Výkonnosti fondov k 20.11.2017

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia: 31. 3. 1993
15. 11. 2017 0,0361560000 EUR 2 608 830,96 3,44 % 0,51 % 1,07 % 3,93 % 9,61 %
3,10 %
590,23 %
8,15 %
Bond Dynamic, o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007
15. 11. 2017 0,0414410000 EUR 10 529 227,26 3,13 % 1,23 % 1,25 % 4,51 % 7,23 %
2,35 %
24,82 %
2,23 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia: 1. 11. 2007
15. 11. 2017 0,0419110000 EUR 9 360 521,40 5,82 % 0,77 % 2,13 % 6,37 % 9,03 %
2,92 %
4,17 %
0,41 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia: 12. 1. 2001
15. 11. 2017 0,0422930000 EUR 9 699 292,24 0,90 % 0,25 % 0,46 % 1,49 % -0,31 %
-0,10 %
27,41 %
1,45 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f.
dátum založenia: 5. 5. 2005
15. 11. 2017 0,0380460000 EUR 3 889 344,31 2,43 % 0,62 % 1,35 % 2,98 % 7,12 %
2,32 %
14,62 %
1,09 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia: 8. 2. 2008
15. 11. 2017 0,0379354500 EUR 9 133 442,08 0,40 % 0,11 % 0,23 % 0,44 % 1,50 %
0,50 %
14,28 %
1,38 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia: 30. 3. 2004
15. 11. 2017 0,0364770000 EUR 9 704 945,56 1,73 % -0,18 % 0,01 % 2,01 % 2,13 %
0,70 %
9,89 %
0,69 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007
15. 11. 2017 0,0380200000 EUR 27 550 620,60 3,33 % 3,55 % -0,27 % 6,79 % 7,21 %
2,35 %
14,53 %
1,36 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia: 10. 4. 2006
15. 11. 2017 0,0298750000 EUR 16 812 960,16 3,33 % 1,68 % -0,62 % 8,00 % 4,54 %
1,49 %
-10,00 %
-0,90 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia: 17. 12. 2007
15. 11. 2017 0,0371190000 EUR 1 817 229,50 0,71 % 0,47 % 0,16 % 1,04 % 2,05 %
0,68 %
11,81 %
1,13 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia: 31. 3. 2009
15. 11. 2017 0,0353600000 EUR 1 741 879,14 0,40 % 0,14 % 0,27 % 1,14 % -2,88 %
-0,97 %
6,53 %
0,73 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia: 23. 11. 2006
15. 11. 2017 0,0666730000 EUR 145 244 442,14 2,53 % 0,69 % 1,44 % 2,94 % 11,33 %
3,64 %
100,86 %
6,55 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia: 17. 1. 2017
15. 11. 2017 1,0209680000 CZK 94 930 496,92 2,10 % 0,42 % 1,20 % - -
-
2,10 %
-
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia: 12. 2. 2001
15. 11. 2017 0,0326670000 EUR 95 923 024,57 0,57 % 1,70 % -3,03 % 6,07 % 11,44 %
3,67 %
-1,59 %
-0,10 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia: 23. 1. 2006
15. 11. 2017 0,0211360000 EUR 4 919 159,32 -9,36 % 5,13 % -4,54 % 6,95 % 23,31 %
7,23 %
-36,33 %
-3,75 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Bond Dynamic
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.