Výkonnosti fondov k 20.08.2019

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
18. 8. 2019 0,03543500 EUR 13 400 060,20 3,91 % 1,07 % 3,20 % 1,84 % 6,03 %
1,97 %
526,16 %
7,19 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
18. 8. 2019 0,04351600 EUR 9 406 669,09 2,00 % 0,80 % 1,73 % 2,67 % 8,45 %
2,74 %
6,54 %
0,54 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
18. 8. 2019 0,04229100 EUR 16 278 838,31 4,14 % 1,38 % 3,35 % 1,54 % 1,18 %
0,39 %
27,41 %
1,32 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
18. 8. 2019 0,03833304 EUR 13 403 545,94 0,38 % 0,15 % 0,28 % 0,61 % 1,57 %
0,52 %
15,48 %
1,25 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
18. 8. 2019 0,03687100 EUR 9 949 302,11 2,12 % 1,20 % 1,64 % 1,74 % 2,63 %
0,87 %
11,08 %
0,68 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
18. 8. 2019 0,03425600 EUR 22 927 355,91 8,33 % -0,54 % 3,76 % -7,07 % -1,41 %
-0,47 %
3,19 %
0,27 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
18. 8. 2019 0,02894800 EUR 16 186 904,42 3,09 % 1,34 % 1,36 % 0,82 % 10,87 %
3,50 %
-12,79 %
-1,02 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
18. 8. 2019 0,03780800 EUR 1 821 576,98 2,78 % 0,86 % 1,96 % 1,79 % 3,85 %
1,27 %
13,89 %
1,12 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
18. 8. 2019 0,03626900 EUR 1 784 626,88 2,47 % 1,58 % 2,38 % 2,48 % 5,19 %
1,70 %
9,29 %
0,86 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
18. 8. 2019 0,07108800 EUR 223 165 279,27 1,91 % 0,78 % 1,74 % 3,56 % 10,83 %
3,49 %
114,16 %
6,15 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
18. 8. 2019 1,09221500 CZK 77 417 679,46 2,73 % 0,54 % 1,80 % 3,96 % -
-
9,22 %
3,47 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
18. 8. 2019 0,03525200 EUR 109 189 344,02 14,94 % 1,82 % 11,75 % 6,46 % 20,93 %
6,54 %
6,20 %
0,33 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
18. 8. 2019 0,02258900 EUR 4 329 178,13 17,11 % 9,08 % 13,65 % 15,61 % 32,65 %
9,87 %
-31,95 %
-2,79 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.