Prvý realitný fond

Fond je určen zejména investorům hledajícím vyhlídky dlouhodobé výkonnosti bez významných výkyvů, kteří chtějí investovat na delší období.

Opakovaně dosahuje stabilní výnosy a investicemi do různých druhů nemovitostí snižuje rizikovost a zvyšuje potenciál své ziskovosti.


Denní údaje: 22. 7. 2021

Cena 1 podílového listu: 0,0759700000 EUR
Vlastní kapitál: 290 385 328,68 EUR

Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v EUR

Pohybem kurzoru po křivce, se zobrazí hodnota výkonnosti k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu v grafu zobrazena kumulativně.

Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pro zobrazení výkonnosti fondu ve větším detailu, vyberte prosím pomocí kurzoru oblast dat na grafu nebo zadejte přesné období v tabulce pod grafem.

V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu v grafu zobrazena kumulativně.

Výkonnosti fondu v EUR, 22. 7. 2021

Od začátku roku 1 měs. 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 let kumulat. / p.a. Od založení kumul. / p.a.
1,53 % 0,26 % 0,66 % 1,53 % 3,09 % 10,99 %
3,53 %
18,66 %
3,48 %
128,87 %
5,80 %

Historické údaje ke stažení (formát .csv)

Komu je fond určen:

Prvý realitný fond má charakter vyváženého fondu a je určen pro investory s vyváženým vztahem k riziku, kteří mají zájem o stabilní rovnoměrný růst své investice. Fond patří do kategorie speciálních podílových fondů nemovitostí růstového charakteru a nabízí možnost podílet se na stabilních výnosech spojených s pronájmem nemovitostí a s reálným růstem jejich hodnoty. Je vhodnou alternativou pro investory, kteří hledají perspektivu dlouhodobé výkonnosti bez významných výkyvů. Doporučujeme ho investorům, kteří mají zájem uložit si své peněžní prostředky na období delší než 5 let. Podílový fond je vhodný pro zkušenější investory, kteří mají zájem profitovat z potenciálu rychle se rozvíjejících zemí především střední Evropy a v menší míře zemí jižní a jihovýchodní Evropy.

Správce fondu:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Místo registrace fondu:
Slovenská republika
Investiční zaměření:
speciální fond nemovitostí
Denominační měna:
EUR
Bankovní spojení:
CZK účet: 266055973/0300;
IBAN: CZ26 0300 0000 0002 6605 5973
BIC:CEKOCZPP
EUR účet: 07277281/0300;
IBAN: CZ96 0300 1752 8102 6605 5973
BIC: CEKOCZPP
Datum vytvoření fondu:
20. 11. 2006
Minimální počáteční investice:
20 EUR
Minimální následující investice:
20 EUR
Vstupní poplatek:
do 16 596,93 €*: 3%
nad 16 596,93 €*: individuálně
* celková kumulativní investice do podílových fondů
Výstupní poplatek:
0 %
Správcovský poplatek:
1,8 % p.a.
Poplatek za výkonnost:
10%
Depozitářský poplatek:
0,192 % p.a. včetne DPH
Risk:
1
2
3
4
5
6
7
ISIN:
SK3110000682
Důležité dokumenty:
Dokumenty a formuláře

Vlastnosti fondu:

  • Speciální fond nemovitostí
  • Střední tržní riziko - vyvážená investiční strategie
  • Cílem fondu je v horizontu nad 5 let zajistit stabilní růst investice
  • Investuje především do nemovitostí na českém a slovenském trhu
  • Dbá na diverzifikaci portfolia - investuje do různých typů nemovitostí, jako jsou administrativní budovy, rezidenční a obchodní objekty, objekty služeb, cestovního ruchu a logistická centra
  • Výnos dosahuje prostřednictvím nájmů a z tržního zhodnocení nemovitostí
  • Investuje i do dluhových převoditelných cenných papírů v rámci lepšího zhodnocení dočasně volné likvidity
  • Lhůta pro vyplacení podílových listů může dosáhnout až 1 rok

Investiční strategie:

