O spoločnosti

Sme hrdí na svoju prácu a výsledky. Sú pre nás výzvou do budúcnosti. IAD Investments ako najstaršia slovenská správcovská spoločnosť poskytuje finančné služby v krajinách strednej Európy už od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravujeme aktíva najmä na Slovensku a v Českej republike v celkovej hodnote viac ako 1 224 453 677 EUR.

Vybudovali sme portfólio silných produktov a svojim klientom ponúkame správu investícií v podielových fondoch, sporiace programy a individuálnu správu aktív. Našimi klientmi sú investori z mnohých európskych krajín. Predaj finančných produktov uskutočňujeme prostredníctvom siete finančných sprostredkovateľov a spoluprácou s významnými medzinárodnými finančnými inštitúciami.

Sme členom SASS (Slovenskej asociácie správcovských spoločností), AKAT ČR (Asociace pro kapitálový trh ČR) a AOCP (Asociácie obchodníkov s cennými papiermi) . Vysoká kvalita a profesionalita spravovania našich fondov je pravidelne oceňovaná v prestížnych súťažiach finančných produktov Zlatá minca, Fincentrum & Forbes, Top fond Slovakia a World finance investment management awards.

O spoločnosti

Základné údaje

Názov
IAD Investments, správ. spol., a. s.
Sídlo
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Pôsobnosť v zahraničí
Česká republika
Vznik
1991
Výpis z obchodného registra
Detail
Licencia udelená Úradom pre finančný trh
Detail
Celkové aktíva pod správou
viac ako 1 224 453 677 EUR
Vedenie
Detail
Počet zamestnancov
43
Počet podielových fondov distribuovaných v SR
11 štandardných podielových fondov
2 špeciálne fondy nehnuteľností
1 špeciálny fond kvalifikovaných investorov

Listiny IAD

Názov
2.12.2019
2.1.2001
25.4.2001
30.12.2011
Výkazy
Účtovná závierka
IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2020 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).
2020
Účtovná závierka
IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2019 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).
2019
Účtovná závierka
IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2018 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).
2018
Účtovná závierka
IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2017 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).
2017
Účtovná závierka
IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2016 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).
2016
Účtovná závierka
IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2015 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).
2015
2014
2013
2012
Výročné správy
2020
2019
2018
2017

