Výkonnosti fondov k 20.09.2017

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia: 31. 3. 1993
19. 9. 2017 0,0361230000 EUR 2 577 688,00 3,34 % 0,62 % 2,84 % 3,60 % 10,11 %
3,26 %
589,60 %
8,20 %
Bond Dynamic, o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007
19. 9. 2017 0,0411670000 EUR 10 401 564,43 2,45 % 0,54 % 1,54 % 3,48 % 7,25 %
2,36 %
23,99 %
2,20 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia: 1. 11. 2007
19. 9. 2017 0,0415490000 EUR 9 331 725,87 2,00 % 0,02 % 3,06 % 3,97 % 6,83 %
2,22 %
2,42 %
0,24 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia: 12. 1. 2001
19. 9. 2017 0,0422710000 EUR 9 555 733,51 0,84 % 0,27 % 0,71 % 0,64 % -0,44 %
-0,15 %
27,35 %
1,46 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f.
dátum založenia: 5. 5. 2005
19. 9. 2017 0,0379560000 EUR 3 828 107,28 2,18 % 0,66 % 1,68 % 2,70 % 6,75 %
2,20 %
14,35 %
1,09 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia: 8. 2. 2008
19. 9. 2017 0,0379072700 EUR 8 933 434,09 0,33 % 0,12 % 0,24 % 0,42 % 1,53 %
0,51 %
14,20 %
1,39 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia: 30. 3. 2004
19. 9. 2017 0,0365820000 EUR 9 672 426,49 2,02 % -0,16 % 1,68 % 0,44 % 2,74 %
0,91 %
10,21 %
0,72 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007
19. 9. 2017 0,0372630000 EUR 26 909 763,52 1,27 % -0,82 % -0,58 % 5,34 % 2,99 %
0,99 %
12,25 %
1,18 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia: 10. 4. 2006
19. 9. 2017 0,0297730000 EUR 16 847 013,08 2,97 % 1,31 % 1,60 % 8,63 % 1,37 %
0,45 %
-10,31 %
-0,95 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia: 17. 12. 2007
19. 9. 2017 0,0369720000 EUR 1 809 559,72 0,31 % -0,23 % -0,04 % 0,98 % 1,78 %
0,59 %
11,37 %
1,11 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia: 31. 3. 2009
19. 9. 2017 0,0354160000 EUR 1 744 607,98 0,56 % 0,39 % 0,49 % 1,40 % -2,64 %
-0,89 %
6,69 %
0,77 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia: 23. 11. 2006
19. 9. 2017 0,0663540000 EUR 142 227 211,19 2,04 % 0,91 % 1,72 % 3,11 % 11,83 %
3,79 %
99,90 %
6,60 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia: 17. 1. 2017
19. 9. 2017 1,0182450000 CZK 92 316 863,67 1,82 % 0,83 % 0,93 % 0,00 % 0,00 %
0,00 %
1,82 %
0,00 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia: 12. 2. 2001
19. 9. 2017 0,0321050000 EUR 93 411 385,98 -1,16 % -4,08 % -4,10 % 6,97 % 10,33 %
3,33 %
-3,28 %
-0,20 %
KD Prosperita, o.p.f.
dátum založenia: 23. 8. 2005
19. 9. 2017 0,0229900000 EUR 1 706 182,93 2,95 % 2,84 % -1,61 % 14,94 % 14,82 %
4,71 %
-30,74 %
-2,99 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia: 23. 1. 2006
19. 9. 2017 0,0213260000 EUR 3 535 150,13 -8,54 % 7,46 % -6,63 % 10,71 % 17,39 %
5,48 %
-35,75 %
-3,72 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD Prosperita
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Bond Dynamic
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.