Cílem správcovské společnosti je v horizontu 5 let dosáhnout a zajistit pro podílníky výnos na úrovni vývoje slovenského, českého a evropského realitního trhu. Investiční politika je zaměřena na tvorbu přidané hodnoty portfolia nemovitostí prostřednictvím využívání vhodných investičních příležitostí vznikajících na realitním trhu jako i prostřednictvím efektivního výkonu správy jednotlivých nemovitostí s cílem maximalizace využití možností jednotlivých nemovitostí.
Podílový fond investuje zejména do realitních aktiv - nemovitostí v oblasti administrativy, logistiky, bydlení, obchodu a cestovního ruchu, resp. jiných realitních aktiv formou přímých investic, tak i nepřímo prostřednictvím investic do realitních společností v těchto segmentech realitního trhu. Realitní aktiva mohou tvořit až 90% objemu majetku podílového fondu. Podílový fond může investovat i do převoditelných cenných papírů (např. Hypoteční zástavní listy, dluhopisy) a převoditelných cenných papírů, jejichž výnos je odvozen od vývoje realitního trhu (např. Property linked notes).

Faktory ovlivňující vývoj hodnoty fondu jsou zejména:

Významný vliv:

Obecné tržní riziko, které vyplývá ze změn obecnou úroveň tržních cen nebo úrokových sazeb.

Průměrný vliv:

Ekonomický růst hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu.
Tržní riziko vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou úrokové sazby, devizové kurzy, ceny akcií a komodit, vývoj hodnoty nájemného v různých segmentech realitního trhu nebo zhoršení úvěrové spolehlivosti emitenta.
Specifické tržní riziko, které vyplývá ze změny ceny jen některého emitenta daného finančního nástroje, která je zapříčiněna činiteli týkajícími se emitenta daného finančního nástroje jakož i míry likvidity jednotlivých aktiv na trhu.
Měnové riziko, které vyplývá ze změn směnných kurzů měn.
Úrokové riziko, které vyplývá ze změn úrokových sazeb.
Obecné akciové riziko vyplývá ze změny ceny akciového funkce zapříčiněné změnami cen majetkových cenných papírů, a to bez vlivu činitelů týkajících se emitenta daného finančního nástroje.
Akciové riziko, které vyplývá ze změn cen majetkových cenných papírů a jejich vlivu na hodnotu majetku v podílovém fondu.
Riziko události vzniká v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem; riziko událostí zahrnuje i pohyb rizika na produkty úrokové sazby nebo riziko významných změn nebo skoků cen akcií.

Nemovitosti v portfoliu fondu

Administrativní budova, Malý trh 2/A

Administrativní budova, Malý trh 2/A

Bratislava - Staré mesto, celková užitná plocha 3 124 m2, rok pořízení 2007

Administrativní budova situovaná v atraktivní lokalitě nedaleko centra Bratislavy. V budově se nacházejí administrativní a obchodní prostory včetně prostorných podzemních garáží.

STEINERKA Business Center

STEINERKA Business Center

Bratislava, celková úžitná plocha: 12 000 m2, rok pořízení: 2018

Administrativní budova STEINERKA Business Center má více než 12 000m2 a na sedmi patrech kombinuje administrativní část s prostory určenými k poskytování služeb (900m2) a také 190 parkovacích míst. Kolaudace proběhla koncem roku 2017 a první nájemci se do nových administrativních prostor stěhovali v březnu 2018. V současnosti mezi největší nájemce patří mezinárodní společnosti Deutsche Telekom Services Europe a Lucron Group.

Twin City A

Twin City A

Bratislava, celková užitná plocha 16 500 m2, rok pořízení: 2016

Twin City A se nachází v dynamicky se rozvíjející obchodní čtvrti na Mlynských Nivách v Bratislavě. Stavba byla dokončena v roce 2015, přičemž nabízí přibližně 16 500 m2 pronajímatelné plochy a je plně obsazena řadou prestižních nájemců, jakými jsou například společnosti PWC, Merck Sharp & Dohme, Bayer, BNP Paribas Slovensko či Sfera.

Laugaricio

Laugaricio

Trenčín, celková užitná plocha 26 000 m2, rok pořízení: 2016

OC Laugaricio bylo otevřeno v roce 2009 a je dominantním obchodním centrem trenčínského regionu. Spádová oblast s dojezdem do 30 minut zahrnuje přibližně 250 000 obyvatel. Na ploše 26 000 m2 nabízí OC Laugaricio více než 120 značek. Mezi nájemce patří mezinárodně známé značky C & A, CCC, H & M, New Yorker nebo Reserved. Poloha OC Laugaricio umožňuje jeho další potenciální rozšíření o 15 000 m2.

