Aktuálne hodnoty fondov

Podielové fondy - zoradené abecedne Dátum* Hodnota podielu Zmena v % 1M**
1. PF Slnko, o.p.f. 18. 10. 2018 0,0346630000 EUR 0,44 %
Bond Dynamic, o.p.f. 18. 10. 2018 0,0415010000 EUR 0,83 %
CE Bond, o. p. f. 18. 10. 2018 0,0360630000 EUR 1,30 %
Český konzervativní, o. p. f. 18. 10. 2018 0,0420750000 EUR 0,49 %
EURO Bond, o. p. f. 18. 10. 2018 0,0414710000 EUR 0,24 %
EURO Cash dlhopisový, o.p.f. 18. 10. 2018 0,0382290000 EUR 0,63 %
Global Index, o. p. f. 18. 10. 2018 0,0335780000 EUR 0,41 %
Growth Opportunities, o.p.f. 18. 10. 2018 0,0351980000 EUR -0,18 %
KD RUSSIA, o.p.f. 18. 10. 2018 0,0204360000 EUR 7,20 %
Korunový realitný fond, o.p.f. 18. 10. 2018 1,0536420000 CZK 0,24 %
Optimal Balanced, o. p. f. 18. 10. 2018 0,0287090000 EUR 2,21 %
Protected Equity 1, o.p.f. 18. 10. 2018 0,0370940000 EUR 1,62 %
Protected Equity 2, o.p.f. 18. 10. 2018 0,0354050000 EUR 1,35 %
Prvý realitný fond, o.p.f. 18. 10. 2018 0,0689990000 EUR 0,24 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 18. 10. 2018 0,0381395100 EUR 0,05 %

Dátum* = rozhodujúci deň na určenie dátumu hodnoty podielu, pričom:

  • pre vydanie podielových listov je to deň prijatia investície na účet fondu (ak už IAD bola doručená úplná Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov)
  • pre vyplatenie podielových listov, je to deň doručenia úplnej Žiadosti o vyplatenie podielových listov do IAD.

Investícia alebo Žiadosť o vyplatenie je spracovaná nasledujúci pracovný deň.

1M** = jednomesačná zmena

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
EURO Cash dlhopisový
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Bond Dynamic
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.