Výkonnosti fondov k 10.12.2018

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
6. 12. 2018 0,03431200 EUR 13 449 034,42 -1,99 % -0,94 % -0,62 % -2,19 % 5,17 %
1,69 %
506,32 %
7,26 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
6. 12. 2018 0,04228000 EUR 9 024 835,01 0,18 % 0,29 % 0,53 % -0,06 % 5,30 %
1,73 %
3,51 %
0,31 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
6. 12. 2018 0,04055400 EUR 14 323 977,62 -4,32 % -1,82 % -1,85 % -3,92 % -2,95 %
-0,99 %
22,17 %
1,13 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
6. 12. 2018 0,03817722 EUR 11 251 439,00 0,57 % 0,16 % 0,33 % 0,60 % 1,50 %
0,50 %
15,01 %
1,30 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
6. 12. 2018 0,03610300 EUR 9 729 712,69 -1,61 % 1,19 % -0,37 % -1,44 % 1,46 %
0,48 %
8,76 %
0,57 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
6. 12. 2018 0,03396900 EUR 23 691 518,04 -11,30 % -7,96 % -9,38 % -10,61 % -10,71 %
-3,70 %
2,32 %
0,21 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
6. 12. 2018 0,02872300 EUR 16 090 789,64 -6,16 % 0,42 % -1,46 % -4,06 % 7,00 %
2,28 %
-13,47 %
-1,14 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
6. 12. 2018 0,03708100 EUR 1 832 716,78 -0,19 % 0,99 % -0,19 % 0,04 % 1,78 %
0,59 %
11,70 %
1,01 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
6. 12. 2018 0,03555700 EUR 1 752 111,07 -0,27 % 1,34 % 0,14 % 0,39 % -3,41 %
-1,15 %
7,14 %
0,71 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
6. 12. 2018 0,06944600 EUR 181 806 110,36 3,39 % 0,88 % 1,81 % 3,74 % 11,12 %
3,57 %
109,21 %
6,32 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
6. 12. 2018 1,06322300 CZK 88 499 641,29 3,64 % 0,90 % 1,80 % 3,66 % -
-
6,32 %
3,31 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
6. 12. 2018 0,03225100 EUR 95 410 683,37 -2,76 % -4,49 % -0,37 % 1,16 % 2,04 %
0,68 %
-2,84 %
-0,16 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
6. 12. 2018 0,02023500 EUR 4 231 065,12 -3,94 % 2,15 % -2,19 % -4,24 % 11,30 %
3,63 %
-39,04 %
-3,77 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.