Aktuálne hodnoty fondov

Podielové fondy - zoradené abecedne Dátum* Hodnota podielu Zmena v % 1M**
1. PF Slnko, o.p.f. 17. 03. 2019 0,0348400000 EUR 1,01 %
CE Bond, o. p. f. 17. 03. 2019 0,0363120000 EUR 0,09 %
Český konzervativní, o. p. f. 17. 03. 2019 0,0431290000 EUR 0,85 %
EURO Bond, o. p. f. 17. 03. 2019 0,0414440000 EUR 0,82 %
Global Index, o. p. f. 17. 03. 2019 0,0345880000 EUR 3,55 %
Growth Opportunities, o.p.f. 17. 03. 2019 0,0347460000 EUR 2,14 %
KD RUSSIA, o.p.f. 17. 03. 2019 0,0212770000 EUR -1,78 %
Korunový realitný fond, o.p.f. 17. 03. 2019 1,0768540000 CZK 0,33 %
Optimal Balanced, o. p. f. 17. 03. 2019 0,0295680000 EUR -1,39 %
Protected Equity 1, o.p.f. 17. 03. 2019 0,0376130000 EUR 0,66 %
Protected Equity 2, o.p.f. 17. 03. 2019 0,0358320000 EUR 0,32 %
Prvý realitný fond, o.p.f. 17. 03. 2019 0,0701030000 EUR 0,33 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 17. 03. 2019 0,0382401000 EUR 0,04 %

Dátum* = rozhodujúci deň na určenie dátumu hodnoty podielu, pričom:

  • pre vydanie podielových listov je to deň prijatia investície na účet fondu (ak už IAD bola doručená úplná Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov)
  • pre vyplatenie podielových listov, je to deň doručenia úplnej Žiadosti o vyplatenie podielových listov do IAD.

Investícia alebo Žiadosť o vyplatenie je spracovaná nasledujúci pracovný deň.

1M** = jednomesačná zmena

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.