Výkonnosti fondov k 26.05.2017

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia: 31. 3. 1993
25. 5. 2017 0,0357720000 EUR 2 565 848,26 1,41 % 0,69 % 2,04 % 3,89 % 8,95 %
2,90 %
576,66 %
8,23 %
Bond Dynamic, o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007
25. 5. 2017 0,0408240000 EUR 10 087 871,09 1,59 % 0,68 % 2,76 % 5,07 % 8,37 %
2,71 %
22,96 %
2,19 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia: 1. 11. 2007
24. 5. 2017 0,0410780000 EUR 9 375 756,33 0,85 % 1,23 % 3,34 % 3,24 % 5,04 %
1,65 %
1,26 %
0,13 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia: 12. 1. 2001
24. 5. 2017 0,0420500000 EUR 9 251 898,21 0,32 % -0,22 % 0,90 % 1,51 % -0,16 %
-0,05 %
26,68 %
1,45 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f.
dátum založenia: 5. 5. 2005
24. 5. 2017 0,0375640000 EUR 3 728 380,79 1,13 % 0,48 % 1,71 % 3,97 % 5,73 %
1,87 %
13,17 %
1,03 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia: 8. 2. 2008
25. 5. 2017 0,0378523000 EUR 7 821 142,16 0,18 % 0,12 % 0,21 % 0,42 % 1,62 %
0,54 %
14,03 %
1,42 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia: 30. 3. 2004
24. 5. 2017 0,0365530000 EUR 9 676 559,06 1,94 % 1,46 % 2,17 % 3,49 % 3,12 %
1,03 %
10,12 %
0,74 %
Kapital, o.p.f.
dátum založenia: 28. 5. 2003
25. 5. 2017 0,0288700000 EUR 2 956 759,66 4,53 % 3,10 % 7,74 % 12,00 % 10,31 %
3,32 %
-2,40 %
-0,17 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia: 10. 4. 2006
24. 5. 2017 0,0298060000 EUR 16 758 401,43 3,09 % 1,58 % 6,28 % 12,33 % 0,37 %
0,12 %
-10,21 %
-0,96 %
Optimal, o.p.f.
dátum založenia: 28. 5. 2003
25. 5. 2017 0,0374310000 EUR 3 826 735,77 5,16 % 3,61 % 8,63 % 11,78 % 7,63 %
2,48 %
19,83 %
1,30 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia: 17. 12. 2007
25. 5. 2017 0,0369900000 EUR 1 810 427,69 0,36 % -0,02 % 0,60 % 1,79 % 3,32 %
1,09 %
11,42 %
1,15 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia: 31. 3. 2009
25. 5. 2017 0,0351940000 EUR 1 733 692,90 -0,07 % -0,23 % 0,60 % 1,54 % -2,42 %
-0,81 %
6,03 %
0,72 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia: 23. 11. 2006
25. 5. 2017 0,0657290000 EUR 131 860 663,73 1,08 % 0,94 % 1,48 % 2,72 % 11,94 %
3,83 %
98,02 %
6,72 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia: 17. 1. 2017
25. 5. 2017 1,0089060000 CZK 54 410 088,33 0,89 % 0,16 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 %
0,89 %
0,00 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia: 12. 2. 2001
24. 5. 2017 0,0331560000 EUR 92 928 357,74 2,08 % -0,80 % 5,13 % 11,89 % 23,12 %
7,17 %
-0,11 %
-0,01 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007
25. 5. 2017 0,0376340000 EUR 20 093 253,36 2,28 % 0,71 % 3,98 % 8,29 % 9,04 %
2,92 %
13,36 %
1,32 %
KD Prosperita, o.p.f.
dátum založenia: 23. 8. 2005
25. 5. 2017 0,0230540000 EUR 1 737 657,13 3,24 % -1,64 % 8,82 % 21,32 % 20,32 %
6,35 %
-30,55 %
-3,05 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia: 23. 1. 2006
25. 5. 2017 0,0214790000 EUR 3 684 633,54 -7,89 % -8,92 % 2,01 % 21,49 % 27,86 %
8,53 %
-35,29 %
-3,77 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD Prosperita
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Bond Dynamic
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Kapital
každý týždeň
Optimal
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.