Aktuálne hodnoty fondov

Podielové fondy - zoradené abecedne Dátum* Hodnota podielu Zmena v % 1M**
1. PF Slnko, o.p.f. 19. 11. 2017 0,0361480000 EUR -0,06 %
Bond Dynamic, o.p.f. 19. 11. 2017 0,0414470000 EUR 0,24 %
CE Bond, o. p. f. 19. 11. 2017 0,0365420000 EUR -0,39 %
Český konzervativní, o. p. f. 19. 11. 2017 0,0420700000 EUR 0,35 %
EURO Bond, o. p. f. 19. 11. 2017 0,0423980000 EUR -0,08 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f. 19. 11. 2017 0,0380910000 EUR 0,03 %
Global Index, o. p. f. 19. 11. 2017 0,0329280000 EUR 0,64 %
Growth Opportunities, o.p.f. 19. 11. 2017 0,0379660000 EUR 0,23 %
KD RUSSIA, o.p.f. 19. 11. 2017 0,0213690000 EUR -2,37 %
Korunový realitný fond, o.p.f. 19. 11. 2017 1,0209680000 CZK 0,05 %
Optimal Balanced, o. p. f. 19. 11. 2017 0,0300520000 EUR -0,34 %
Protected Equity 1, o.p.f. 19. 11. 2017 0,0370580000 EUR -0,01 %
Protected Equity 2, o.p.f. 19. 11. 2017 0,0353740000 EUR -0,27 %
Prvý realitný fond, o.p.f. 19. 11. 2017 0,0666730000 EUR 0,19 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 19. 11. 2017 0,0379357600 EUR 0,03 %

Dátum* = rozhodujúci deň na určenie dátumu hodnoty podielu, pričom:

  • pre vydanie podielových listov je to deň prijatia investície na účet fondu (ak už IAD bola doručená úplná Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov)
  • pre vyplatenie podielových listov, je to deň doručenia úplnej Žiadosti o vyplatenie podielových listov do IAD.

Investícia alebo Žiadosť o vyplatenie je spracovaná nasledujúci pracovný deň.

1M** = jednomesačná zmena

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Bond Dynamic
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.