Konzervatívne investovanie

Konzervatívna investičná stratégia je vhodná pre investorov uprednostňujúcich istotu návratnosti investície pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Konzervatívne investovanie odporúčame klientom, ktorí očakávajú zhodnotenie mierne nad úrovňou štandardných bankových produktov a plánujú uložiť svoje finančné prostriedky na kratšie obdobie.

Konzervatívne investovanie

Naše podielové fondy s konzervatívnou investičnou stratégiou

1. PF Slnko

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 1,27 %
  1 rok: -1,65 %
  od vzniku fondu: 7,22 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  4 roky
 • Investičné zameranie:
  dlhopisový fond
 • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 2 (1-7)

Viac informácií

Český konzervativní

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 1,02 %
  1 rok: 0,38 %
  od vzniku fondu: 0,48 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  600 CZK (20 EUR)
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  600 CZK (20 EUR)
 • Odporučený investičný horizont:
  3 roky
 • Investičné zameranie:
  dlhopisový fond
 • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 3 (1-7)

Viac informácií

EURO Bond

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 1,41 %
  1 rok: -3,20 %
  od vzniku fondu: 1,20 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  3 roky
 • Investičné zameranie:
  dlhopisový fond
 • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 2 (1-7)

Viac informácií

Zaistený - IAD depozitné konto

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 0,10 %
  1 rok: 0,62 %
  od vzniku fondu: 1,28 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  1 - 12 mesiacov
 • Investičné zameranie:
  fond krátkodobých investícií
 • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 1 (1-7)

Viac informácií