Výkonnosti fondov k 18.06.2019

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia:
24. 3. 1993
17. 6. 2019 0,03520900 EUR 13 634 157,37 3,25 % 0,93 % 2,38 % 1,75 % 5,86 %
1,92 %
522,17 %
7,21 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia:
9. 11. 2007
17. 6. 2019 0,04356000 EUR 9 449 426,05 2,10 % -0,27 % 2,15 % 2,70 % 7,40 %
2,41 %
6,65 %
0,56 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia:
16. 2. 2001
17. 6. 2019 0,04179000 EUR 15 713 783,55 2,91 % 0,63 % 2,05 % 0,17 % 0,16 %
0,05 %
25,90 %
1,26 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia:
1. 2. 2008
17. 6. 2019 0,03829537 EUR 12 978 180,82 0,29 % 0,15 % 0,30 % 0,64 % 1,56 %
0,52 %
15,37 %
1,26 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia:
31. 3. 2004
17. 6. 2019 0,03667100 EUR 9 793 384,18 1,56 % 0,37 % 1,06 % 0,69 % 3,01 %
0,99 %
10,48 %
0,66 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia:
5. 11. 2007
17. 6. 2019 0,03430900 EUR 23 517 786,15 8,50 % -2,49 % -0,75 % -10,06 % -5,30 %
-1,80 %
3,35 %
0,28 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia:
25. 4. 2006
17. 6. 2019 0,02982300 EUR 16 546 175,21 6,21 % 0,14 % 1,85 % 0,36 % 10,02 %
3,23 %
-10,16 %
-0,81 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia:
17. 12. 2007
17. 6. 2019 0,03756700 EUR 1 810 045,59 2,12 % -0,20 % 0,93 % 0,73 % 2,92 %
0,96 %
13,16 %
1,08 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia:
31. 3. 2009
17. 6. 2019 0,03584000 EUR 1 763 432,18 1,26 % -0,42 % 0,10 % 0,24 % 2,55 %
0,84 %
8,00 %
0,76 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
20. 11. 2006
17. 6. 2019 0,07067300 EUR 209 669 941,57 1,32 % 0,81 % 1,77 % 3,61 % 10,44 %
3,37 %
112,91 %
6,19 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia:
17. 1. 2017
17. 6. 2019 1,08251200 CZK 81 146 196,84 1,81 % 0,75 % 2,01 % 3,84 % -
-
8,25 %
3,34 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia:
14. 2. 2001
17. 6. 2019 0,03520800 EUR 109 569 133,59 14,79 % 0,47 % 1,87 % 1,49 % 13,52 %
4,32 %
6,07 %
0,32 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia:
20. 1. 2006
17. 6. 2019 0,02340100 EUR 4 548 019,14 21,32 % 7,30 % 11,36 % 8,92 % 28,24 %
8,64 %
-29,50 %
-2,57 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.