O společnosti

Jsme hrdí na svou práci a výsledky. Jsou pro nás výzvou do budoucna. IAD Investments jako nejstarší slovenská správcovská společnost poskytuje finanční služby v zemích střední Evropy již od roku 1991. V rámci svého evropského působení spravujeme aktiva na Slovensku a v České republice v celkové hodnotě více než 1 193 853 529 EUR.

Vybudovali jsme portfolio silných produktů a svým klientům nabízíme správu investic v různých podílových fondech. Našimi klienty jsou investoři z mnoha evropských zemí. Prodej finančních produktů provádíme prostřednictvím sítě finančních zprostředkovatelů a spoluprací s významnými mezinárodními finančními institucemi.

Jsme členem SASS (Slovenská asociácia správcovských spoločností), AKAT ČR (Asociace pro kapitálový trh ČR) a AOCP (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi). Vysoká kvalita a profesionalita správy našich fondů je pravidelně oceňována v prestižních soutěžích finančních produktů Zlatá minca, Fincentrum & Forbes, Top fond Slovakia a World finance investment management awards.

[Translate to Český:] O spoločnosti

Základní údaje

Název společnosti
IAD Investments, správ. spol., a. s.
Sídlo společnosti
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Působnost v zahraničí
Česká republika
Vznik společnosti
1991
Výpis z obchodního registru
Detail
Licence udělená Úradom pre finančný trh
Detail
Celková aktiva pod správou
více než 1 193 853 529 EUR
Vedení společnosti
Detail
Počet zaměstnanců
43
Počet podílových fondů distribuovaných v ČR
7 fondů

Listiny IAD

Název
2.1.2001
25.4.2001
19.10.2009
01.11.2010
Výkazy
Účetní závěrka
IAD Investments uložila individuální účetní závěrku k 31.12.2020 v rejstříku podle zákona č. 431/2002 Z.z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (§ 23d odst. 5).
2020
Účetní závěrka
IAD Investments uložila individuální účetní závěrku k 31.12.2019 v rejstříku podle zákona č. 431/2002 Z.z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (§ 23d odst. 5).
2019
Účetní závěrka
IAD Investments uložila individuální účetní závěrku k 31.12.2018 v rejstříku podle zákona č. 431/2002 Z.z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (§ 23d odst. 5).
2018
Účetní závěrka
IAD Investments uložila individuální účetní závěrku k 31.12.2017 v rejstříku podle zákona č. 431/2002 Z.z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (§ 23d odst. 5).
2017
Účetní závěrka
IAD Investments uložila individuální účetní závěrku k 31.12.2016 v rejstříku podle zákona č. 431/2002 Z.z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (§ 23d odst. 5).
2016
Účetní závěrka
IAD Investments uložila individuální účetní závěrku k 31.12.2015 v rejstříku podle zákona č. 431/2002 Z.z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (§ 23d odst. 5).
2015
2014
2013
2012
Výroční zprávy
2019
2018
2017

