Výkonnosti fondov k 23.01.2018

Konzervatívne fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
1. PF Slnko, o.p.f.
dátum založenia: 31. 3. 1993
21. 1. 2018 0,0361750000 EUR 2 668 245,96 0,14 % -0,10 % 0,64 % 3,29 % 9,55 %
3,08 %
590,59 %
8,09 %
Bond Dynamic, o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007
21. 1. 2018 0,0416790000 EUR 10 735 237,82 0,36 % 0,65 % 1,73 % 3,51 % 7,92 %
2,57 %
25,54 %
2,25 %
Český konzervativní, o. p. f.
dátum založenia: 1. 11. 2007
21. 1. 2018 0,0423710000 EUR 9 241 200,35 0,40 % 1,05 % 1,43 % 7,03 % 11,49 %
3,69 %
5,31 %
0,51 %
EURO Bond, o. p. f.
dátum založenia: 12. 1. 2001
21. 1. 2018 0,0424500000 EUR 9 908 781,81 0,16 % 0,08 % 0,81 % 1,38 % 0,21 %
0,07 %
27,88 %
1,45 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f.
dátum založenia: 5. 5. 2005
21. 1. 2018 0,0381720000 EUR 3 918 516,48 0,18 % 0,22 % 1,18 % 2,59 % 7,54 %
2,45 %
15,00 %
1,10 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
dátum založenia: 8. 2. 2008
21. 1. 2018 0,0379733200 EUR 9 534 553,03 0,04 % 0,13 % 0,25 % 0,47 % 1,46 %
0,49 %
14,40 %
1,36 %
Vyvážené fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
CE Bond, o. p. f.
dátum založenia: 30. 3. 2004
21. 1. 2018 0,0367960000 EUR 9 903 124,15 0,28 % 0,34 % 0,43 % 2,30 % 4,10 %
1,35 %
10,85 %
0,75 %
Growth Opportunities, o.p.f.
dátum založenia: 5. 11. 2007
21. 1. 2018 0,0394610000 EUR 28 469 398,45 3,04 % 4,30 % 6,28 % 6,86 % 7,32 %
2,38 %
18,87 %
1,71 %
Optimal Balanced, o. p. f.
dátum založenia: 10. 4. 2006
21. 1. 2018 0,0318080000 EUR 18 041 190,46 3,92 % 5,53 % 7,83 % 9,87 % 17,04 %
5,38 %
-4,18 %
-0,36 %
Protected Equity 1, o.p.f.
dátum založenia: 17. 12. 2007
21. 1. 2018 0,0373150000 EUR 1 826 828,72 0,44 % 0,62 % 0,87 % 1,12 % 2,08 %
0,69 %
12,40 %
1,16 %
Protected Equity 2, o.p.f.
dátum založenia: 31. 3. 2009
21. 1. 2018 0,0357980000 EUR 1 763 425,65 0,40 % 1,11 % 1,34 % 1,67 % -2,09 %
-0,70 %
7,84 %
0,86 %
Prvý realitný fond, o.p.f.
dátum založenia: 23. 11. 2006
21. 1. 2018 0,0671720000 EUR 149 721 274,38 0,00 % 0,94 % 1,70 % 3,30 % 11,12 %
3,57 %
102,36 %
6,51 %
Korunový realitný fond, o.p.f.
dátum založenia: 17. 1. 2017
21. 1. 2018 1,0282140000 CZK 96 492 396,08 0,23 % 0,76 % 1,54 % 2,82 % -
-
2,82 %
2,79 %
Dynamické fondy Dátum Kurz Mena Vlastné
imanie
Od začiatku roka 3 mes. 6 mes. 1 rok 3 roky
kumul. / p.a.
Od
zal. / p.a.
Global Index, o. p. f.
dátum založenia: 12. 2. 2001
21. 1. 2018 0,0339760000 EUR 102 382 376,71 2,44 % 3,22 % 4,91 % 4,58 % 9,96 %
3,21 %
2,36 %
0,14 %
KD RUSSIA, o.p.f.
dátum založenia: 23. 1. 2006
21. 1. 2018 0,0222310000 EUR 4 955 860,35 5,53 % 2,40 % 10,83 % -5,29 % 49,48 %
14,33 %
-33,03 %
-3,28 %

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Bond Dynamic
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.