Získejte

příznivý kurz
pro vaše investice

Jsme nejstarší slovenská správcovská společnost, finanční služby poskytujeme v zemích střední Evropy již od roku 1991. V rámci svého evropského působení spravujeme aktiva na Slovensku, v ČR a Slovinsku, v celkové hodnotě téměř 650 mil. EUR.

Naše produkty

Během své existence jsme vybudovali portfolio silných produktů s různými investičními strategiemi. Víme tak nabídnout nejoptimálnější možnost zhodnocení financí pro všechny typy klientů a naplnit jejich investiční cíle.

Naše produkty
Podielové fondy

Podílové
fondy

Z našeho portfolia 7 otevřených podílových fondů si klient může vybrat dluhopisové, smíšené a podílové fondy nebo speciální fond nemovitostí - Prvý realitný fond. Také se může rozhodnout pro jednu nebo více investičních strategií v závislosti od očekávaného výnosu, míry tržního rizika, kterou je ochoten nést a likvidity (rychlosti změny aktiva na peníze).

Podílové fondy

Akce s Korunovým realitným fondom

Investujte v období od 27.3.2017 – 27.6.2017 do nového Korunového realitného fondu, o.p.f. pod specifickým symbolem 4545 na 1100 dní a získáte výnos minimálně 9%.

Zobrazit celý text

Aktuální oznamy

Našeocenění

Ocenenia - iad.sk