Výkonnosti fondov k 21.01.2017

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia: 31. 3. 1993
19. 1. 2017 0,0367700000 EUR 2 544 932,12 0,19 % 0,17 % 1,66 % 5,63 % 9,31 %
3,01 %
568,54 %
8,30 %
Bond Dynamic, o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007
19. 1. 2017 0,0402580000 EUR 9 784 729,11 0,18 % 0,67 % 1,95 % 6,73 % 8,19 %
2,65 %
21,26 %
2,11 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia: 1. 11. 2007
19. 1. 2017 0,0402660000 EUR 8 682 025,76 0,03 % 1,98 % 2,22 % 2,47 % 4,20 %
1,38 %
0,43 %
0,05 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia: 12. 1. 2001
19. 1. 2017 0,0418880000 EUR 8 851 871,23 -0,07 % -0,40 % 0,30 % 1,89 % 0,73 %
0,24 %
26,19 %
1,46 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f.
dátum založenia: 5. 5. 2005
19. 1. 2017 0,0372130000 EUR 3 944 336,10 0,18 % 0,27 % 1,81 % 6,13 % 4,85 %
1,59 %
12,11 %
0,98 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia: 8. 2. 2008
19. 1. 2017 0,0377938400 EUR 7 601 139,47 0,03 % 0,09 % 0,19 % 0,44 % 1,70 %
0,56 %
13,86 %
1,46 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia: 30. 3. 2004
19. 1. 2017 0,0359790000 EUR 9 418 118,38 0,34 % -0,73 % 0,43 % 2,79 % 2,67 %
0,88 %
8,39 %
0,63 %
Kapital, o.p.f.
dátum založenia: 28. 5. 2003
19. 1. 2017 0,0279710000 EUR 2 872 290,64 1,27 % 4,38 % 5,77 % 12,80 % 8,90 %
2,88 %
-5,44 %
-0,41 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia: 10. 4. 2006
19. 1. 2017 0,0289000000 EUR 16 033 366,85 -0,05 % 3,68 % 6,08 % 16,24 % -1,69 %
-0,57 %
-12,94 %
-1,28 %
Optimal, o.p.f.
dátum založenia: 28. 5. 2003
19. 1. 2017 0,0358760000 EUR 3 677 003,39 0,79 % 4,26 % 6,17 % 7,57 % 4,02 %
1,32 %
14,85 %
1,02 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia: 17. 12. 2007
19. 1. 2017 0,0369250000 EUR 1 838 315,68 0,18 % 0,59 % 1,04 % 2,23 % 3,05 %
1,01 %
11,23 %
1,18 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia: 31. 3. 2009
19. 1. 2017 0,0352460000 EUR 1 732 634,12 0,08 % 0,71 % 1,80 % -1,14 % -1,62 %
-0,54 %
6,18 %
0,77 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia: 23. 11. 2006
19. 1. 2017 0,0650290000 EUR 123 883 857,44 0,00 % 0,62 % 1,49 % 3,63 % 11,90 %
3,81 %
95,91 %
6,84 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia: 12. 2. 2001
19. 1. 2017 0,0324460000 EUR 89 096 836,37 -0,11 % 6,59 % 7,33 % 13,18 % 21,53 %
6,71 %
-2,25 %
-0,14 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007
19. 1. 2017 0,0370270000 EUR 19 594 112,39 0,63 % 3,39 % 4,57 % 7,91 % 11,16 %
3,59 %
11,54 %
1,19 %
KD Prosperita, o.p.f.
dátum založenia: 23. 8. 2005
19. 1. 2017 0,0224730000 EUR 1 742 954,66 0,64 % 9,74 % 15,91 % 34,09 % 12,28 %
3,93 %
-32,30 %
-3,36 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia: 23. 1. 2006
19. 1. 2017 0,0233870000 EUR 4 226 866,92 0,30 % 16,32 % 24,80 % 71,42 % 27,90 %
8,54 %
-29,54 %
-3,13 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

1. PF Slnko
každý týždeň
Global Index
každý pracovný deň
Kapital
každý týždeň
Český konzervativní
každý pracovný deň
KD Prosperita
každý pracovný deň
Optimal
každý týždeň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
Prvý realitný fond
každý mesiac
CE Bond
každý pracovný deň
Bond Dynamic
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.