Výkonnosti fondov k 21.09.2021

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
20. 9. 2021 0,03822000 EUR 14 115 066,88 4,24 % 1,67 % 2,62 % 8,24 % 10,22 %
3,29 %
575,38 %
6,93 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
20. 9. 2021 0,04439200 EUR 9 043 055,12 2,26 % -0,47 % 2,44 % 2,30 % 5,45 %
1,78 %
8,68 %
0,60 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
20. 9. 2021 0,04303100 EUR 20 257 385,03 0,10 % 0,48 % 0,60 % 2,07 % 3,83 %
1,26 %
29,64 %
1,27 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
20. 9. 2021 0,03882423 EUR 19 530 820,63 0,47 % 0,17 % 0,27 % 0,62 % 1,83 %
0,61 %
16,96 %
1,16 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
20. 9. 2021 0,03698200 EUR 10 113 707,37 1,57 % 0,45 % 1,23 % 2,78 % 3,87 %
1,27 %
11,41 %
0,62 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
20. 9. 2021 0,05063300 EUR 32 222 938,72 14,07 % -4,95 % 2,35 % 42,32 % 40,47 %
11,98 %
52,52 %
3,09 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
20. 9. 2021 0,02842700 EUR 17 327 468,04 2,54 % 0,89 % 1,43 % 13,45 % 1,56 %
0,52 %
-14,36 %
-1,00 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
20. 9. 2021 0,03941000 EUR 1 902 962,79 1,14 % 0,55 % 1,06 % 2,18 % 7,38 %
2,40 %
18,71 %
1,25 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
20. 9. 2021 0,03809900 EUR 1 875 715,03 1,99 % 0,27 % 1,55 % 3,38 % 8,45 %
2,74 %
14,80 %
1,11 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
20. 9. 2021 0,07648800 EUR 296 808 984,43 2,22 % 0,94 % 1,39 % 3,14 % 11,11 %
3,57 %
130,43 %
5,78 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
20. 9. 2021 1,18471400 CZK 75 138 136,82 2,19 % 0,75 % 1,17 % 3,01 % 12,68 %
4,06 %
18,47 %
3,69 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
20. 9. 2021 0,04700500 EUR 133 789 761,61 16,97 % 9,54 % 17,33 % 26,49 % 38,46 %
11,45 %
41,61 %
1,70 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
20. 9. 2021 0,02812400 EUR 4 221 816,73 26,03 % 10,09 % 21,73 % 30,79 % 38,88 %
11,56 %
-15,27 %
-1,05 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený fond - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.