Výkonnosti fondov k 24.09.2020

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
22. 9. 2020 0,03531800 EUR 13 621 939,35 -1,89 % 4,15 % -1,27 % -0,81 % 0,77 %
0,26 %
524,10 %
6,88 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
22. 9. 2020 0,04217900 EUR 8 678 368,62 -5,05 % 2,55 % -3,09 % 0,20 % 3,96 %
1,30 %
3,27 %
0,25 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
22. 9. 2020 0,04219300 EUR 17 776 508,70 -0,85 % 3,01 % -0,35 % -0,77 % 0,01 %
0,00 %
27,11 %
1,23 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
22. 9. 2020 0,03858411 EUR 16 218 264,53 0,40 % 0,14 % 0,28 % 0,59 % 1,76 %
0,58 %
16,24 %
1,20 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
22. 9. 2020 0,03572400 EUR 9 434 640,15 -3,92 % 0,99 % -3,30 % -1,85 % -1,55 %
-0,52 %
7,62 %
0,45 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
22. 9. 2020 0,03618700 EUR 23 780 928,52 -0,06 % 18,27 % 7,97 % 3,21 % -1,31 %
-0,44 %
9,01 %
0,67 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
22. 9. 2020 0,02512300 EUR 15 179 937,92 -19,26 % 0,87 % -9,01 % -12,01 % -13,60 %
-4,75 %
-24,31 %
-1,91 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
22. 9. 2020 0,03849800 EUR 1 855 772,86 0,07 % 1,36 % 1,51 % 1,81 % 4,43 %
1,45 %
15,97 %
1,17 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
22. 9. 2020 0,03670200 EUR 1 806 310,36 -1,01 % 1,97 % 0,72 % 1,32 % 4,02 %
1,32 %
10,59 %
0,88 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
22. 9. 2020 0,07416000 EUR 249 425 479,88 2,22 % 0,84 % 1,75 % 3,92 % 11,76 %
3,77 %
123,41 %
5,98 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
22. 9. 2020 1,15123700 CZK 74 075 927,26 3,09 % 0,48 % 2,03 % 5,06 % 12,86 %
4,11 %
15,12 %
3,90 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
22. 9. 2020 0,03684900 EUR 115 369 194,82 -4,75 % 7,75 % 7,78 % 6,79 % 20,35 %
6,36 %
11,01 %
0,53 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
22. 9. 2020 0,02048700 EUR 3 305 794,76 -23,55 % -2,80 % -10,39 % -10,21 % 0,01 %
0,00 %
-38,28 %
-3,23 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený fond - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.