História spoločnosti

2020
 • Neustále vyhľadávanie investičných príležitostí a ani situácia s pandémiou koronavírusu nezabránila IAD Investments zrealizovať transakciu roka a to akvizíciu modernej administratívnej budovy D48 v poľskej Varšave. D48 je ďalším cenným aktívom, ktoré geograficky diverzifikuje realitné portfólio a Prvý realitný fond ňou vstúpil na najviac likvidný trh v strednej Európe. 
2020
2019
 • Do ponuky produktov pribudol nový sporiaci program IAD SPORENIE, ktorý je určený pre každého, kto si chce sporiť napr. na dôchodok alebo na kvalitnejšie vzdelanie pre svoje deti a ponúka na výber zo 6 investičných stratégií podľa miery rizika aké je klient ochotný podstúpiť.
 • IAD Investments presiahla v mesiaci november magickú prvú miliardu EUR v správe aktív.
2019
2018
 • V decembri 2018 prešlo portfólio podielových fondov dvoma plánovanými zmenami. Z dôvodu väčšej efektivity riadenia a spravovania podielových fondov boli zlúčené fondy s veľmi podobnou alebo rovnakou investičnou stratégiou. Zlúčil sa podielový fond Bond Dynamic do podielového fondu 1.PF Slnko, a EURO Cash dlhopisový do podielového fondu EURO Bond.
 • Prvý realitný fond v novembri rozšíril svoje portfólio nehnuteľností o nová administratívnu budovu STEINERKA v Bratislave.
 • Od júla je klientom k dispozícií moderná verzia IAD ONLINE. Služba IAD ONLINE poskytuje neustály náhľad na investície klientov a možnosť jednorazových, či pravidelných prevodov.
 • V apríli 2018 Prvý realitný fond úspešne vstúpil na maďarský realitný trh. Medzi jeho nehnuteľnosti pribudol logistický komplex South Base v Budapešti.
2018
2017
 • V roku 2017 prešlo portfólio podielových fondov niekoľkými zmenami. Kvôli väčšej efektivite riadenia a spravovania podielových fondov, boli zlúčené niektoré fondy s veľmi podobnou alebo rovnakou investičnou stratégiou. V septembri 2017 sa zlúčili fondy Kapital a Optimal do fondu Growth Opportunities a v novembri 2017 prebehlo zlúčenie fondu KD Prosperita do fondu KD RUSSIA.
 • V januári 2017 medzi naše podielové fondy pribudol aj nový špeciálny podielový fond nehnuteľností – Korunový realitný fond, ktorý umožňuje našim podielnikom investovať v českej korune.
 • Podielové fondy IAD Investments za rok 2017 získali prestížne ocenenia v súťaži finančných produktov – Fincentrum & FORBES Investícia roka 2017. Fond EURO Cash dlhopisový sa umiestnil na 1. mieste v kategórii Dlhopisový fond a zároveň sa stal Investíciou roka 2017.
2017
2016
 • V decembri 2016  do portfólia Prvého realitného fondu, o.p.f. pribudli dve významné nehnuteľnosti OC Laugaricio v Trenčíne a budova Twin City A na Mlynských Nivách v Bratislave.
 • V októbri spoločnosť IAD Investments, správ.spol., a.s. oslávila 25. výročie svojho založenia a bola spustená nová webová stránka
 • V septembri 2016, v súlade s rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-6972/2016-3 zo dňa 18.7.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.7.2016 a ktorým NBS udelila predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielových fondov sa dňa 12.9.2016 zlúčil podielový fond CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • V apríli sme naštartovali aktívnu spoluprácu s prvou bankou – OTP Banka Slovensko, ktorá prostredníctvom svojej siete pobočiek začala klientom ponúkať Prvý realitný fond, o.p.f., spoločnosti IAD Investments.
 • Podielový fond 1. PF Slnko v marci vyplácal svojim podielnikom opäť dividendy. Hodnota dividendy (brutto) bola vypočítaná vo výške 0,001603712 EUR na jeden podiel. Celková výška vyplatených dividend v roku 2016 za rok 2015 bola vo výške 122 394,28 EUR.
2016
2015
 • Spoločnosť IAD Investments v septembri predstavila svoju novú mobilnú aplikáciu IAD MTA. Aplikácia používateľom umožňuje zistiť aktuálny stav ich majetku, prezrieť si grafy zhodnotenia investícií a históriu transakcií v podielových fondoch spravovaných spoločnosťou IAD Investments. 
 • Podielové fondy IAD Investments získali za rok 2015 opäť niekoľko ocenení - dve v súťaži Zlatá minca, jedno v súťaži Top Fond Slovakia, ktorú organizuje SASS a MAFRA. V súťaži Zlatá minca obhájil prvenstvo náš Prvý realitný fond v kategórií Realitné fondy a ZAISTENÝ - IAD depozitné konto sa umientnil na 2. mieste v kategórií Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií
2015
2014
 • IAD Investments prevzala správu šiestich podielových fondov a sporiacich programov od Alico Funds Central Europe.
 • Do portfólia Prvého realitného fondu pribudla druhá zahraničná nehnuteľnosť – administratívna budova River Garden I v Prahe.
