše finančné plány, investičné horizonty, ako aj Vaše skúsenosti s investovaním.

 • Výber investičnej stratégie

  Výber investičnej stratégie

  Po dôkladnej analýze Vašich požiadaviek, možností, znalostí a skúseností v oblasti investovania pre Vás navrhneme najvhodnejšiu stratégiu zhodnocovania Vášho majetku.

 • Prezentácia našich služieb

  Prezentácia našich služieb

  V súlade s dohodnutou investičnou stratégiou zainvestujeme Vaše finančné prostriedky a vytvoríme Vám individuálne portfólio zložené z cenných papierov, bankových produktov, podielových listov a ďalších finančných nástrojov. Tvorba individuálnych portfólií je nepretržitý vývojový proces, preto neustále vyhľadávame vhodné investičné príležitosti a zostavujeme finančné produkty vyhovujúce Vašim požiadavkám. V tomto procese využívame pravidelné hĺbkové analýzy, dôkladnú znalosť trhu a v neposlednom rade dlhoročné skúsenosti v oblasti kolektívneho investovania.

Aktuálne zloženie klientskych portfólií

Vaše portfólio spravujeme aktívne

Vaše portfólio je počas celého investičného obdobia denne vyhodnocované a vylaďované. Prispôsobujeme ho zmenám na finančných trhoch a zmenám objemu Vašej investície.

Riadenie likvidity

Objem finančných prostriedkov v správe môžete kedykoľvek zvýšiť alebo znížiť. My sa postaráme
o dostatočnú a včasnú likviditu.

Zákon stojí na Vašej strane

Sme povinní viesť Vaše finančné prostriedky oddelene od majetku IAD Investments na Vašom samostatnom účte, ktorý je zriadený v Československej obchodnej banke, a.s. Vaše individuálne portfólio riadime ako investičnú službu podľa Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách. Spravujeme Vami zverené finančné prostriedky a cenné papiere s odbornou starostlivosťou, na základe vlastnej úvahy skúseného portfólio manažéra. Samozrejmosťou je aj vedenie internej evidencie Vášho portfóliového účtu.

IAD ONLINE a doplnkové služby

Ako klient IAD Investments budete mať možnosť sledovať stav a vývoj Vášho portfólia prostredníctvom zabezpečeného prístupu do IAD ONLINE. V štvťročných intervaloch vypracovávame Vašu „Správu o riadení portfólia“, ktorú spoločne s Vami vyhodnotíme. Pravidelne s Vami komunikujeme. Sme Vám k dispozícií 7 dní v týždni a 24 hodín denne, dôležité návrhy a zmeny s Vami budeme vždy konzultovať. Prístup k aktuálnym informáciám Vám kedykoľvek poskytneme osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Staňte sa naším klientom

Radi Vás spoznáme osobne. Kontaktujte nás a urobte prvý krok k individuálnej správe majetku. Náš tím pre individuálnu správu aktív, vedený pánom Ľubošom Fuzákom, je Vám k dispozícii
7 dní v týždni a 24 hodín denne.

Miroslav Fajnor

Kontaktná osoba:
Miroslav Fajnor
Telefón: 00421 908 872 591
E-mail: fajnor(at)iad.sk

Mgr. Martin Fridmanský

Kontaktná osoba:
Mgr. Martin Fridmanský
Telefón:
00421 945 504 991
E-mail: fridmansky(at)iad.sk

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.