Dynamické investovanie

Dynamická investičná stratégia je vhodná pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri vyššej úrovni rizika. Dynamickú investičnú stratégiu odporúčame klientom ochotným akceptovať zvýšené riziko poklesu hodnoty investície
a majú záujem investovať na dlhšie obdobie.
Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Naše podielové fondy s dynamickou investičnou stratégiou

Global Index

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 15,52 %
  1 rok: 10,25 %
  od vzniku fondu: 0,36 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  5 rokov
 • Investičné zameranie:
  akciový fond
 • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 5 (1-7)

Viac informácií

KD RUSSIA

 • Výkonnosť
  od začiatku roka: 15,92 %
  1 rok: 0,15 %
  od vzniku fondu: -2,94 % p.a.
 • Minimálna počiatočná investícia:
  20 EUR
 • Minimálna nasledujúca investícia:
  20 EUR
 • Odporučený investičný horizont:
  5 rokov
 • Investičné zameranie:
  zmiešaný fond
 • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 7 (1-7)

Viac informácií