Výkonnosti fondov k 27.11.2021

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
25. 11. 2021 0,03836000 EUR 14 132 596,79 4,62 % 0,62 % 1,87 % 7,67 % 10,60 %
3,41 %
577,85 %
6,90 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
25. 11. 2021 0,04385300 EUR 8 940 540,16 1,01 % -1,96 % -0,40 % 4,04 % 3,52 %
1,16 %
7,36 %
0,51 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
25. 11. 2021 0,04261900 EUR 20 660 332,14 -0,86 % -0,97 % -0,52 % 1,12 % 3,33 %
1,10 %
28,39 %
1,21 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
25. 11. 2021 0,03886097 EUR 20 437 631,19 0,56 % 0,15 % 0,29 % 0,60 % 1,81 %
0,60 %
17,07 %
1,15 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
25. 11. 2021 0,03622500 EUR 10 158 182,13 -0,51 % -1,34 % -0,45 % 2,85 % 1,29 %
0,43 %
9,13 %
0,50 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
25. 11. 2021 0,05288400 EUR 33 358 678,09 19,14 % -3,69 % -6,15 % 37,73 % 44,12 %
12,94 %
59,30 %
3,37 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
25. 11. 2021 0,02788600 EUR 17 301 374,39 0,59 % -0,23 % 0,60 % 18,00 % 0,94 %
0,31 %
-15,99 %
-1,11 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
25. 11. 2021 0,03971700 EUR 1 917 985,13 1,93 % 0,52 % 0,83 % 2,63 % 6,49 %
2,12 %
19,64 %
1,29 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
25. 11. 2021 0,03811900 EUR 1 876 464,86 2,04 % 0,15 % 0,66 % 3,63 % 7,30 %
2,37 %
14,86 %
1,10 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
25. 11. 2021 0,07687700 EUR 302 222 991,84 2,74 % 0,77 % 1,66 % 3,19 % 10,94 %
3,52 %
131,60 %
5,75 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
25. 11. 2021 1,18909500 CZK 74 643 081,72 2,57 % 0,62 % 1,10 % 2,76 % 12,38 %
3,96 %
18,91 %
3,63 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
25. 11. 2021 0,05209300 EUR 147 565 182,34 29,63 % 5,56 % 11,38 % 36,23 % 49,11 %
14,23 %
56,94 %
2,19 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
25. 11. 2021 0,02838700 EUR 4 126 577,96 27,21 % 15,39 % 29,54 % 65,11 % 48,66 %
14,12 %
-14,48 %
-0,98 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený fond - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.