Podněty, reklamace a stížnosti

Můžete se na nás obrátit kterýmkoli z následujících způsobů:

písemně
na adresu naší společnosti:
IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

elektronicky
na e-mailovou adresu: podnety(at)iad.sk

telefonicky
každý pracovní den od 8:30 do 17:00 hod. na bezplatné infolince 0800 601 601

osobně
každý pracovní den od 8:30 do 17:00 hod. na adrese IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

prostřednictvím následujícího formuláře

Údaje o investorovi

Ikona pomoc

Popis podání

Příloha

Povolené formáty: JPG, PNG, PDF. Maximální velikost přílohy 20 MB

Společnost IAD Investments, správ. spol., a.s., se sídlem Malý trh 2 / A, Bratislava, IČO: 17 330 254, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, Vložka č. 182 / B (dále jen "IAD") zpracovává osobní údaje v tomto formuláři uvedeny na účel vyřizování podnětů, reklamací a stížností. Zpracování osobních údajů v tomto formuláři uvedených pro účely vyřizování reklamací a stížností je nezbytné pro účely uzavírání, provádění následné kontroly obchodů a plnění povinnosti IAD vyplývajících z obecně závazných předpisů. Zpracování osobních údajů v tomto formuláři uvedeny na účel vyřizování podnětů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů IAD v souvislosti s vyřizováním doručeného podnětu. Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webovém sídle IAD www.iad.sk.

Podávání a vyřizování reklamací se řídí Reklamačním řádem vypracovaným IAD Investments, správ. spol., a.s.

Podávání a vyřizování stížností se řídí Řádem o postupu při vyřizování stížností. vypracovaným IAD Investments, správ. spol., a.s.

Informace o použití cookies na této stránce

Tato webová stránka používá soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zkušenost s používáním naší stránky. Informace ukládáme do souborů cookies uložených ve vašem prohlížeči a díky nim víme, co vás nejvíce zajímá a díky tomu můžeme tvořit takový obsah, o který můžete mít zájem.
Na levé stránce si můžete upravit všechna nastavení v souvislosti se soubory cookies. Cookies, které jsou nezbytné k zajištění technického fungování naší webstránky jsou automaticky povoleny a nelze je zrušit, aniž by došlo k narušení některých nutných funkcionalit této stránky.