Aktuálne hodnoty fondov

Podielové fondy - zoradené abecedne Dátum* Hodnota podielu Zmena v % 1M**
1. PF Slnko, o.p.f. 13. 12. 2018 0,0341720000 EUR -0,66 %
CE Bond, o. p. f. 13. 12. 2018 0,0361850000 EUR 0,26 %
Český konzervativní, o. p. f. 13. 12. 2018 0,0424230000 EUR 0,23 %
EURO Bond, o. p. f. 13. 12. 2018 0,0407060000 EUR -1,38 %
Global Index, o. p. f. 13. 12. 2018 0,0324850000 EUR 0,35 %
Growth Opportunities, o.p.f. 13. 12. 2018 0,0328990000 EUR -1,85 %
KD RUSSIA, o.p.f. 13. 12. 2018 0,0201350000 EUR -1,97 %
Korunový realitný fond, o.p.f. 13. 12. 2018 1,0632230000 CZK 0,45 %
Optimal Balanced, o. p. f. 13. 12. 2018 0,0286020000 EUR 1,61 %
Protected Equity 1, o.p.f. 13. 12. 2018 0,0369130000 EUR -0,11 %
Protected Equity 2, o.p.f. 13. 12. 2018 0,0354930000 EUR 0,15 %
Prvý realitný fond, o.p.f. 13. 12. 2018 0,0694460000 EUR 0,22 %
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 13. 12. 2018 0,0381798000 EUR 0,07 %

Dátum* = rozhodujúci deň na určenie dátumu hodnoty podielu, pričom:

  • pre vydanie podielových listov je to deň prijatia investície na účet fondu (ak už IAD bola doručená úplná Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov)
  • pre vyplatenie podielových listov, je to deň doručenia úplnej Žiadosti o vyplatenie podielových listov do IAD.

Investícia alebo Žiadosť o vyplatenie je spracovaná nasledujúci pracovný deň.

1M** = jednomesačná zmena

Prehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:

CE Bond
každý pracovný deň
Český konzervativní
každý pracovný deň
EURO Bond
každý pracovný deň
Global Index
každý pracovný deň
KD RUSSIA
každý pracovný deň
Optimal Balanced
každý pracovný deň
Zaistený - IAD depozitné konto
každý pracovný deň
1. PF Slnko
každý týždeň
Growth Opportunities
každý týždeň
Protected Equity 1
každý týždeň
Protected Equity 2
každý týždeň
Korunový realitný fond
každý mesiac
Prvý realitný fond
každý mesiac

Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.