Výkonnosti fondov k 23.01.2018

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia: 31. 3. 1993
22. 1. 2018 0,0361750000 EUR 2 668 245,96 0,14 % -0,10 % 0,64 % 3,29 % 9,55 %
3,08 %
590,59 %
8,09 %
Bond Dynamic, o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007
22. 1. 2018 0,0416790000 EUR 10 735 237,82 0,36 % 0,65 % 1,73 % 3,51 % 7,92 %
2,57 %
25,54 %
2,25 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia: 1. 11. 2007
22. 1. 2018 0,0424430000 EUR 9 256 191,40 0,57 % 1,22 % 1,60 % 7,21 % 11,52 %
3,70 %
5,49 %
0,52 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia: 12. 1. 2001
22. 1. 2018 0,0424530000 EUR 9 909 532,65 0,16 % 0,09 % 0,82 % 1,39 % 0,13 %
0,04 %
27,89 %
1,45 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f.
dátum založenia: 5. 5. 2005
22. 1. 2018 0,0381780000 EUR 3 918 170,28 0,19 % 0,23 % 1,19 % 2,60 % 7,55 %
2,45 %
15,02 %
1,11 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia: 8. 2. 2008
22. 1. 2018 0,0379742600 EUR 9 497 289,39 0,04 % 0,13 % 0,25 % 0,48 % 1,47 %
0,49 %
14,40 %
1,36 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia: 30. 3. 2004
22. 1. 2018 0,0368000000 EUR 9 904 305,64 0,29 % 0,35 % 0,44 % 2,32 % 3,98 %
1,31 %
10,86 %
0,75 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007
22. 1. 2018 0,0394610000 EUR 28 469 398,45 3,04 % 4,30 % 6,28 % 6,86 % 7,32 %
2,38 %
18,87 %
1,71 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia: 10. 4. 2006
22. 1. 2018 0,0320050000 EUR 18 153 499,53 4,57 % 6,18 % 8,50 % 10,55 % 15,79 %
5,00 %
-3,58 %
-0,31 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia: 17. 12. 2007
22. 1. 2018 0,0373150000 EUR 1 826 828,72 0,44 % 0,62 % 0,87 % 1,12 % 2,08 %
0,69 %
12,40 %
1,16 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia: 31. 3. 2009
22. 1. 2018 0,0357980000 EUR 1 763 425,65 0,40 % 1,11 % 1,34 % 1,67 % -2,09 %
-0,70 %
7,84 %
0,86 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia: 23. 11. 2006
22. 1. 2018 0,0671720000 EUR 149 721 274,38 0,00 % 0,94 % 1,70 % 3,30 % 11,12 %
3,57 %
102,36 %
6,51 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia: 17. 1. 2017
22. 1. 2018 1,0282140000 CZK 96 492 396,08 0,23 % 0,76 % 1,54 % 2,82 % -
-
2,82 %
2,78 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia: 12. 2. 2001
22. 1. 2018 0,0341130000 EUR 102 797 437,29 2,85 % 3,64 % 5,33 % 5,01 % 9,02 %
2,92 %
2,77 %
0,16 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia: 23. 1. 2006
22. 1. 2018 0,0224390000 EUR 5 001 563,15 6,52 % 3,35 % 11,87 % -4,41 % 45,96 %
13,42 %
-32,40 %
-3,21 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Bond Dynamic
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.