Optimal Balanced

Podílový fond určený pro zkušené investory.
Smíšený podílový fond investující v zemích střední a východní Evropy a zemích rozvíjejícich se trhů takzvaných Emerging Markets.
Doporučený investiční horizont je období více než 5 let.

Optimal Balanced

Denní údaje: 22. 7. 2021

Cena 1 podílového listu: 0,0291690000 EUR
Vlastní kapitál: 17 369 481,96 EUR

Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v EUR

Pohybem kurzoru po křivce, se zobrazí hodnota výkonnosti k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu v grafu zobrazena kumulativně.

Optimal Balanced, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pro zobrazení výkonnosti fondu ve větším detailu, vyberte prosím pomocí kurzoru oblast dat na grafu nebo zadejte přesné období v tabulce pod grafem.

V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu v grafu zobrazena kumulativně.

Výkonnosti fondu v EUR, 22. 7. 2021

Od začátku roku 1 měs. 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 let kumulat. / p.a. Od založení kumul. / p.a.
5,22 % 3,53 % 4,29 % 7,94 % 16,51 % 2,90 %
0,96 %
11,78 %
2,25 %
-12,13 %
-0,84 %

Historické údaje ke stažení (formát .csv)

Komu je fond určen:

Podílový fond je určen pro zkušenější investory, kteří mají zájem v horizontu pěti let dosáhnout maximální zhodnocení prostřednictvím kombinace dluhopisových a akciových investic především v zemích střední a východní Evropy a v zemích rozvíjejících se trhů.

Správce fondu:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Místo registrace fondu:
Slovenská republika
Investiční zaměření:
smíšený fond
Denominační měna:
EUR
Bankovní spojení:
166935383/0300
Datum vytvoření fondu:
25. 4. 2006
Minimální počáteční investice:
20 EUR
Minimální následující investice:
20 EUR
Vstupní poplatek:
do 16 596,93 EUR*: 2,30 %
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
* celková kumulativní investice do podílových fondů
Výstupní poplatek:
0 %
Správcovský poplatek:
2,50 % p.a.
Depozitářský poplatek:
0,336 % p.a. včetně DPH
Risk:
1
2
3
4
5
6
7
ISIN:
SK3210000038
Důležité dokumenty:
Dokumenty a formuláře

Vlastnosti fondu:

  • Smíšený fond
  • Určen pro zkušené investory
  • Doporučený investiční horizont více než 5 let
  • Cílem je v dlouhodobém horizontu zajistit vyšší zhodnocení než nabízí dluhopisové fondy a termínované vklady
  • Vysoké tržní riziko
  • Investuje do dluhopisů a akciových investic
  • Fond investuje především v zemích střední a východní Evropy a v zemích rozvíjejících se trhů takzvané Emerging Markets

Investiční strategie:

Fond svým zaměřením spadá do kategorie smíšený podílový fond a investuje zejména do dlouhopisových akciových investic, především do akcií veřejně obchodovaných fondů (ETF), které kopírují akciové indexy, do akcií společností a do dlouhopisů, ze zemí střední a východní Evropy a zemí rozvíjejících se trhů tzv. Emerging Markets a vkladových účtů v bankách.

Faktory ovlivňující vývoj hodnoty fondu jsou zejména:

Obecné tržní riziko,které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn obecnou úroveň tržních cen nebo úrokových sazeb.
Tržní riziko znamená riziko ztráty pro podílový fond vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou úrokové sazby, devizové kurzy, ceny akcií nebo zhoršení úvěrové spolehlivosti emitenta.
Ekonomický růst hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu.
Specifické tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změny ceny jen některého emitenta daného finančního nástroje.
Měnové riziko vyplývající ze změn směnných kurzů měn.
Úrokové riziko plynoucí ze změn úrokových sazeb.
Akciové riziko vyplývající ze změn cen majetkových cenných papírů.
Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem.

Souhrnné komentáře

Jiné dokumenty

Jaký produkt je pro mě nejvhodnější?

Odpovědí na čtyri jednoduché otázky zjistíte, který z našich produktů je pro Vás nejvhodnější.

Dotazník investora

Investiční kalkulačka

Vám umožní výpočet zhodnocení Vašich investovaných finančních prostředků.

Vypočítat

Kontaktní formulář

Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Ozvěte se nám

Informace o použití cookies na této stránce

Tato webová stránka používá soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zkušenost s používáním naší stránky. Informace ukládáme do souborů cookies uložených ve vašem prohlížeči a díky nim víme, co vás nejvíce zajímá a díky tomu můžeme tvořit takový obsah, o který můžete mít zájem.
Na levé stránce si můžete upravit všechna nastavení v souvislosti se soubory cookies. Cookies, které jsou nezbytné k zajištění technického fungování naší webstránky jsou automaticky povoleny a nelze je zrušit, aniž by došlo k narušení některých nutných funkcionalit této stránky.