Aktuálne hodnoty fondov

Podielové fondy - zoradené abecedne Dátum* Hodnota podielu Zmena v % 1M**
1. PF Slnko, o.p.f. 17. 01. 2019 0,0342260000 EUR -0,42 %
CE Bond, o. p. f. 17. 01. 2019 0,0362980000 EUR 0,09 %
Český konzervativní, o. p. f. 17. 01. 2019 0,0431470000 EUR 1,21 %
EURO Bond, o. p. f. 17. 01. 2019 0,0408200000 EUR -0,31 %
Global Index, o. p. f. 17. 01. 2019 0,0320900000 EUR -8,37 %
Growth Opportunities, o.p.f. 17. 01. 2019 0,0327660000 EUR -6,91 %
KD RUSSIA, o.p.f. 17. 01. 2019 0,0207200000 EUR -4,78 %
Korunový realitný fond, o.p.f. 17. 01. 2019 1,0680880000 CZK 0,46 %
Optimal Balanced, o. p. f. 17. 01. 2019 0,0291250000 EUR -2,61 %
Protected Equity 1, o.p.f. 17. 01. 2019 0,0369190000 EUR -0,80 %
Protected Equity 2, o.p.f. 17. 01. 2019 0,0355060000 EUR -0,46 %
Prvý realitný fond, o.p.f. 17. 01. 2019 0,0697530000 EUR 0,44 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 17. 01. 2019 0,0382063400 EUR 0,04 %

Dátum* = rozhodujúci deň na určenie dátumu hodnoty podielu, pričom:

  • pre vydanie podielových listov je to deň prijatia investície na účet fondu (ak už IAD bola doručená úplná Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov)
  • pre vyplatenie podielových listov, je to deň doručenia úplnej Žiadosti o vyplatenie podielových listov do IAD.

Investícia alebo Žiadosť o vyplatenie je spracovaná nasledujúci pracovný deň.

1M** = jednomesačná zmena

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.