Vedenie spoločnosti

 • Ing. Vladimír Bencz

  Ing. Vladimír Bencz
  predseda predstavenstva

 • Peter Lukáč, MBA

  Peter Lukáč, MBA
  člen predstavenstva

 • Mgr. Vladimír Bolek

  Mgr. Vladimír Bolek
  člen predstavenstva

 • Ing. Ľuboš Fuzák

  Ing. Ľuboš Fuzák
  Vedúci oddelenia Privátne bankovníctvo

 • Mgr. Marek Adamec

  Mgr. Marek Adamec
  riaditeľ pre externé siete

 • Mgr. Michal Ďurica, CFA

  Mgr. Michal Ďurica, CFA
  portfólio manažér

 • Ing. Róbert Bučič

  Ing. Róbert Bučič
  portfólio manažér

 • Ing. Lenka Vargová

  Ing. Lenka Vargová
  Prevádzková riaditeľka

 • Mgr. Gabriela Petrakovičová
  Vedúca oddelenia riadenia investícií – backoffice

 • Ing. Rita Markuseková
  Vedúca účtovného a finančného oddelenia

 • Jana Murková
  Vedúca Klientskeho centra

Dozorná rada

 • Ing. Róbert Bartek
  predseda dozornej rady

 • Ing. Vanda Vránska
  člen dozornej rady

 • Ing. Miroslav Vester
  člen dozornej rady