Investiční kalkulačka

Investiční kalkulačka vám po zadání vstupních údajů vypočítá ilustrativní vývoj hodnoty investice, kterou byste mohli dosáhnout investováním do některého z našich fondů.Pri pravidelném investování hodnota vaší investice narůstá díky pravidelným vkladům a zhodnocení podílového fondu. V případě jednorázového investování hodnota vaší investice narůstá díky její zhodnocení v podílovém fondu. Reálný a aktuální vývoj výkonnosti fondu je vždy uveden v detailu konkrétního fondu.

[Translate to Český:] Investičná kalkulačka