Spolupráca s veľkými finančnými spoločnosťami

Vo všetkých štátoch kde pôsobíme, sme si s našimi obchodnými partnermi vytvorili rovnocenné a korektné vzťahy. Vytvorili sme portfólio silných produktov a veríme, že sme našli efektívny spôsob komunikácie. Spolupráca s distribučnými sieťami, medzinárodne uznávanými bankami a poisťovňami, nám umožňuje ponúkať naše produkty širokej škále klientov.

 

Banky

Sprostredkovanie investícií do podielových fondov spravovaných IAD Investments, správ. spol., a. s. („IAD“)

Dovoľujeme si Vás informovať, že OTP Banka Slovensko, a.s., člen Finančnej skupiny ČSOB z dôvodu obchodnej politiky ku dňu 26.8.2021 ukončila sprostredkovanie investícií a servis už sprostredkovaných investícií do podielových fondov spravovaných IAD Investments, správ. spol., a.s.

Ak ste uzatvorili „Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov“ v pobočke OTP Banky Slovensko, a.s. a investovali ste do niektorého z podielových fondov spravovaných IAD Investments, správ. spol., a.s., stali ste sa priamo podielnikom podielového fondu a môžete naďalej a kedykoľvek investovať.

V prípade poradenstva alebo poskytnutia informácií v súvislosti s Vašimi investíciami prosíme kontaktovať priamo správcu podielových fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. a to telefonicky na bezplatnej infolinke 0800 601 601 alebo mailom info@iad.sk.

Poisťovne

Finanční sprostredkovatelia

Obchodník s cennými papiermi

  • SALVE INVESTMENTS o.c.p., a.s. - iad.sk
IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.