Výkonnosti fondov k 23.04.2021

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
21. 4. 2021 0,03750800 EUR 14 027 461,49 2,30 % 2,43 % 7,00 % 17,42 % 7,79 %
2,53 %
562,80 %
6,96 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
21. 4. 2021 0,04367400 EUR 8 945 300,59 0,60 % -0,50 % 3,22 % 4,03 % 1,62 %
0,54 %
6,93 %
0,50 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
21. 4. 2021 0,04290800 EUR 19 520 497,44 -0,19 % -0,12 % 1,88 % 9,29 % 2,36 %
0,78 %
29,26 %
1,28 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
21. 4. 2021 0,03872107 EUR 18 724 793,00 0,20 % 0,19 % 0,34 % 0,64 % 1,86 %
0,62 %
16,65 %
1,17 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
21. 4. 2021 0,03656200 EUR 9 801 608,41 0,41 % 0,27 % 3,03 % 6,28 % -0,62 %
-0,21 %
10,15 %
0,57 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
21. 4. 2021 0,05353500 EUR 34 615 286,40 20,61 % 16,30 % 41,46 % 85,29 % 38,95 %
11,58 %
61,26 %
3,61 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
21. 4. 2021 0,02850200 EUR 16 754 303,03 2,81 % 3,49 % 15,09 % 22,69 % -5,26 %
-1,78 %
-14,13 %
-1,01 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
21. 4. 2021 0,03917600 EUR 1 891 118,89 0,54 % 0,27 % 1,39 % 4,26 % 6,48 %
2,11 %
18,01 %
1,25 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
21. 4. 2021 0,03787000 EUR 1 864 536,29 1,37 % 0,90 % 2,49 % 6,37 % 6,08 %
1,99 %
14,11 %
1,10 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
21. 4. 2021 0,07547300 EUR 277 859 755,65 0,87 % 0,87 % 1,59 % 3,53 % 11,49 %
3,69 %
127,37 %
5,86 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
21. 4. 2021 1,17115000 CZK 72 921 619,76 1,02 % 0,92 % 1,63 % 3,77 % 13,35 %
4,26 %
17,12 %
3,78 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
21. 4. 2021 0,04457100 EUR 137 843 985,29 10,91 % 9,16 % 16,35 % 38,42 % 39,11 %
11,62 %
34,27 %
1,47 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
21. 4. 2021 0,02347500 EUR 3 700 334,97 5,20 % 9,55 % 21,66 % 31,59 % 13,83 %
4,41 %
-29,28 %
-2,24 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený fond - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.