Výkonnosti fondov k 24.02.2017

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia: 31. 3. 1993
23. 2. 2017 0,0369040000 EUR 2 541 226,43 0,55 % 1,39 % 1,01 % 6,42 % 9,42 %
3,04 %
570,97 %
8,28 %
Bond Dynamic, o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007
23. 2. 2017 0,0405040000 EUR 9 889 793,25 0,80 % 2,23 % 1,87 % 6,68 % 8,56 %
2,77 %
22,00 %
2,16 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia: 1. 11. 2007
22. 2. 2017 0,0401770000 EUR 8 767 566,43 -0,55 % 1,93 % 1,68 % 1,84 % 3,35 %
1,10 %
-0,14 %
-0,02 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia: 12. 1. 2001
22. 2. 2017 0,0421020000 EUR 8 966 039,86 0,44 % 1,02 % 0,13 % 1,75 % 0,75 %
0,25 %
26,84 %
1,49 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f.
dátum založenia: 5. 5. 2005
22. 2. 2017 0,0373450000 EUR 3 874 769,89 0,54 % 1,12 % 1,23 % 5,98 % 5,12 %
1,68 %
12,51 %
1,00 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia: 8. 2. 2008
23. 2. 2017 0,0378064800 EUR 7 861 480,31 0,06 % 0,09 % 0,19 % 0,42 % 1,67 %
0,55 %
13,90 %
1,45 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia: 30. 3. 2004
22. 2. 2017 0,0360020000 EUR 9 441 006,17 0,41 % 0,62 % -0,73 % 1,42 % 3,83 %
1,26 %
8,46 %
0,63 %
Kapital, o.p.f.
dátum založenia: 28. 5. 2003
23. 2. 2017 0,0279910000 EUR 2 874 580,26 1,34 % 4,87 % 5,14 % 12,62 % 8,40 %
2,72 %
-5,37 %
-0,40 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia: 10. 4. 2006
22. 2. 2017 0,0296260000 EUR 16 529 378,32 2,47 % 5,96 % 8,70 % 14,98 % 3,27 %
1,08 %
-10,75 %
-1,04 %
Optimal, o.p.f.
dátum založenia: 28. 5. 2003
23. 2. 2017 0,0361250000 EUR 3 690 940,94 1,49 % 5,30 % 5,51 % 8,30 % 4,68 %
1,54 %
15,64 %
1,06 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia: 17. 12. 2007
23. 2. 2017 0,0369890000 EUR 1 841 491,14 0,36 % 0,72 % 1,02 % 2,39 % 3,28 %
1,08 %
11,42 %
1,18 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia: 31. 3. 2009
23. 2. 2017 0,0352990000 EUR 1 735 255,98 0,23 % 0,99 % 0,91 % -2,46 % -1,70 %
-0,57 %
6,34 %
0,78 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia: 23. 11. 2006
23. 2. 2017 0,0651200000 EUR 127 112 680,17 0,14 % 0,54 % 1,52 % 3,52 % 11,94 %
3,83 %
96,18 %
6,79 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia: 12. 2. 2001
22. 2. 2017 0,0337110000 EUR 92 907 753,84 3,78 % 7,56 % 12,31 % 17,73 % 27,83 %
8,52 %
1,56 %
0,10 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007
23. 2. 2017 0,0373180000 EUR 19 817 799,50 1,42 % 3,86 % 4,92 % 10,25 % 11,68 %
3,75 %
12,41 %
1,26 %
KD Prosperita, o.p.f.
dátum založenia: 23. 8. 2005
23. 2. 2017 0,0236700000 EUR 1 832 854,27 6,00 % 11,62 % 19,35 % 34,99 % 22,98 %
7,13 %
-28,69 %
-2,89 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia: 23. 1. 2006
23. 2. 2017 0,0240670000 EUR 4 352 561,03 3,21 % 14,23 % 25,48 % 59,22 % 32,00 %
9,69 %
-27,50 %
-2,86 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

1. PF Slnko
každý týždeň
Global Index
každý pracovný deň
Kapital
každý týždeň
Český konzervativní
každý pracovný deň
KD Prosperita
každý pracovný deň
Optimal
každý týždeň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
Prvý realitný fond
každý mesiac
CE Bond
každý pracovný deň
Bond Dynamic
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.