Výkonnosti fondov k 27.01.2020

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
23. 1. 2020 0,03615800 EUR 13 096 591,59 0,45 % 1,17 % 1,77 % 5,56 % 6,21 %
2,03 %
538,94 %
7,15 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
23. 1. 2020 0,04499300 EUR 9 646 934,81 1,28 % 2,21 % 1,40 % 4,13 % 10,36 %
3,34 %
10,16 %
0,80 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
23. 1. 2020 0,04277900 EUR 16 486 550,45 0,53 % 0,40 % 1,04 % 4,79 % 1,52 %
0,50 %
28,88 %
1,35 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
23. 1. 2020 0,03843843 EUR 14 538 387,50 0,02 % 0,19 % 0,34 % 0,64 % 1,71 %
0,57 %
15,80 %
1,23 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
23. 1. 2020 0,03756400 EUR 9 935 019,64 1,03 % 0,62 % 1,01 % 2,98 % 3,70 %
1,22 %
13,17 %
0,78 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
23. 1. 2020 0,03754800 EUR 24 360 087,32 3,70 % 0,57 % 3,86 % 14,51 % -1,60 %
-0,54 %
13,11 %
1,01 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
23. 1. 2020 0,03171000 EUR 17 410 154,33 1,91 % 4,98 % 3,45 % 10,82 % 7,62 %
2,48 %
-4,47 %
-0,33 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
23. 1. 2020 0,03859300 EUR 1 859 765,95 0,32 % 0,91 % 1,87 % 4,58 % 4,37 %
1,44 %
16,25 %
1,25 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
23. 1. 2020 0,03729900 EUR 1 835 475,57 0,60 % 1,26 % 2,50 % 4,75 % 5,27 %
1,73 %
12,39 %
1,09 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
23. 1. 2020 0,07255000 EUR 241 624 225,62 0,00 % 1,40 % 2,34 % 4,01 % 11,57 %
3,72 %
118,56 %
6,11 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
23. 1. 2020 1,11964100 CZK 79 066 872,53 0,26 % 1,67 % 3,16 % 5,03 % -
-
11,96 %
3,82 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
23. 1. 2020 0,03994200 EUR 121 617 709,61 3,24 % 4,87 % 9,30 % 26,14 % 19,10 %
6,00 %
20,33 %
0,98 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
23. 1. 2020 0,02792200 EUR 5 156 793,44 4,19 % 10,83 % 12,65 % 38,93 % 14,93 %
4,75 %
-15,88 %
-1,23 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.