Ako investovať

Do našich podielových fondov môžete investovať prostredníctvom finančného poradcu alebo jednoducho sami. Finanční poradcovia, ktorí spolupracujú so spoločnosťou IAD Investments dôkladne poznajú naše produkty a radi Vám poradia pri výbere ideálneho investičného riešenia.

Ako investovať

Investovať do podielových fondov zvládnete aj sami v 5 jednoduchých krokoch:

1

Vyberiete si podielový fond, do ktorého chcete investovať

Rozhodovanie Vám uľahčí dotazník investorainvestičná kalkulačka, prehľad výkonnosti fondov, kde pri každom nájdete podrobný graf a porovnanie výkonnosti fondov.

2

Oboznámte sa s podrobnými informáciami o produkte

Predajný prospekt a štatút fondu, Kľúčové informácie pre investorov. V dokumentoch nájdete dôležité informácie o investičnej stratégií fondov, bezpečnosti investícií a prípadných rizikách spojených s investovaním. Tiež si prosím preštudujte Všeobecné obchodné podmienky a Cenník správcovskej spoločnosti.

3

Vyplňte prosím príslušné tlačivo

Pri investícii do podielového fondu - Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov

Váš podpis na tlačivách musí byť úradne overený.

K tlačivu je potrebné priložiť:

  • Plnoletá fyzická osoba - fotokópia občianskeho preukazu
  • Neplnoletá fyzická osoba - kópia rodného listu, vyplnené tlačivo Dispozičné práva k podielovým listom
  • Právnická osoba - originál alebo overená fotokópia Výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky, vyplnené tlačivá Dispozičné práva k podielovým listom a Prehlásenie klienta o konečnom užívateľovi výhod.
  • Združenie - potvrdenie odborového zväzu, potvrdenie od Štatistického úradu o pridelení IČO a Prehlásenie klienta o konečnom užívateľovi výhod.
4

Vyplnené tlačivo a priložené dokumenty zašlite na adresu spoločnosti

IAD Investments, správ. spol., a.s.,
Malý trh 2/A,
811 08 Bratislava

5

Investujte

Poukážte prosím peňažné prostriedky na účet Vami vybraného podielového fondu. IBAN a SWIFT kód nájdete v základných informáciách o fonde.

Pre všetky podielové fondy:

Variabilný symbol: rodné číslo alebo IČO

Špecifický symbol: číslo registrácie (číslo na tlačive v pravo hore) alebo číslo vyhlásenej akcie

Hneď po zaevidovaní platby Vám zriadime Konto podielnika, bezplatný prístup do IAD ONLINE a Vaše finančné prostriedky zainvestujeme. Následne Vám pošleme poštou alebo e-mailom konfirmáciu – potvrdenie o obchodnej transakcii.

Každý rok Vám budeme zasielať výročný výpis o stave Vašej investície.

Ak sa počas investičného obdobia rozhodnete investovať ďalšie prostriedky do rovnakého fondu alebo do ďalšieho podielového fondu, nemusíte už vypĺňať žiadne ďalšie tlačivo. Stačí poukázať peňažné prostriedky na účet fondu pod variabilným symbolom, ktorým je Vaše rodné číslo/IČO.

OZVITE SA NÁM.

Spracovanie osobných údajov
IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.