Výkonnosti fondov k 22.04.2019

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
17. 4. 2019 0,03506300 EUR 13 812 297,69 2,82 % 2,32 % 0,49 % 0,14 % 6,61 %
2,16 %
519,59 %
7,24 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
17. 4. 2019 0,04319900 EUR 9 419 789,86 1,25 % 0,59 % 1,61 % 0,96 % 7,17 %
2,34 %
5,76 %
0,49 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
17. 4. 2019 0,04172700 EUR 15 643 715,83 2,75 % 2,27 % -0,14 % -1,00 % 0,37 %
0,12 %
25,71 %
1,27 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
17. 4. 2019 0,03825781 EUR 12 527 680,06 0,19 % 0,15 % 0,31 % 0,62 % 1,53 %
0,51 %
15,26 %
1,27 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
17. 4. 2019 0,03641000 EUR 9 761 477,06 0,84 % 0,34 % 0,32 % -1,38 % 1,71 %
0,57 %
9,69 %
0,62 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
17. 4. 2019 0,03529600 EUR 24 434 042,04 11,62 % 9,14 % -6,32 % -7,11 % -1,24 %
-0,41 %
6,32 %
0,54 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
17. 4. 2019 0,03005900 EUR 16 634 945,06 7,05 % 4,30 % -0,20 % -3,30 % 9,60 %
3,10 %
-9,44 %
-0,76 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
17. 4. 2019 0,03756300 EUR 1 809 706,42 2,11 % 1,92 % 0,49 % 2,18 % 3,45 %
1,14 %
13,15 %
1,10 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
17. 4. 2019 0,03591900 EUR 1 767 249,52 1,48 % 1,23 % 0,77 % 0,84 % 2,76 %
0,91 %
8,24 %
0,79 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
17. 4. 2019 0,07027300 EUR 202 653 625,59 0,75 % 0,75 % 1,85 % 3,81 % 9,85 %
3,18 %
111,70 %
6,23 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
17. 4. 2019 1,08152300 CZK 88 387 833,42 1,72 % 1,28 % 2,41 % 4,32 % -
-
8,15 %
3,55 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
17. 4. 2019 0,03543200 EUR 109 168 369,03 15,52 % 13,34 % -1,21 % 10,25 % 19,03 %
5,98 %
6,74 %
0,36 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
17. 4. 2019 0,02235900 EUR 4 502 350,29 15,92 % 11,50 % 1,17 % 0,15 % 27,94 %
8,56 %
-32,64 %
-2,94 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.