Výkonnosti fondov k 21.06.2021

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
17. 6. 2021 0,03764500 EUR 14 075 610,97 2,67 % 0,93 % 2,93 % 10,89 % 8,77 %
2,84 %
565,22 %
6,94 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
17. 6. 2021 0,04443900 EUR 9 099 008,06 2,36 % 2,93 % 2,41 % 5,41 % 6,21 %
2,03 %
8,80 %
0,62 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
17. 6. 2021 0,04297200 EUR 20 022 278,32 -0,04 % 0,12 % -0,05 % 4,64 % 3,30 %
1,09 %
29,46 %
1,28 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
17. 6. 2021 0,03875331 EUR 19 408 438,34 0,28 % 0,10 % 0,31 % 0,58 % 1,83 %
0,60 %
16,75 %
1,16 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
17. 6. 2021 0,03692700 EUR 9 989 503,41 1,41 % 0,78 % 1,03 % 3,33 % 1,81 %
0,60 %
11,25 %
0,62 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
17. 6. 2021 0,05500700 EUR 35 326 775,48 23,93 % 7,68 % 31,54 % 77,09 % 45,51 %
13,31 %
65,70 %
3,78 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
17. 6. 2021 0,02972600 EUR 17 698 552,05 7,23 % 0,54 % 7,80 % 13,42 % -1,22 %
-0,41 %
-10,45 %
-0,73 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
17. 6. 2021 0,03927100 EUR 1 896 050,49 0,79 % 0,51 % 0,93 % 3,01 % 5,54 %
1,81 %
18,30 %
1,25 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
17. 6. 2021 0,03799900 EUR 1 871 060,27 1,72 % 1,27 % 2,08 % 5,13 % 6,87 %
2,24 %
14,50 %
1,11 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
17. 6. 2021 0,07577300 EUR 287 189 576,67 1,27 % 0,44 % 1,41 % 3,03 % 11,08 %
3,56 %
128,27 %
5,82 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
17. 6. 2021 1,17561300 CZK 70 466 277,51 1,41 % 0,42 % 1,50 % 2,73 % 12,84 %
4,11 %
17,56 %
3,73 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
17. 6. 2021 0,04569300 EUR 140 553 190,47 13,71 % 7,11 % 11,69 % 24,43 % 31,85 %
9,65 %
37,65 %
1,58 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
17. 6. 2021 0,02684800 EUR 4 186 759,89 20,31 % 10,57 % 17,09 % 15,48 % 20,80 %
6,49 %
-19,12 %
-1,37 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený fond - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.