Výkonnosti fondov k 23.02.2019

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
21. 2. 2019 0,03453500 EUR 13 642 022,85 1,27 % -0,24 % -1,32 % -1,65 % 6,92 %
2,25 %
510,26 %
7,22 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
21. 2. 2019 0,04310000 EUR 9 426 386,99 1,02 % 1,80 % 0,93 % 0,38 % 6,86 %
2,23 %
5,52 %
0,48 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
21. 2. 2019 0,04118000 EUR 14 604 021,54 1,41 % -0,80 % -1,75 % -3,20 % -0,80 %
-0,27 %
24,06 %
1,20 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
21. 2. 2019 0,03822441 EUR 12 269 928,47 0,10 % 0,18 % 0,33 % 0,62 % 1,53 %
0,51 %
15,15 %
1,28 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
21. 2. 2019 0,03624000 EUR 9 700 172,97 0,37 % 0,86 % 0,10 % -1,56 % 3,23 %
1,06 %
9,18 %
0,59 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
21. 2. 2019 0,03430800 EUR 23 876 182,22 8,50 % -2,19 % -10,44 % -13,49 % -3,30 %
-1,11 %
3,35 %
0,29 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
21. 2. 2019 0,02931200 EUR 16 039 970,67 4,39 % 4,80 % -0,53 % -5,76 % 15,92 %
5,04 %
-11,69 %
-0,96 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
21. 2. 2019 0,03741900 EUR 1 841 696,21 1,72 % 0,36 % -0,17 % 0,14 % 2,95 %
0,97 %
12,72 %
1,08 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
21. 2. 2019 0,03573000 EUR 1 757 920,60 0,95 % 0,35 % 0,10 % -0,01 % -0,99 %
-0,33 %
7,67 %
0,75 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
21. 2. 2019 0,06987500 EUR 192 356 679,35 0,17 % 0,84 % 1,79 % 3,90 % 11,08 %
3,56 %
110,51 %
6,26 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
21. 2. 2019 1,07158000 CZK 87 674 660,92 0,79 % 1,37 % 2,12 % 3,88 % -
-
7,16 %
3,35 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
21. 2. 2019 0,03388500 EUR 104 209 564,46 10,48 % -1,74 % -4,73 % -2,51 % 12,32 %
3,94 %
2,08 %
0,11 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
21. 2. 2019 0,02116600 EUR 4 349 778,48 9,73 % 3,58 % 1,73 % -3,61 % 39,58 %
11,75 %
-36,24 %
-3,38 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.