Výkonnosti fondov k 17.08.2018

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
16. 8. 2018 0,03476300 EUR 2 713 910,99 -0,70 % -0,28 % -0,34 % -0,04 % 7,48 %
2,43 %
514,29 %
7,40 %
Bond Dynamic, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
16. 8. 2018 0,04123100 EUR 10 815 564,48 -0,72 % -0,27 % -0,56 % 0,99 % 5,99 %
1,96 %
24,19 %
2,03 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
16. 8. 2018 0,04210500 EUR 9 374 559,85 -0,23 % 0,21 % -0,54 % 1,90 % 6,39 %
2,09 %
3,08 %
0,28 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
16. 8. 2018 0,04158000 EUR 10 815 003,43 -1,90 % -0,64 % -1,47 % -1,05 % -1,12 %
-0,37 %
25,26 %
1,30 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f.
dátum založenia:
6. 5. 2005
16. 8. 2018 0,03798400 EUR 4 201 930,53 -0,32 % 0,27 % 0,16 % 1,14 % 7,64 %
2,48 %
14,44 %
1,02 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
16. 8. 2018 0,03810151 EUR 10 654 126,97 0,37 % 0,17 % 0,29 % 0,53 % 1,45 %
0,48 %
14,78 %
1,32 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
16. 8. 2018 0,03567200 EUR 9 794 564,22 -2,78 % -0,89 % -1,67 % -0,95 % 1,62 %
0,54 %
7,47 %
0,50 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
16. 8. 2018 0,03705600 EUR 26 325 909,05 -3,24 % 0,12 % -3,40 % 2,21 % -1,05 %
-0,35 %
11,62 %
1,02 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
16. 8. 2018 0,02863100 EUR 16 564 208,24 -6,46 % -0,11 % -5,26 % 1,64 % 7,77 %
2,52 %
-13,75 %
-1,19 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
16. 8. 2018 0,03708800 EUR 1 833 389,93 -0,17 % 0,89 % 0,31 % 0,93 % 1,46 %
0,48 %
11,72 %
1,04 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
16. 8. 2018 0,03544200 EUR 1 745 891,31 -0,59 % 0,11 % -0,10 % 0,72 % -3,92 %
-1,32 %
6,80 %
0,70 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
16. 8. 2018 0,06864600 EUR 160 133 355,57 2,19 % 1,00 % 2,07 % 3,67 % 11,28 %
3,62 %
106,80 %
6,38 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
16. 8. 2018 1,04892900 CZK 92 125 980,49 2,25 % 0,94 % 1,72 % 3,29 % -
-
4,89 %
3,07 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
16. 8. 2018 0,03507900 EUR 106 922 975,35 5,76 % 5,67 % 2,33 % 7,04 % 3,98 %
1,31 %
5,68 %
0,32 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
16. 8. 2018 0,02005600 EUR 4 300 050,90 -4,79 % 3,10 % -5,25 % 6,21 % 18,56 %
5,83 %
-39,58 %
-3,93 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Bond Dynamic
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.