Tri prvenstvá pre naše fondy v TOP FOND SLOVAKIA 2018

Naše fondy získali tri prvenstvá v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2018 v kategóriách, kde Slovenská asociácia správcovských spoločností hodnotila najlepší výnos v pomere k riziku. Kategóriu "Eurové peňažné fondy a eurové fondy krátkodobých investícií" vyhral podielový fond Zaistený-IAD depozitné konto. Víťazom kategórie "Dynamické zmiešané a štruktúrované fondy" sa stal KD RUSSIA a prvenstvo v kategórii "Realitné fondy a fondy alternatívnych investícií" získal náš Prvý realitný fond.

Ďakujeme Slovenskej asociácii správcovských spoločností za odborné ocenenie našej práce a každodennej snahy prinášať klientom čo najlepšie zhodnotenie investícií.