Výkonnosti fondov k 15.10.2019

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
14. 10. 2019 0,03548200 EUR 12 898 367,33 4,05 % 0,59 % 1,97 % 2,47 % 4,95 %
1,62 %
527,00 %
7,15 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
14. 10. 2019 0,04349800 EUR 9 394 974,24 1,95 % -0,79 % 1,27 % 2,90 % 7,89 %
2,57 %
6,50 %
0,53 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
14. 10. 2019 0,04222700 EUR 16 284 941,88 3,98 % 0,64 % 2,06 % 1,91 % 0,81 %
0,27 %
27,21 %
1,30 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
14. 10. 2019 0,03836989 EUR 13 603 228,66 0,48 % 0,15 % 0,29 % 0,61 % 1,61 %
0,53 %
15,59 %
1,25 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
14. 10. 2019 0,03696900 EUR 9 958 847,98 2,39 % 0,38 % 2,00 % 2,32 % 1,46 %
0,48 %
11,37 %
0,70 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
14. 10. 2019 0,03522500 EUR 23 011 952,15 11,40 % 3,26 % 4,32 % -2,27 % 0,50 %
0,17 %
6,11 %
0,50 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
14. 10. 2019 0,02940800 EUR 16 475 832,21 4,73 % -1,45 % 1,21 % 1,01 % 7,79 %
2,53 %
-11,41 %
-0,89 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
14. 10. 2019 0,03806600 EUR 1 834 150,86 3,48 % 0,95 % 1,68 % 2,18 % 3,99 %
1,31 %
14,67 %
1,16 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
14. 10. 2019 0,03652600 EUR 1 797 324,55 3,20 % 1,22 % 2,18 % 2,96 % 4,73 %
1,55 %
10,06 %
0,91 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
14. 10. 2019 0,07154900 EUR 229 809 684,93 2,57 % 0,93 % 1,82 % 3,70 % 10,70 %
3,45 %
115,55 %
6,13 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
14. 10. 2019 1,10308600 CZK 76 847 767,67 3,75 % 1,47 % 2,00 % 4,46 % -
-
10,31 %
3,65 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
14. 10. 2019 0,03645400 EUR 113 617 217,52 18,85 % 4,23 % 6,12 % 4,84 % 22,07 %
6,87 %
9,82 %
0,50 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
14. 10. 2019 0,02363900 EUR 4 470 417,34 22,55 % 1,65 % 12,43 % 13,74 % 23,13 %
7,18 %
-28,79 %
-2,44 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.