Výkonnosti fondov k 27.03.2017

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia: 31. 3. 1993
26. 3. 2017 0,0369150000 EUR 2 563 064,04 0,58 % 0,70 % 0,58 % 3,91 % 9,18 %
2,97 %
571,17 %
8,25 %
Bond Dynamic, o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007
26. 3. 2017 0,0405510000 EUR 9 977 883,34 0,91 % 0,96 % 1,57 % 5,38 % 8,61 %
2,79 %
22,14 %
2,15 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia: 1. 11. 2007
23. 3. 2017 0,0400050000 EUR 8 726 584,82 -0,97 % -0,98 % 0,89 % 1,50 % 3,26 %
1,07 %
-0,57 %
-0,06 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia: 12. 1. 2001
23. 3. 2017 0,0419500000 EUR 8 975 907,68 0,08 % 0,07 % -0,27 % 1,38 % 0,24 %
0,08 %
26,38 %
1,46 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f.
dátum založenia: 5. 5. 2005
23. 3. 2017 0,0373360000 EUR 3 613 708,96 0,51 % 0,61 % 0,84 % 4,51 % 5,11 %
1,67 %
12,48 %
0,99 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia: 8. 2. 2008
26. 3. 2017 0,0378190300 EUR 8 060 421,28 0,09 % 0,10 % 0,18 % 0,41 % 1,64 %
0,54 %
13,93 %
1,44 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia: 30. 3. 2004
23. 3. 2017 0,0360840000 EUR 9 499 288,13 0,64 % 0,62 % -1,09 % 1,31 % 4,12 %
1,35 %
8,71 %
0,64 %
Kapital, o.p.f.
dátum založenia: 28. 5. 2003
26. 3. 2017 0,0282170000 EUR 2 892 657,93 2,16 % 2,07 % 5,54 % 10,77 % 9,79 %
3,16 %
-4,61 %
-0,34 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia: 10. 4. 2006
23. 3. 2017 0,0291990000 EUR 16 325 255,80 0,99 % 1,45 % 5,90 % 9,68 % 6,99 %
2,27 %
-12,04 %
-1,16 %
Optimal, o.p.f.
dátum založenia: 28. 5. 2003
26. 3. 2017 0,0366310000 EUR 3 748 643,21 2,91 % 3,01 % 6,28 % 9,17 % 6,53 %
2,13 %
17,26 %
1,16 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia: 17. 12. 2007
26. 3. 2017 0,0369620000 EUR 1 840 152,87 0,28 % 0,23 % 0,81 % 1,99 % 3,32 %
1,09 %
11,34 %
1,16 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia: 31. 3. 2009
26. 3. 2017 0,0352420000 EUR 1 736 012,50 0,07 % 0,07 % 0,74 % 1,00 % -1,93 %
-0,65 %
6,17 %
0,75 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia: 23. 11. 2006
26. 3. 2017 0,0652290000 EUR 132 070 569,20 0,31 % 0,58 % 1,36 % 2,88 % 11,82 %
3,79 %
96,51 %
6,75 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia: 17. 1. 2017
26. 3. 2017 1,0089050000 CZK 135 899,51 0,89 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 %
0,89 %
0,00 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia: 12. 2. 2001
23. 3. 2017 0,0331800000 EUR 91 874 152,47 2,15 % 1,50 % 9,58 % 12,59 % 26,66 %
8,19 %
-0,04 %
-0,00 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007
26. 3. 2017 0,0372810000 EUR 19 897 366,00 1,32 % 1,19 % 3,94 % 6,84 % 11,94 %
3,83 %
12,30 %
1,24 %
KD Prosperita, o.p.f.
dátum založenia: 23. 8. 2005
26. 3. 2017 0,0232590000 EUR 1 778 786,48 4,16 % 5,02 % 14,91 % 25,64 % 26,35 %
8,10 %
-29,93 %
-3,02 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia: 23. 1. 2006
26. 3. 2017 0,0228570000 EUR 4 003 832,09 -1,98 % -0,28 % 16,76 % 36,93 % 38,38 %
11,43 %
-31,14 %
-3,28 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

1. PF Slnko
každý týždeň
Global Index
každý pracovný deň
Kapital
každý týždeň
Český konzervativní
každý pracovný deň
KD Prosperita
každý pracovný deň
Optimal
každý týždeň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
Prvý realitný fond
každý mesiac
CE Bond
každý pracovný deň
Bond Dynamic
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.