Výkonnosti fondov k 06.07.2020

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
5. 7. 2020 0,03473800 EUR 13 303 670,33 -3,50 % 8,36 % -3,71 % -2,01 % -0,18 %
-0,06 %
513,85 %
6,87 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
5. 7. 2020 0,04263100 EUR 8 796 904,90 -4,04 % 2,34 % -4,34 % -2,99 % 2,67 %
0,88 %
4,37 %
0,34 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
5. 7. 2020 0,04170700 EUR 17 505 869,94 -1,99 % 5,97 % -2,16 % -1,14 % -0,96 %
-0,32 %
25,65 %
1,18 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
5. 7. 2020 0,03853863 EUR 15 936 034,87 0,28 % 0,16 % 0,26 % 0,60 % 1,76 %
0,58 %
16,10 %
1,21 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
5. 7. 2020 0,03603200 EUR 9 356 076,84 -3,09 % 4,77 % -3,20 % -2,23 % -1,70 %
-0,57 %
8,55 %
0,51 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
5. 7. 2020 0,03361500 EUR 22 051 871,89 -7,16 % 20,05 % -7,63 % -4,07 % -9,52 %
-3,28 %
1,26 %
0,10 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
5. 7. 2020 0,02598200 EUR 15 468 675,75 -16,50 % 9,82 % -17,46 % -14,61 % -11,96 %
-4,15 %
-21,73 %
-1,71 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
5. 7. 2020 0,03832100 EUR 1 847 107,06 -0,39 % 2,05 % -0,59 % 1,27 % 3,44 %
1,13 %
15,43 %
1,15 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
5. 7. 2020 0,03655600 EUR 1 799 152,55 -1,40 % 2,92 % -1,63 % 0,82 % 3,42 %
1,13 %
10,15 %
0,86 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
5. 7. 2020 0,07369400 EUR 238 826 055,10 1,58 % 1,09 % 1,58 % 3,95 % 11,58 %
3,72 %
122,01 %
6,02 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
5. 7. 2020 1,14535800 CZK 76 266 349,23 2,57 % 1,55 % 2,54 % 5,77 % 13,38 %
4,27 %
14,54 %
3,99 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
5. 7. 2020 0,03682000 EUR 112 892 059,33 -4,83 % 14,40 % -6,30 % 2,42 % 11,61 %
3,73 %
10,92 %
0,54 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
5. 7. 2020 0,02179100 EUR 3 534 188,76 -18,69 % 15,83 % -19,71 % -9,55 % 10,23 %
3,30 %
-34,35 %
-2,87 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený fond - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.