Konzervatívne investovanie

Konzervatívna investičná stratégia je vhodná pre investorov uprednostňujúcich istotu návratnosti investície pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Konzervatívne investovanie odporúčame klientom, ktorí očakávajú zhodnotenie mierne nad úrovňou štandardných bankových produktov a plánujú uložiť svoje finančné prostriedky na kratšie obdobie.

Konzervatívne investovanie

Naše podielové fondy s konzervatívnou investičnou stratégiou

1. PF Slnko

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 2,82 %
  1 rok: 0,14 %
  od vzniku fondu: 7,24 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  4 roky
 • Investičné zameranie:
  dlhopisový fond
 • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 2 (1-7)

Viac informácií

Český konzervativní

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 1,25 %
  1 rok: 0,96 %
  od vzniku fondu: 0,49 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  600 CZK (20 EUR)
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  600 CZK (20 EUR)
 • Odporučený investičný horizont:
  3 roky
 • Investičné zameranie:
  dlhopisový fond
 • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 3 (1-7)

Viac informácií

EURO Bond

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 2,75 %
  1 rok: -1,00 %
  od vzniku fondu: 1,27 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  3 roky
 • Investičné zameranie:
  dlhopisový fond
 • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 2 (1-7)

Viac informácií

Zaistený - IAD depozitné konto

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 0,19 %
  1 rok: 0,62 %
  od vzniku fondu: 1,27 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  1 - 12 mesiacov
 • Investičné zameranie:
  fond krátkodobých investícií
 • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 1 (1-7)

Viac informácií