Spolupráca s veľkými finančnými spoločnosťami

Vo všetkých štátoch kde pôsobíme, sme si s našimi obchodnými partnermi vytvorili rovnocenné
a korektné vzťahy. Vytvorili sme portfólio silných produktov a veríme, že sme našli efektívny spôsob komunikácie. Spolupráca s distribučnými sieťami, medzinárodne uznávanými bankami
a poisťovňami, nám umožňuje ponúkať naše produkty širokej škále klientov.

Poisťovne

Banky

Finanční sprostredkovatelia

Medzinárodné investičné spoločnosti

  • Franklin Templeton Investments - iad.sk

Obchodník s cennými papiermi

  • SALVE INVESTMENTS o.c.p., a.s. - iad.sk