Tri prvenstvá pre naše fondy v TOP FOND SLOVAKIA 2018

Na výročnej tlačovej konferencii Slovenskej asociácie správcovských spoločností, ktorá sa konala koncom februára, prebehlo aj vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie prestížneho ocenenia TOP FOND SLOVAKIA 2018. Medzi hlavné kritéria pri vyhlasovaní výsledkov patrili aj tento rok objem predaja, výkonnosť a riziká v jednotlivých kategóriách tried aktív fondov.

Ocenenie TOP FOND SLOVAKIA 2018 získali hneď tri naše fondy v kategóriách, kde Slovenská asociácia správcovských spoločností hodnotila najlepší výnos v pomere k riziku. Podielový fond Zaistený - IAD depozitné konto získal prvenstvo v kategórii Eurové peňažné fondy a eurové fondy krátkodobých investícií, víťazom kategórie Dynamické zmiešané a štruktúrované fondy sa stal KD RUSSIA a prvenstvo v kategórii Realitné fondy a fondy alternatívnych investícií získal náš Prvý realitný fond.

Ocenenie TOP FOND SLOVAKIA vzniklo ako výsledok spolupráce vydavateľstva MAFRA Slovakia a Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS). Sme hrdí na to, že naše fondy toto ocenenie získali už po niekoľký krát.

"Naše fondy dlhodobo prinášajú svojou kvalitou správy portfólií pridanú hodnotu pre investorov a predstavujú komplexné riešenie investičných potrieb klientov, o čom svedčí aj získanie ocenení TOP FOND SLOVAKIA. Ďakujeme Slovenskej asociácii správcovských spoločností za odborné ocenenie našej práce a každodennej snahy prinášať klientom čo najlepšie zhodnotenie investícií" Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva IAD Investments.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.