NOTIFICATION TO UNITHOLDERS IN REPUBLIC OF SLOVENIA

IAD Investments, správ. spol., a.s., a company established and existing under the laws of Slovak republic, with its registered seat at Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, Slovak republic, Identification No.: 17 330 254, registered in the Business Register of the District Court Bratislava I (the "IAD"), and the management company managing the common fund KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (the "Fund") would like to notify the unitholders of the Fund in the Republic of Slovenia that the marketing of Fund units in the Republic of Slovenia and the arrangements for marketing of Fund units in the Republic of Slovenia were terminated as of the 1 January 2021. The IAD will provide the Fund unitholders in the Republic of Slovenia remaining invested in the Fund all the information and documents relating to the operations of the Fund it provides to the Fund unitholders in Slovak republic in which the Fund is established in accordance with the laws of Slovak republic and the Fund rules.

Bratislava, 30 December 2020

IAD Investments, správ. spol., a.s.

30.12.2020 - Notification to unitholders in Republic of Slovenia

15.10.2020 - Obvestilo o prenehanju imetnikom enot v Republiki Sloveniji / Notification on termination to unitholders in Republic of Slovenia

30.1.2020 - Obvestilo delničarjem v Republiki Sloveniji / Notification to unitholders in the Republic of Slovenia

OBVESTILO IMETNIKOM ENOT V REPUBLIKI SLOVENIJI

IAD Investments, správ. spol., as, družba, ustanovljena in obstoječa po zakonih Slovaške republike, s sedežem na Malý trh 2 / A, Bratislava 811 08, Slovaška republika, identifikacijska številka: 17 330 254, vpisana v poslovni register Okrožno sodišče Bratislava I ("IAD") in družba za upravljanje, ki upravlja skupni sklad KD RUSSIA, opf, IAD Investments, správ. spol., a.s. ("sklad") želi obvestiti imetnike enot premoženja sklada v Republiki Sloveniji, da je trženje enot premoženja sklada v Republiki Sloveniji in dogovori o trženju enot premoženja sklada v Republiki Sloveniji prenehali veljati 1. Januarja 2021. IAD bo imetnikom enot premoženja sklada v Republiki Sloveniji, ki ostanejo vložena v sklad, zagotovil vse informacije in dokumente v zvezi z delovanjem sklada, ki jih ima imetnikom enot sklada v Slovaški republiki, v kateri je sklad ustanovljen v skladu z zakoni Slovaške republike in pravili Sklada.

V Bratislavi, 30. december 2020

IAD Investments, správ. spol., a.s.

30.12.2020 - Obvestilo imetnikom enot v Republiki Sloveniji

     GUIDELINES FOR THE INVESTOR

     valid from 1.1.2021 - Guidelines for the Investor

     valid until 31.12.2020 - Guidelines for the Investor USING the services of VZAJEMCI SKUPINA d.o.o. (5.8.2020)

     valid until 31.12.2020 - Guidelines for the Investor NOT USING the services of VZAJEMCI SKUPINA d.o.o. (29.5.2020)

     Apostille in Slovenia - information (EN)

Name
13.1.2019
1.9.2019

General information about cookies

This website uses cookies to give you the best experience on our website. We store information in cookies stored in your browser, so we know what interests you the most and we can provide you the best user experience and the content you may be interested in.

On the left, you can adjust all settings related to cookies. Cookies that are necessary to ensure the technical functioning of our website are automatically permitted so disabling some cookies may affect the functionality of this website.