Výkonnosti fondov k 20.10.2018

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
18. 10. 2018 0,03466300 EUR 2 660 186,47 -0,99 % 0,98 % -0,34 % -0,73 % 8,03 %
2,61 %
512,52 %
7,34 %
Bond Dynamic, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
18. 10. 2018 0,04150100 EUR 11 043 346,82 -0,07 % 0,99 % 0,12 % 0,51 % 9,18 %
2,97 %
25,00 %
2,06 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
18. 10. 2018 0,04207500 EUR 9 082 770,39 -0,30 % 1,59 % -0,64 % 1,52 % 6,29 %
2,05 %
3,01 %
0,27 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
18. 10. 2018 0,04147100 EUR 10 825 144,97 -2,15 % 0,51 % -0,85 % -1,64 % 0,13 %
0,04 %
24,94 %
1,27 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f.
dátum založenia:
6. 5. 2005
18. 10. 2018 0,03822900 EUR 4 217 347,01 0,33 % 0,77 % 0,41 % 0,62 % 8,18 %
2,65 %
15,18 %
1,06 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
18. 10. 2018 0,03813951 EUR 11 154 021,92 0,47 % 0,17 % 0,31 % 0,57 % 1,47 %
0,49 %
14,90 %
1,30 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
18. 10. 2018 0,03606300 EUR 9 840 445,98 -1,71 % 0,80 % -1,69 % -1,12 % 1,68 %
0,56 %
8,64 %
0,57 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
18. 10. 2018 0,03519800 EUR 24 697 698,85 -8,09 % 0,51 % -0,84 % -1,93 % 5,75 %
1,88 %
6,03 %
0,54 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
18. 10. 2018 0,02870900 EUR 16 530 311,66 -6,20 % 0,92 % -3,10 % -1,78 % 11,10 %
3,57 %
-13,51 %
-1,16 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
18. 10. 2018 0,03709400 EUR 1 833 769,93 -0,15 % 0,47 % 1,68 % 0,84 % 3,29 %
1,08 %
11,74 %
1,03 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
18. 10. 2018 0,03540500 EUR 1 744 591,67 -0,70 % 0,21 % 0,08 % 0,57 % -1,34 %
-0,45 %
6,69 %
0,68 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
18. 10. 2018 0,06899900 EUR 165 288 759,38 2,72 % 0,80 % 1,93 % 3,68 % 11,12 %
3,57 %
107,87 %
6,33 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
18. 10. 2018 1,05364200 CZK 90 577 222,27 2,71 % 0,82 % 1,87 % 3,27 % -
-
5,36 %
3,03 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
18. 10. 2018 0,03357800 EUR 98 063 325,51 1,24 % 4,60 % 11,60 % 8,23 % 20,86 %
6,51 %
1,16 %
0,07 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
18. 10. 2018 0,02043600 EUR 4 352 553,52 -2,99 % 2,84 % -1,01 % -4,10 % 32,59 %
9,85 %
-38,43 %
-3,73 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Bond Dynamic
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.