Historie společnosti

2019
 • Do nabídky produktů přibyl nový spořicí program IAD SPORENIE, který je určen pro každého, kdo si chce spořit např. na důchod nebo na kvalitnější vzdělání pro své děti a nabízí na výběr ze 6 investičních strategií podle míry rizika jaké je klient ochoten podstoupit.
 • IAD Investments přesáhla v měsíci listopad magickou první miliardu EUR v správě aktiv.
2019
2018
 • V prosinci 2018 prošlo portfolio podílových fondů dvěma plánovanými změnami. Z důvodu větší efektivity řízení a správy podílových fondů byly sloučeny fondy s velmi podobnou nebo stejnou investiční strategií. Sloučil se podílový fond Bond Dynamic do podílového fondu 1.PF Slnko, a EURO Cash dlhopisový do podílového fondu EURO Bond.
 • Prvý realitný fond v listopadu rozšířil své portfolio nemovitostí o novou administrativní budovu STEINERKA v Bratislavě.
 • Od července je klientům k dispozici moderní verze IAD ONLINE. Služba IAD ONLINE poskytuje neustálý náhled na investice klientů a možnost jednorázových či pravidelných převodů.
 • V dubnu 2018 Prvý realitný fond úspěšně vstoupil na maďarský realitní trh. Mezi jeho nemovitosti přibyl logistický komplex South Base v Budapešti.
2018
2017
 • V roce 2017 prošlo portfolio podílových fondů několika změnami. Kvůli větší efektivitě řízení a správy podílových fondů, byly sloučeny některé fondy s velmi podobnou nebo stejnou investiční strategií. V září 2017 byly sloučeny fondy Kapital a Optimal do fondu Growth Opportunities a v listopadu 2017 proběhlo sloučení fondu KD Prosperita do fondu KD RUSSIA.
 • V lednu 2017 mezi naše podílové fondy přibyl i nový speciální podílový fond nemovitostí - Korunový realitný fond, který umožňuje našim podílníkům investovat v české koruně. Podílové fondy IAD Investments za rok 2017
 • Podílové fondy IAD Investments za rok 2017 získali prestížní ocenění v soutěži finančních produktů - Fincentrum & FORBES Investice roku 2017. Fond EURO Cash dlouhopisový se umístil na 1. místě v kategorii Dluhopisový fond a zároveň se stal Investicí roku 2017.
2017
2016
 • V prosinci 2016 do portfolia Prvného realitného fondu, o.p.f. přibyly dvě významné nemovitosti OC Laugaricio v Trenčíně a budova Twin City A na Mlynských Nivách v Bratislavě.
 • V říjnu společnost IAD Investments, správ.spol., a.s. oslavila 25. výročí svého založení a byla spuštěna nová webová stránka společnosti
 • V září 2016, v souladu s rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-6972 / 2016-3 ze dne 18.7.2016, které nabylo právoplatnost dne 19.7.2016 a kterým NBS udělila předchozí souhlas na sloučení podílových fondů, se dne 12.9.2016 sloučil podílový fond CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podílového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
2016
2015
 • Společnost IAD Investments v září představila svou novou mobilní aplikaci IAD MTA. Aplikace uživatelům umožňuje zjistit aktuální stav jejich majetku, prohlédnout si grafy zhodnocení investic a historii transakcí v podílových fondech spravovaných nebo distribuovaných společností IAD Investments.
 • Podílové fondy IAD Investments získali za rok 2015 opět několik ocenění - dvě v soutěži Zlatá minca, jedno v soutěži Top Fond Slovakia, kterou organizuje SASS a MAFRA. V soutěži Zlatá minca obhájil prvenství náš Prvý realitný fond v kategorií Realitní fondy a ZAISTENÝ - IAD depozitné konto se umístnil na 2. místě v kategorií Peněžní fondy a fondy krátkodobých investic
2015
2014
 • IAD převzala správu šesti podílových fondů a spořicích programů od Alico Funds Central Europe.
 • Do portfolia Prvního realitního fondu přibyla druhá zahraniční nemovitost - administrativní budova River Garden I v Praze.
 • Jako v předchozích letech i letos získala IAD Investments řadu významných ocenění svých fondů v různých finančních soutěžích.
2014
2013
 • V říjnu obhájili první pozice podílové fondy v anketě Zlatá mince 2013. Zlato získali První realitní fond a ZAISTENÝ – IAD depozitné konto a stříbro získal dluhopisový podílový fond 1. PF Slnko.
 • V říjnu vstoupil První realitní fond na zahraniční realitní trh. Do svého portfolia získal první zahraniční nemovitost - logistický park v Ostravě v České republice.
 • V květnu získal povolení NBS první speciální fond kvalifikovaných investorů:
  IAD Energy Fund, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
2013
2012
