Global Index

Podílový fond vhodný pro zkušené investory. Akciový fond, jehož cílem je v dlouhodobém horizontu zajistit atraktivní zhodnocení. Doporučený investiční horizont je období více než 5 let.


Denní údaje: 22. 7. 2021

Cena 1 podílového listu: 0,0471670000 EUR
Vlastní kapitál: 145 106 071,95 EUR

Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v EUR

Pohybem kurzoru po křivce, se zobrazí hodnota výkonnosti k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu v grafu zobrazena kumulativně.

Global Index, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pro zobrazení výkonnosti fondu ve větším detailu, vyberte prosím pomocí kurzoru oblast dat na grafu nebo zadejte přesné období v tabulce pod grafem.

V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu v grafu zobrazena kumulativně.

Výkonnosti fondu v EUR, 22. 7. 2021

Od začátku roku 1 měs. 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 let kumulat. / p.a. Od založení kumul. / p.a.
17,37 % 4,75 % 5,79 % 15,47 % 28,00 % 37,94 %
11,31 %
57,45 %
9,50 %
42,10 %
1,73 %

Historické údaje ke stažení (formát .csv)

Komu je fond určen:

Podílový fond je určen pro zkušenější, dynamické investory očekávajících vyšší zhodnocení a zároveň akceptujících zvýšenou krátkodobou volatilitu (míru kolísavosti), kteří mají zájem uložit si své peněžní prostředky na dobu nejméně pěti let.

Správce fondu:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Místo registrace fondu:
Slovenská republika
Investiční zaměření:
akciový fond
Denominační měna:
EUR
Bankovní spojení:
pro investici v Kč: 166833053/0300
pro investici v USD: 07135030/0300
pro investici v EUR: 07135280/0300
Datum vytvoření fondu:
14. 2. 2001
Minimální počáteční investice:
20 EUR
Minimální následující investice:
20 EUR
Vstupní poplatek:
- do 16 596,93 EUR*: 3,90 %
- nad 16 596,93 EUR*: individuálne
⃰ celková kumulativní investice do podílových fondů
Výstupní poplatek:
0 %
Správcovský poplatek:
3,20 % p.a.
Depozitářský poplatek:
0,336 % p.a. včetně DPH
Risk:
1
2
3
4
5
6
7
ISIN:
SK3210000020
Důležité dokumenty:
Dokumenty a formuláře

Vlastnosti fondu:

  • Akciový fond
  • Určen pro zkušené, dynamické investory
  • Doporučený investiční horizont více než 5 let
  • Cílem je v dlouhodobém horizontu zajistit atraktivní zhodnocení, které nabízejí akciové trhy při akceptaci rizika výrazných změn hodnoty investice vyplývajícího ze zaměření investic ve fondu/li>
  • Velmi vysoké tržní riziko
  • Investuje do indexových fondů obchodovaných na burze.
  • Měnově se omezuje na EUR, USD a JPY
  • Fond není regionální omezen

Investiční strategie:

Zaměřením investiční politiky je investovat majetek podílového fondu zejména do akciových investic především v podobě cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování (především do fondů obchodovaných na regulovaném trhu s označením ETF), které následují akciové indexy ekonomicky vyspělých zemí ve světě, a to s cílem dosahovat zhodnocení prostřednictvím úrokových výnosů z finančních nástrojů jakož i z cenového zhodnocení finančních nástrojů v doporučeném investičním horizontu. Podílový fond nemá regionální ani odvětvové omezení investic a investuje do aktiv denominovaných v měně EUR, USD a / nebo JPY.

Podílový fond investuje do finančních derivátů za účelem zajištění majetku podílového fondu proti měnovému a úrokovému riziku a za účelem dosažení dodatečného výnosu portfolia. V podílovém fondu je zvýšený limit na korporátní investice.

Cílem fondu je zajistit dlouhodobé zhodnocení investic v horizontu minimálně pět let sestávající zejména z kapitálového zhodnocení akciových investic.

Faktory ovlivňující vývoj hodnoty fondu jsou zejména:

Obecné tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn obecnou úroveň tržních cen nebo úrokových sazeb.
Tržní riziko znamená riziko ztráty pro podílový fond vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou úrokové sazby, devizové kurzy, ceny akcií nebo zhoršení úvěrové spolehlivosti emitenta.
Ekonomický růst hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu.
Specifické tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změny ceny jen některého emitenta daného finančního nástroje.
Měnové riziko vyplývající ze změn směnných kurzů měn.
Úrokové riziko plynoucí ze změn úrokových sazeb.
Akciové riziko vyplývající ze změn cen majetkových cenných papírů.
Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem.

Souhrnné komentáře

Jiné dokumenty

Jaký produkt je pro mě nejvhodnější?

Odpovědí na čtyri jednoduché otázky zjistíte, který z našich produktů je pro Vás nejvhodnější.

Dotazník investora

Investiční kalkulačka

Vám umožní výpočet zhodnocení Vašich investovaných finančních prostředků.

Vypočítat

Kontaktní formulář

Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Ozvěte se nám

Informace o použití cookies na této stránce

Tato webová stránka používá soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zkušenost s používáním naší stránky. Informace ukládáme do souborů cookies uložených ve vašem prohlížeči a díky nim víme, co vás nejvíce zajímá a díky tomu můžeme tvořit takový obsah, o který můžete mít zájem.
Na levé stránce si můžete upravit všechna nastavení v souvislosti se soubory cookies. Cookies, které jsou nezbytné k zajištění technického fungování naší webstránky jsou automaticky povoleny a nelze je zrušit, aniž by došlo k narušení některých nutných funkcionalit této stránky.