Holidaypark Kováčová

Holidaypark Kováčová

Kováčová, celková plocha pozemku 17,8 ha, rok pořízení 2012

Rekreační a lázeňský areál vytváří příjemné prostředí pro své návštěvníky, určené na zábavu a relax. Součástí investice jsou i rozsáhlé stavební pozemky sousedící s tímto areálem. Výjimečnou přidanou hodnotu investici dává blízkost dvou velkých měst Banské Bystrice a Zvolena (4 km).

Logistický park South Base

Logistický park South Base

Budapešť, celková úžitná plocha: 27 000 m2, rok pořízení: 2018

Logistický park South Base je tvořen kombinací městských logistických a velkoplošných skladových jednotek. Průmyslový park Dunaharaszti, kde se logistický park South Base nachází, je vzdálen přibližně 15 km od centra Budapešti. Sklady nabízejí téměř 27 000 m2 pronajímatelné plochy logistických prostor. Skladové jednotky v logistickém parku jsou v současnosti plně pronajaté. Složení nájemců tvoří vyvážený mix maďarských poboček velkých nadnárodních společností a lokálních, malých a středně velkých společností.

Logistický park

Logistický park

Bratislava - Nové mesto, plocha pozemku 6,6 ha, rok pořízení 2010

Logistický areál se nachází v průmyslové zóně bratislavské městské části Nové město. Na pozemcích se nachází několik skladovacích prostor, výrobní haly, dílny a administrativní budovy. Areál je komplexně vybavený inženýrskými sítěmi.

Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny

Obec Iža, Dolná Strehová, celková plocha pozemku 8,76 ha, rok pořízení 2011, 2012

Dvě fotovoltaické elektrárny se nacházejí na jižním Slovensku v lokalitě s nejlepšími podmínkami slunečního záření. Na základě dlouhodobých nájemních kontraktů a státem garantované úrovni výkupních cen je předpoklad zajištění stabilních výnosů do budoucna.

Pozemky určené na výstavbu logistického centra

Pozemky určené na výstavbu logistického centra

Vroclav, Polsko, celková užitná plocha 75 000 m2, rok vstupu: 2021

Pozemky jsou určeny na výstavbu logistického centra a nacházejí se 10 minut od centra, 15 minut od mezinárodního letiště a počítají s přímým napojením na mezinárodní dálniční spojení. S výstavbou první logistické haly se již začalo a nájemcem bude přepravní společnost DPD. Logistické centrum po jeho dokončení bude představovat 70.000 m2 skladových prostor v moderních smart halách a 5.000 m2 kancelářských prostor.

Bytový komplex Nová Nitra

Bytový komplex Nová Nitra

Nitra - Staré mesto, plocha pozemku 4,78 ha, rok pořízení 2008

Projekt Nová Nitra se nachází v širším centru Nitry. Nová městská čtvrť nabízí možnosti nejen pro bydlení, práci, ale i pro zábavu, nákupy a trávení volného času.

Jaký produkt je pro mě nejvhodnější?

Odpovědí na čtyri jednoduché otázky zjistíte, který z našich produktů je pro Vás nejvhodnější.

Dotazník investora

Investiční kalkulačka

Vám umožní výpočet zhodnocení Vašich investovaných finančních prostředků.

Vypočítat

Kontaktní formulář

Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Ozvěte se nám

Informace o použití cookies na této stránce

Tato webová stránka používá soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zkušenost s používáním naší stránky. Informace ukládáme do souborů cookies uložených ve vašem prohlížeči a díky nim víme, co vás nejvíce zajímá a díky tomu můžeme tvořit takový obsah, o který můžete mít zájem.
Na levé stránce si můžete upravit všechna nastavení v souvislosti se soubory cookies. Cookies, které jsou nezbytné k zajištění technického fungování naší webstránky jsou automaticky povoleny a nelze je zrušit, aniž by došlo k narušení některých nutných funkcionalit této stránky.