O spoločnosti

Sme hrdí na svoju prácu a výsledky. Sú pre nás výzvou do budúcnosti. IAD Investments ako najstaršia slovenská správcovská spoločnosť poskytuje finančné služby v krajinách strednej Európy už od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravujeme aktíva na Slovensku, v Českej republike a Slovinsku v celkovej hodnote takmer 650 mil. EUR.

Vybudovali sme portfólio silných produktov a svojim klientom ponúkame správu investícií v podielových fondoch, sporiace programy a individuálnu správu aktív. Našimi klientmi sú investori z mnohých európskych krajín. Predaj finančných produktov uskutočňujeme prostredníctvom siete finančných sprostredkovateľov a spoluprácou s významnými medzinárodnými finančnými inštitúciami.

Sme členom SASS (Slovenskej asociácie správcovských spoločností) a AKAT ČR (Asociace pro kapitálový trh ČR). Vysoká kvalita a profesionalita spravovania našich fondov je pravidelne oceňovaná v prestížnych súťažiach finančných produktov Zlatá minca, Fincentrum & Forbes, Top fond Slovakia a World finance investment management awards.

O spoločnosti

Základné údaje

Názov
IAD Investments, správ. spol., a. s.
Sídlo
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Pôsobnosť v zahraničí
Česká republika
Slovinská republika
Vznik
1991
Výpis z obchodného registra
Detail
Licencia udelená Úradom pre finančný trh
Detail
Celkové aktíva pod správou
500 mil. EUR
Vedenie
Detail
Počet zamestnancov
34
Počet podielových fondov distribuovaných v SR
16 štandardných podielových fondov
2 špeciálne fondy nehnuteľností
1 špeciálny fond kvalifikovaných investorov
Členstvo v záujmových združeniach

Listiny IAD

Názov
16.1.2017
2.1.2001
25.4.2010
30.12.2011
Výkazy
Účtovná závierka
IAD Investments uložila individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2015 v registri podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 23d ods. 5).
2015
2014
2013
2012

História spoločnosti

2014
 • IAD prevzala správu šiestich podielových fondov a sporiacich programov od Alico Funds Central Europe.
 • Do portfólia Prvého realitného fondu pribudla druhá zahraničná nehnuteľnosť – administratívna budova River Garden I v Prahe.
 • Ako v predchádzajúce roky aj tomto roku získala IAD Investments viacero významných ocenení svojich fondov v rôznych finančných súťažiach.
2014
2013
 • V októbri obhájili prvé pozície podielové fondy v ankete Zlatá minca 2013.
  Zlato získali Prvý realitný fond a Zaistený - IAD depozitné konto a striebro získal dlhopisový podielový fond 1. PF Slnko.
 • V októbri vstúpil Prvý realitný fond na zahraničný realitný trh. Do svojho portfólia získal prvú zahraničnú nehnuteľnosť - logistický park v Ostrave v Českej republike.
 • V máji získal povolenie NBS prvý špeciálny fond kvalifikovaných investorov:
  IAD Energy Fund, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
2013
2012
 • V decembri Fond krátkodobých investícií (FKI) zlúčený do fondu s podobnou investičnou stratégiou a zameraním Zaistený-IAD depozitné konto (ZDK).
 • V októbri získané tri prestížne ocenenia v súťaži Zlatá minca 2012. Dve zlaté mince vybojovali Prvý realitný fond v kategórii Realitné fondy a IAD depozitné konto
  v kategórii Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií. Striebornú mincu získal Bond Dynamic v kategórii Dlhopisové fondy.
 • V septembri uvedená novinka, podielový fond CREO, prvý svojho druhu na slovenskom a českom trhu.
 • Vo februári získané druhé miesto v súťaži TOP Fond Slovakia 2012 v kategórii Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika, Ostatné fondy pre IAD – Protected Equity 1 a Najpredávanejší podielový fond v kategórií dlhopisové fondy pre Bond Dynamic.
 • Na základe údajov týždenníka TREND, publikovaných v júni 2012, obsadená druhá pozícia v kategórii domácich správcovských spoločností za čistý predaj.
2012
2011
 • Oslava 20-teho výročia založenia spoločnosti.
 • V lete uvedené na trh sporiace programy: na Slovensku PROFIT a TOP LIFE
  a v Čechách ZFProfit.
 • V decembri zrealizovaná akvizícia fondov ALLIANZ Asset Management. Ponuka týmto doplnená o fondy akvizovanej spoločnosti: Bond Dynamic, o.p.f., Fond krátkodobých investícií, o.p.f., Growth Opportunities, o.p.f., Protected Equity 1, o.p.f., Protected Equity 2,  o.p.f.
2011
2010
 • Začiatok aktívnej ponuky Prvého realitného fondu v Českej republike.
 • IAD - online účet rozšíril funkcionalitu o jedinečný aktívny home banking v podobe zadávania trvalých príkazov a žiadostí o výplatu. Platné pre všetky fondy.
2010
2009
 • Akvizícia slovinskej spoločnosti KD Investments.
 • Rozšírenie ponuky o dva nové fondy - KD Prosperita, KD RUSSIA.
2009
2008
 • V decembri sa podielový fond Sprint, o.p.f. zlúčil do fondu Kapital, o.p.f.
 • V júli zmena názvu na IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • Vo februári sa podielový fond Európa, o.p.f. zlúčil do fondu 1. PF Slnko, o.p.f.
  z dôvodu identickej investičnej stratégie.
2008
2007
 • Správa nového fondu Zaistený - IAD Depozitné konto, o.p.f.
 • Začiatkom druhého polroka rozšírenie predajnej siete o pobočky OTP Banka Slovensko, a.s.
 • V priebehu leta došlo k zániku OTP Asset Management, a.s. zlúčením
  so spoločnosťou Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s.
 • Prevzatie správy podielových fondov Sprint, o.p.f. a Európa, o.p.f. od pôvodného správcu OTP Asset Management, a.s.
2007
2006
 • Koncom roka získanie licencie na správu Prvého realitného fondu, š.p.f., historicky prvého slovenského fondu zameraného na investície do realít.
2006
2005
 • Úrad pre finančný trh rozšíril licenciu o povolenie na riadenie portfólia klientov, poradenskú činnosť, úschovu a správu podielových listov.
 • V súvislosti so zlúčením Sympatia-Pohoda, d.s.s., a.s. s ING, d.s.s., a.s. k 31.12.2005 sa IaD stala akcionárom zlúčenej spoločnosti ING, d.s.s., a.s.
2005
2004
 • V decembri zmena sídla do nových priestorov na ulici Malý trh 2/A v Bratislave.
 • V auguste naša spoločnosť ako jediná zo správcovských spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu založila spolu s ostatnými akcionármi dôchodkovú správcovskú spoločnosť Sympatia-Pohoda, d.s.s., a.s.
2004
2002
 • Na základe novej stratégie bol zmenený pôvodný názov AGROINVEST, správ. spol., a.s. na Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s.
2002
2001
 • Finančný holding Pro Partners kúpil od Poľnobanky, a.s., 100%-ný podiel správcovskej spoločnosti AGROINVEST.
2001
2000
 • Transformácia spoločnosti.
 • Fond 1.PF Slnko sa zmenil z uzatvoreného na otvorený podielový fond.
2000
1993
 • Vznik podielového fondu 1. PF Slnko, ktorý spoločnosť spravuje dodnes.
1993
1991
 • Poľnobanka, a.s., založila správcovskú spoločnosť s pôvodným názvom AGROINVEST investičná a. s.
1991