Výkonnosti fondov k 23.07.2017

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia: 31. 3. 1993
20. 7. 2017 0,0358910000 EUR 2 531 899,98 1,74 % 0,53 % 1,55 % 3,24 % 9,00 %
2,91 %
578,91 %
8,19 %
Bond Dynamic, o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007
20. 7. 2017 0,0409630000 EUR 10 245 142,51 1,94 % 0,74 % 1,73 % 3,73 % 8,06 %
2,61 %
23,38 %
2,19 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia: 1. 11. 2007
20. 7. 2017 0,0417200000 EUR 9 395 364,77 2,42 % 2,73 % 2,46 % 4,68 % 6,67 %
2,17 %
2,84 %
0,29 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia: 12. 1. 2001
20. 7. 2017 0,0420920000 EUR 9 395 024,84 0,42 % 0,05 % 0,53 % 0,87 % -0,41 %
-0,14 %
26,81 %
1,45 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f.
dátum založenia: 5. 5. 2005
20. 7. 2017 0,0377190000 EUR 3 804 775,11 1,55 % 0,74 % 1,37 % 3,17 % 6,14 %
2,00 %
13,63 %
1,05 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia: 8. 2. 2008
20. 7. 2017 0,0378796700 EUR 8 468 790,02 0,25 % 0,13 % 0,23 % 0,42 % 1,58 %
0,52 %
14,12 %
1,41 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia: 30. 3. 2004
20. 7. 2017 0,0366810000 EUR 9 827 815,01 2,30 % 1,08 % 1,99 % 2,50 % 3,24 %
1,07 %
10,51 %
0,75 %
Kapital, o.p.f.
dátum založenia: 28. 5. 2003
20. 7. 2017 0,0291560000 EUR 2 983 918,61 5,56 % 3,22 % 4,36 % 10,26 % 10,67 %
3,43 %
-1,43 %
-0,10 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia: 10. 4. 2006
20. 7. 2017 0,0297480000 EUR 16 876 653,95 2,89 % 1,57 % 2,75 % 9,08 % 0,20 %
0,07 %
-10,38 %
-0,97 %
Optimal, o.p.f.
dátum založenia: 28. 5. 2003
20. 7. 2017 0,0373800000 EUR 3 835 321,56 5,01 % 1,76 % 4,49 % 10,62 % 7,05 %
2,30 %
19,66 %
1,28 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia: 17. 12. 2007
20. 7. 2017 0,0370350000 EUR 1 812 632,45 0,48 % 0,01 % 0,36 % 1,34 % 2,92 %
0,96 %
11,56 %
1,15 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia: 31. 3. 2009
20. 7. 2017 0,0352940000 EUR 1 738 579,43 0,21 % 0,26 % 0,24 % 1,94 % -2,32 %
-0,78 %
6,33 %
0,74 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia: 23. 11. 2006
20. 7. 2017 0,0660460000 EUR 138 726 251,71 1,56 % 0,90 % 1,56 % 3,08 % 12,06 %
3,86 %
98,97 %
6,66 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia: 17. 1. 2017
20. 7. 2017 1,0125910000 CZK 84 324 207,47 1,26 % 0,37 % 1,26 % 0,00 % 0,00 %
0,00 %
1,26 %
0,00 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia: 12. 2. 2001
20. 7. 2017 0,0326380000 EUR 92 262 642,93 0,48 % -1,45 % 0,46 % 7,27 % 17,84 %
5,62 %
-1,67 %
-0,10 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007
20. 7. 2017 0,0374850000 EUR 20 156 143,44 1,87 % -0,32 % 1,51 % 5,86 % 6,37 %
2,08 %
12,92 %
1,26 %
KD Prosperita, o.p.f.
dátum založenia: 23. 8. 2005
20. 7. 2017 0,0228570000 EUR 1 725 769,67 2,36 % -0,10 % 1,89 % 17,72 % 20,39 %
6,37 %
-31,14 %
-3,08 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia: 23. 1. 2006
20. 7. 2017 0,0204860000 EUR 3 480 520,02 -12,15 % -8,25 % -12,73 % 9,32 % 31,16 %
9,45 %
-38,28 %
-4,11 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD Prosperita
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Bond Dynamic
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Kapital
každý týždeň
Optimal
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.