Výkonnosti fondov k 24.04.2017

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia: 31. 3. 1993
23. 4. 2017 0,0356820000 EUR 2 565 382,21 1,15 % 0,96 % 0,88 % 3,45 % 8,84 %
2,86 %
574,96 %
8,25 %
Bond Dynamic, o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007
23. 4. 2017 0,0406760000 EUR 9 995 333,66 1,22 % 1,02 % 1,32 % 4,24 % 8,61 %
2,79 %
22,52 %
2,17 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia: 1. 11. 2007
20. 4. 2017 0,0402780000 EUR 8 872 455,13 -0,30 % -0,26 % 1,65 % 2,07 % 4,13 %
1,36 %
0,11 %
0,01 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia: 12. 1. 2001
20. 4. 2017 0,0420720000 EUR 9 094 766,35 0,37 % 0,48 % -0,04 % 1,13 % 0,15 %
0,05 %
26,75 %
1,47 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f.
dátum založenia: 5. 5. 2005
20. 4. 2017 0,0374430000 EUR 3 659 140,44 0,80 % 0,63 % 0,84 % 3,84 % 5,40 %
1,77 %
12,80 %
1,01 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia: 8. 2. 2008
23. 4. 2017 0,0378320900 EUR 7 583 241,24 0,13 % 0,10 % 0,19 % 0,41 % 1,62 %
0,54 %
13,97 %
1,43 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia: 30. 3. 2004
20. 4. 2017 0,0362900000 EUR 9 554 942,79 1,21 % 0,90 % 0,14 % 1,57 % 3,84 %
1,26 %
9,33 %
0,68 %
Kapital, o.p.f.
dátum založenia: 28. 5. 2003
23. 4. 2017 0,0282840000 EUR 2 895 482,94 2,40 % 1,24 % 4,89 % 7,11 % 9,45 %
3,05 %
-4,38 %
-0,32 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia: 10. 4. 2006
20. 4. 2017 0,0292880000 EUR 16 395 557,16 1,30 % 1,16 % 5,28 % 7,36 % 3,51 %
1,16 %
-11,77 %
-1,13 %
Optimal, o.p.f.
dátum založenia: 28. 5. 2003
23. 4. 2017 0,0366820000 EUR 3 748 517,29 3,05 % 2,54 % 5,79 % 6,85 % 6,36 %
2,07 %
17,43 %
1,16 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia: 17. 12. 2007
23. 4. 2017 0,0370180000 EUR 1 806 938,26 0,43 % 0,32 % 0,69 % 1,64 % 3,57 %
1,18 %
11,51 %
1,17 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia: 31. 3. 2009
23. 4. 2017 0,0352660000 EUR 1 737 201,13 0,13 % 0,16 % 0,62 % 0,45 % -2,13 %
-0,71 %
6,24 %
0,75 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia: 23. 11. 2006
23. 4. 2017 0,0654560000 EUR 130 070 682,43 0,66 % 0,66 % 1,28 % 2,32 % 11,76 %
3,77 %
97,19 %
6,73 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia: 17. 1. 2017
23. 4. 2017 1,0089060000 CZK 7 097 943,13 0,89 % 0,89 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 %
0,89 %
0,00 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia: 12. 2. 2001
20. 4. 2017 0,0331170000 EUR 92 071 848,41 1,95 % 1,94 % 8,79 % 10,17 % 26,54 %
8,15 %
-0,23 %
-0,01 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007
23. 4. 2017 0,0374140000 EUR 19 971 633,32 1,68 % 1,32 % 3,51 % 5,00 % 10,96 %
3,53 %
12,70 %
1,27 %
KD Prosperita, o.p.f.
dátum založenia: 23. 8. 2005
23. 4. 2017 0,0230050000 EUR 1 750 034,76 3,02 % 3,05 % 12,10 % 20,93 % 24,72 %
7,63 %
-30,70 %
-3,09 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia: 23. 1. 2006
23. 4. 2017 0,0225580000 EUR 3 915 051,45 -3,26 % -3,16 % 11,89 % 26,84 % 42,19 %
12,44 %
-32,04 %
-3,37 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD Prosperita
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Bond Dynamic
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Kapital
každý týždeň
Optimal
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.