Výkonnosti fondov k 15.01.2021

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
13. 1. 2021 0,03677300 EUR 13 789 234,92 0,29 % 4,46 % 5,78 % 1,86 % 4,74 %
1,55 %
549,81 %
6,96 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
13. 1. 2021 0,04351500 EUR 8 825 073,97 0,24 % 3,73 % 2,15 % -2,28 % 2,87 %
0,95 %
6,54 %
0,48 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
13. 1. 2021 0,04300500 EUR 18 429 459,86 0,04 % 2,00 % 3,25 % 1,02 % 1,43 %
0,47 %
29,56 %
1,31 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
13. 1. 2021 0,03865173 EUR 17 591 521,41 0,02 % 0,15 % 0,29 % 0,56 % 1,80 %
0,60 %
16,44 %
1,18 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
13. 1. 2021 0,03662400 EUR 9 706 619,08 0,58 % 2,75 % 1,17 % -2,07 % -0,76 %
-0,25 %
10,33 %
0,59 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
13. 1. 2021 0,04568500 EUR 29 720 542,38 2,92 % 21,63 % 32,71 % 22,59 % 15,91 %
5,04 %
37,62 %
2,45 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
13. 1. 2021 0,02846900 EUR 17 564 602,99 2,69 % 11,21 % 7,94 % -10,91 % -9,43 %
-3,24 %
-14,23 %
-1,04 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
13. 1. 2021 0,03901700 EUR 1 881 099,70 0,13 % 1,11 % 1,89 % 1,29 % 4,89 %
1,60 %
17,53 %
1,24 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
13. 1. 2021 0,03744800 EUR 1 843 655,71 0,24 % 1,58 % 2,43 % 0,76 % 4,78 %
1,57 %
12,84 %
1,03 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
13. 1. 2021 0,07482400 EUR 266 306 907,67 0,00 % 0,71 % 1,53 % 3,13 % 11,39 %
3,66 %
125,41 %
5,91 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
13. 1. 2021 1,16112400 CZK 76 703 246,17 0,16 % 0,70 % 1,25 % 3,82 % 13,01 %
4,16 %
16,11 %
3,81 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
13. 1. 2021 0,04128000 EUR 126 854 986,06 2,72 % 6,59 % 10,85 % 3,87 % 21,16 %
6,60 %
24,36 %
1,10 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
13. 1. 2021 0,02405700 EUR 3 820 452,67 7,81 % 11,06 % 3,71 % -16,73 % 5,93 %
1,94 %
-27,53 %
-2,12 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený fond - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.