Investičná kalkulačka

Investičná kalkulačka vám po zadaní vstupných údajov vypočíta ilustratívny vývoj hodnoty investície, ktorú by ste mohli dosiahnuť investovaním do niektorého z našich fondov.Pri pravidelnom investovaní hodnota Vašej investície narastá vďaka pravidelným vkladom a zhodnoteniu podielového fondu. V prípade jednorazového investovania hodnota Vašej investície narastá vďaka jej zhodnoteniu v podielovom fonde. Reálny a aktuálny vývoj výkonnosti fondu je vždy uvedený v detaile konkrétneho fondu.

Investičná kalkulačka