 • V prosinci byl Fond krátkodobých investic (FKI) sloučen do fondu s podobnou investiční strategií a zaměřením ZAISTENÝ – IAD depozitné konto (ZDK).
 • V říjnu získané tři prestižní ocenění v soutěži Zlatá minca 2012. Dvě zlaté mince vybojovali Prvý realitný fond v kategorii Realitní fondy a ZAISTENÝ – IAD depozitné konto v kategorii Peněžní fondy a fondy krátkodobých investic. Stříbrnou minci získal Bond Dynamic v kategorii Dluhopisové fondy.
 • V září uvedená novinka, podílový fond CREO, první svého druhu na českém a slovenském trhu.
 • V únoru získané druhé místo v soutěži TOP Fond Slovakia 2012 v kategorii Fond s nejlepším poměrem výkonnosti a rizik, Ostatní fondy pro IAD - Protected Equity 1 a Nejprodávanější podílový fond v kategorii dluhopisové fondy pro Bond Dynamic.
 • Na základě údajů týdeníku TREND, publikovaných v červnu 2012, obsazena druhá pozice v kategorii domácích správcovských společností za čistý prodej.
2012
2011
 • Oslava 20-tého výročí založení společnosti.
 • V létě uvedeny na trh spořící programy: na Slovensku PROFIT a TOP LIFE a v Čechách ZFProfit.
 • V prosinci zrealizována akvizice fondů ALLIANZ Asset Management. Nabídka tímto doplněna o fondy akvírováním společnosti: Bond Dynamic, o.p.f., Fond krátkodobých investic, o.p.f., Growth Opportunities, o.p.f., Protected Equity 1, o.p.f., Protected Equity 2, o.p.f.
2011
2010
 • Začátek aktivní nabídky Prvého realitného fondu v České republice.
 • IAD ONLINE rozšířil funkcionalitu o jedinečný aktivní home banking v podobě zadávání trvalých příkazů a žádostí o výplatu pro všechny fondy.
2010
2009
 •  Akvizice slovinské společnosti KD Investments.
 • Rozšíření nabídky o dva nové fondy - KD Prosperita, KD RUSSIA.
2009
2008
 • V prosinci se podílový fond Sprint, o.p.f. sloučil do fondu Kapital, o.p.f.
 • V červenci změna názvu na IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • V únoru se podílový fond Evropa, o.p.f. sloučil do fondu 1. PF Slnko, o.p.f. z důvodu identické investiční strategie.
2008
2007
 • Zpráva nového fondu ZAISTENÝ – IAD depozitné konto, o.p.f.
 • Začátkem druhého pololetí rozšíření prodejní sítě o pobočky OTP Banka Slovensko, a.s.
 • V průběhu léta došlo k zániku OTP Asset Management, a.s. sloučením se společností Investiční a Důchodová, zpráv. spol., a.s.
 • Převzetí správy podílových fondů Sprint, o.p.f. a Evropa, o.p.f. od původního správce OTP Asset Management, a.s.
2007
2006
 • Koncem roku získání licence na správu Prvého realitného fondu, o.p.f., historicky prvního slovenského fondu zaměřeného na investice do realit.
2006
2005
 • Úřad pro finanční trh rozšířil licenci o povolení na řízení portfolia klientů, poradenskou činnost, úschovu a správu podílových listů.
 • V souvislosti se sloučením Sympatia-Pohoda, d.s.s., a.s. s ING, d.s.s., a.s. k 31.12.2005 se IAD stala akcionářem sloučené společnosti ING, d.s.s., a.s.
2005
2004
 • V prosinci změna sídla do nových prostor na ulici Malý trh 2 / A v Bratislavě.
 • V srpnu naše společnost jako jediná ze správcovských společností působících na slovenském trhu založila spolu s ostatními akcionáři důchodovou správcovskou společnost Sympatia-Pohoda, d.s.s., a.s.
2004
2002
 • Na základě nové strategie byl změněn původní název Agroinvest, zpráv. spol., a.s. na Investiční a Dôchodková, správ. spol., a.s.
2002
2001
 • Finanční holding Pro Partners koupil od Poľnobanky, a.s., 100% -ní podíl správcovské společnosti Agroinvest.
2001
2000
 • Transformace společnosti.
 • Fond 1. PF SLNKO se změnil z uzavřeného na otevřený podílový fond.
2000
1993
 • Vznik podílového fondu 1. PF Slnko, který společnost spravuje dodnes.
1993
1991
 • Poľnobanka, a.s., založila správcovskou společnost s původním názvem Agroinvest investiční a. s.
1991

Informace o použití cookies na této stránce

Tato webová stránka používá soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zkušenost s používáním naší stránky. Informace ukládáme do souborů cookies uložených ve vašem prohlížeči a díky nim víme, co vás nejvíce zajímá a díky tomu můžeme tvořit takový obsah, o který můžete mít zájem.
Na levé stránce si můžete upravit všechna nastavení v souvislosti se soubory cookies. Cookies, které jsou nezbytné k zajištění technického fungování naší webstránky jsou automaticky povoleny a nelze je zrušit, aniž by došlo k narušení některých nutných funkcionalit této stránky.