Aktuálne hodnoty fondov

Podielové fondy - zoradené abecedne Dátum* Hodnota podielu Zmena v % 1M**
1. PF Slnko, o.p.f. 17. 04. 2019 0,0350630000 EUR 0,44 %
CE Bond, o. p. f. 17. 04. 2019 0,0364100000 EUR -0,25 %
Český konzervativní, o. p. f. 17. 04. 2019 0,0431990000 EUR -0,61 %
EURO Bond, o. p. f. 17. 04. 2019 0,0417270000 EUR 0,53 %
Global Index, o. p. f. 17. 04. 2019 0,0354320000 EUR 2,43 %
Growth Opportunities, o.p.f. 17. 04. 2019 0,0352960000 EUR -0,19 %
KD RUSSIA, o.p.f. 17. 04. 2019 0,0223590000 EUR 2,30 %
Korunový realitný fond, o.p.f. 17. 04. 2019 1,0815230000 CZK 0,49 %
Optimal Balanced, o. p. f. 17. 04. 2019 0,0300590000 EUR -0,13 %
Protected Equity 1, o.p.f. 17. 04. 2019 0,0375630000 EUR -0,01 %
Protected Equity 2, o.p.f. 17. 04. 2019 0,0359190000 EUR 0,25 %
Prvý realitný fond, o.p.f. 17. 04. 2019 0,0702730000 EUR 0,24 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 17. 04. 2019 0,0382578100 EUR 0,05 %

Dátum* = rozhodujúci deň na určenie dátumu hodnoty podielu, pričom:

  • pre vydanie podielových listov je to deň prijatia investície na účet fondu (ak už IAD bola doručená úplná Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov)
  • pre vyplatenie podielových listov, je to deň doručenia úplnej Žiadosti o vyplatenie podielových listov do IAD.

Investícia alebo Žiadosť o vyplatenie je spracovaná nasledujúci pracovný deň.

1M** = jednomesačná zmena

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.