Výkonnosti fondov k 22.06.2018

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 1993
20. 6. 2018 0,03465300 EUR 2 711 804,76 -1,01 % -0,83 % -1,58 % -0,23 % 6,12 %
1,96 %
512,35 %
7,44 %
Bond Dynamic, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
20. 6. 2018 0,04129100 EUR 10 830 757,08 -0,58 % -1,05 % -0,81 % 1,10 % 4,84 %
1,56 %
24,37 %
2,07 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
1. 11. 2007
20. 6. 2018 0,04187800 EUR 9 220 397,45 -0,77 % -1,18 % -0,59 % 1,49 % 6,56 %
2,10 %
2,40 %
0,22 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
12. 1. 2001
20. 6. 2018 0,04160500 EUR 10 787 171,21 -1,84 % -1,39 % -2,12 % -1,14 % -2,07 %
-0,68 %
25,34 %
1,31 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f.
dátum založenia:
5. 5. 2005
20. 6. 2018 0,03801600 EUR 4 238 466,63 -0,23 % -0,49 % -0,51 % 1,06 % 7,19 %
2,30 %
14,53 %
1,04 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
8. 2. 2008
20. 6. 2018 0,03805935 EUR 10 298 969,74 0,26 % 0,14 % 0,27 % 0,54 % 1,48 %
0,48 %
14,66 %
1,33 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
30. 3. 2004
20. 6. 2018 0,03605900 EUR 9 816 546,92 -1,73 % -1,67 % -1,08 % -1,46 % 0,85 %
0,28 %
8,63 %
0,58 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
20. 6. 2018 0,03813900 EUR 27 117 029,75 -0,41 % -1,94 % -1,36 % 1,36 % -2,30 %
-0,76 %
14,89 %
1,31 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
10. 4. 2006
20. 6. 2018 0,02900200 EUR 16 429 251,44 -5,24 % -6,01 % -2,64 % -1,71 % 0,08 %
0,03 %
-12,63 %
-1,10 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
20. 6. 2018 0,03716500 EUR 1 837 206,37 0,04 % 0,38 % 0,23 % 0,43 % 1,05 %
0,34 %
11,95 %
1,08 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
20. 6. 2018 0,03549600 EUR 1 748 561,81 -0,44 % -0,20 % 0,25 % 0,96 % -4,30 %
-1,43 %
6,96 %
0,73 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
23. 11. 2006
20. 6. 2018 0,06821300 EUR 154 552 521,50 1,55 % 1,01 % 1,90 % 3,73 % 11,25 %
3,55 %
105,50 %
6,42 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
20. 6. 2018 1,04294700 CZK 93 214 858,03 1,66 % 1,12 % 1,83 % 3,37 % -
-
4,29 %
3,00 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
12. 2. 2001
20. 6. 2018 0,03428100 EUR 104 717 969,15 3,36 % 2,42 % 1,54 % 3,74 % 2,83 %
0,92 %
3,27 %
0,19 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
23. 1. 2006
20. 6. 2018 0,02036300 EUR 4 400 653,66 -3,34 % -7,30 % -2,10 % -1,47 % 3,02 %
0,98 %
-38,65 %
-3,86 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Bond Dynamic
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.