SPORÍM + INVESTUJEM = ZHODNOCUJEM

V rozprávke o troch grošoch chudobný človek jeden groš vracal otcovi za to, že sa o neho staral, druhý požičiaval svojmu synovi, aby keď vyrastie a bude zarábať vlastné peniaze, tak mu mohol vrátiť a tretí mal pre svoju vlastnú potrebu. Súčasná doba je trochu iná, ale aj dnes sa staráme o svojich rodičov, pretože ich dôchodky nie sú vždy postačujúce; aj dnes dávame peniaze našim deťom v podobe stravy, strechy nad hlavou či vzdelania a aj dnes míňame časť zarobených peňazí len pre seba a navyše sa snažíme niečo ušetriť, odložiť, prípadne investovať s cieľom zhodnotiť svoje finančné prostriedky.

Dnes si môžeme vybrať z rôznych sporiacich produktov. Výnimkou nie je ani najstaršia slovenská správcovská spoločnosť, ktorá uviedla na trh nový sporiaci program, o ktorom sme sa porozprávali s Petrom Lukáčom, členom predstavenstva IAD Investments, správ. spol., a.s.

Aký je rozdiel medzi investovaním a sporením?

V odbornej literatúre by sme určite rozdiely našli, ale pre mňa sporenie a investovanie idú ruka v ruke, pretože keď mám voľné finančné prostriedky, alebo si chcem vytvoriť finančnú rezervu prípadne mám cieľ napr. chatu pri jazere, kde budem môcť tráviť voľný čas (hoci aj na dôchodku), tak rozmýšľam kam tie peniaze uložiť alebo si postupne odkladať tak, aby som tento cieľ dosiahol. A teda investujem. Investujem buď priamo do nástrojov finančného trhu, alebo si postupne odkladám na sporiaci účet, kde očakávam určité zhodnotenie vo forme výnosu.

Pre koho je sporiaci program určený?

IAD SPORENIE je určené pre každého, kto si chce jednorazovo alebo pravidelne odkladať finančné prostriedky a splniť si stanovený cieľ v budúcnosti – zabezpečiť kvalitné vzdelanie svojim deťom, mať pripravené peniaze na dôchodok, alebo len  napr. na cestovanie a pod. Pravidelne mesačne sporiť je možné už od 20 eur.

Hovoríte o budúcnosti, o akom časovom horizonte sa bavíme?

Dobu sporenia si stanoví klient sám podľa toho, kedy si plánuje svoje peniaze „užiť“ alebo „použiť“. Minimálna doba sporenia je 5 rokov a maximálna 40 rokov. Samozrejme očakávaný výnos  a teda zhodnotenie nasporenej sumy závisí nielen od dĺžky doby sporenia, ale najmä od výšky pravidelného vkladu a od zvolenej investičnej stratégie. Klient má na výber zo 6 investičných stratégií podľa miery rizika, aké je ochotný akceptovať. Aj tu, ako pri každej investícii platí, že čím vyššie riziko, tým vyšší potenciálny výnos. Ale garantované nie je nič. Pre konzervatívnejšieho klienta sú k dispozícii konzervatívne investičné stratégie, kde je očakávaný výnos vyšší ako napr. na termínovanom vklade alebo na bežnom sporiacom účte v banke.

Keď si stanovím dobu sporenia napr. na 20 rokov, ale po 10 rokoch budem tie peniaze potrebovať, budem musieť zaplatiť pokutu za nedodržanie doby sporenia alebo nejaký iný poplatok?

Výstupné poplatky ani pokuty neuplatňujeme. Ak klient finančné prostriedky nevyhnutne potrebuje, je možné ich vybrať aj pred uplynutím doby sporenia, ale v tom prípade nemôže očakávať výnos v takej výške, ako pôvodne plánoval.

Je potrebné, aby bol klient zorientovaný na finančných trhoch a burzách?

Samozrejme, mali by sme aspoň trochu rozumieť finančným produktom, ktoré využívame. V prípade IAD SPORENIA nie je potrebné, aby klient denne sledoval vývoj na finančných trhoch, pretože pravidelne vykonávame zosúladenie zloženia portfólia, aby zodpovedalo  zvolenej stratégii.

IAD SPORENIE je určené pre každého, kto si chce sporiť napr. na dôchodok, kvalitnejšie vzdelanie pre svoje deti alebo len tak, pre potešenie, na zabezpečenie si vlastnej budúcnosti alebo budúcnosti pre svojich blízkych. Ponúka na výber zo 6 investičných stratégií podľa miery rizika, aké je kto  ochotný podstúpiť. Výška očakávaného výnosu závisí nielen od výberu investičnej stratégie, ale aj od dĺžky doby sporenia a výšky pravidelného vkladu. Viac informácií nájdete u svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk/Sporenie

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.