 • Ako v predchádzajúce roky aj tomto roku získala IAD Investments viacero významných ocenení svojich fondov v rôznych finančných súťažiach.
2014
2013
 • V októbri obhájili prvé pozície podielové fondy v ankete Zlatá minca 2013.
  Zlato získali Prvý realitný fond a Zaistený - IAD depozitné konto a striebro získal dlhopisový podielový fond 1. PF Slnko.
 • V októbri vstúpil Prvý realitný fond na zahraničný realitný trh. Do svojho portfólia získal prvú zahraničnú nehnuteľnosť - logistický park v Ostrave v Českej republike.
 • V máji získal povolenie NBS prvý fond profesionálnych investorov:
  IAD Energy Fund, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
2013
2012
 • V decembri Fond krátkodobých investícií (FKI) zlúčený do fondu s podobnou investičnou stratégiou a zameraním Zaistený-IAD depozitné konto (ZDK).
 • V októbri získané tri prestížne ocenenia v súťaži Zlatá minca 2012. Dve zlaté mince vybojovali Prvý realitný fond v kategórii Realitné fondy a IAD depozitné konto
  v kategórii Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií. Striebornú mincu získal Bond Dynamic v kategórii Dlhopisové fondy.
 • V septembri uvedená novinka, podielový fond CREO, prvý svojho druhu na slovenskom a českom trhu.
 • Vo februári získané druhé miesto v súťaži TOP Fond Slovakia 2012 v kategórii Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika, Ostatné fondy pre IAD – Protected Equity 1 a Najpredávanejší podielový fond v kategórií dlhopisové fondy pre Bond Dynamic.
 • Na základe údajov týždenníka TREND, publikovaných v júni 2012, obsadená druhá pozícia v kategórii domácich správcovských spoločností za čistý predaj.
2012
2011
 • Oslava 20-teho výročia založenia spoločnosti.
 • V lete uvedené na trh sporiace programy: na Slovensku PROFIT a TOP LIFE
  a v Čechách ZFProfit.
 • V decembri zrealizovaná akvizícia fondov ALLIANZ Asset Management, správ. spol. a.s. Ponuka týmto doplnená o fondy akvizovanej spoločnosti: Bond Dynamic, o.p.f., Fond krátkodobých investícií, o.p.f., Growth Opportunities, o.p.f., Protected Equity 1, o.p.f., Protected Equity 2,  o.p.f.
2011
2010
 • Začiatok distribúcie Prvého realitného fondu v Českej republike.
 • IAD - online účet rozšíril funkcionalitu o jedinečný aktívny home banking v podobe zadávania trvalých príkazov a žiadostí o výplatu. Platné pre všetky fondy.
2010
2009
 • Akvizícia slovinskej spoločnosti KD Investments.
 • Rozšírenie ponuky o dva nové fondy - KD Prosperita, KD RUSSIA.
2009
2008
 • V decembri sa podielový fond Sprint, o.p.f. zlúčil do fondu Kapital, o.p.f.
 • V júli zmena názvu na IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • Vo februári sa podielový fond Európa, o.p.f. zlúčil do fondu 1. PF Slnko, o.p.f.
  z dôvodu identickej investičnej stratégie.
2008
2007
 • Správa nového fondu Zaistený - IAD Depozitné konto, o.p.f.
 • Začiatkom druhého polroka rozšírenie predajnej siete o pobočky OTP Banka Slovensko, a.s.
 • V priebehu leta došlo k zániku OTP Asset Management, a.s. zlúčením
  so spoločnosťou Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s.
 • Prevzatie správy podielových fondov Sprint, o.p.f. a Európa, o.p.f. od pôvodného správcu OTP Asset Management, a.s.
2007
2006
 • Koncom roka získanie licencie na správu Prvého realitného fondu, š.p.f., historicky prvého slovenského fondu zameraného na investície do realít.
2006
2005
 • Úrad pre finančný trh rozšíril licenciu o povolenie na riadenie portfólia klientov, poradenskú činnosť, úschovu a správu podielových listov.
 • V súvislosti so zlúčením Sympatia-Pohoda, d.s.s., a.s. s ING, d.s.s., a.s. k 31.12.2005 sa IaD stala akcionárom zlúčenej spoločnosti ING, d.s.s., a.s.
2005
2004
 • V decembri zmena sídla do nových priestorov na ulici Malý trh 2/A v Bratislave.
 • V auguste naša spoločnosť ako jediná zo správcovských spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu založila spolu s ostatnými akcionármi dôchodkovú správcovskú spoločnosť Sympatia-Pohoda, d.s.s., a.s.
2004
2002
 • Na základe novej stratégie bol zmenený pôvodný názov AGROINVEST, správ. spol., a.s. na Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s.
2002
2001
 • Finančný holding Pro Partners kúpil od Poľnobanky, a.s., 100%-ný podiel správcovskej spoločnosti AGROINVEST investičná a.s.
2001
2000
 • Transformácia spoločnosti.
 • Dlhopisový fond 1.PF Slnko sa zmenil z uzatvoreného na otvorený podielový fond.
2000
1993
 • Vznik podielového fondu 1. PF Slnko, ktorý spoločnosť spravuje dodnes.
1993
1991
 • Poľnobanka, a.s., založila správcovskú spoločnosť s pôvodným názvom AGROINVEST investičná a. s.
1991
IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.