Korunový realitný fond

Speciální podílový fond nemovitostí, který Vám umožní investovat v české koruně a ochrání tak Vaši investici před možným kurzovým rizikem.


Denní údaje: 22. 7. 2021

Cena 1 podílového listu: 1,1768370000 CZK
Vlastní kapitál: 69 165 574,35 CZK

Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v CZK

Pohybem kurzoru po křivce, se zobrazí hodnota výkonnosti k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu v grafu zobrazena kumulativně.

Korunový realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pro zobrazení výkonnosti fondu ve větším detailu, vyberte prosím pomocí kurzoru oblast dat na grafu nebo zadejte přesné období v tabulce pod grafem.

V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu v grafu zobrazena kumulativně.

Výkonnosti fondu v CZK, 22. 7. 2021

Od začátku roku 1 měs. 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 let kumulat. / p.a. Od založení kumul. / p.a.
1,51 % 0,21 % 0,48 % 1,41 % 2,67 % 12,72 %
4,07 %
0,00 %
0,00 %
17,68 %
3,67 %

Historické údaje ke stažení (formát .csv)

Komu je fond určen:

Korunový realitný fond má charakter vyváženého fondu a je určen pro investory s vyváženým vztahem k riziku, kteří mají zájem o stabilní rovnoměrný růst své investice. Fond patří do kategorie speciálních podílových fondů nemovitostí růstového charakteru a nabízí možnost podílet se na stabilních výnosech spojených s pronájmem nemovitostí a s reálným růstem jejich hodnoty. Minimálně 85% majetku fondu je nepřetržitě investovaných do podílových listů fondu Prvý realitný fond, o.p.f. (tzv. hlavní fond).
Doporučujeme ho investorům, kteří mají zájem uložit si své peněžní prostředky na období delší než 5 let.

Správce fondu:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Místo registrace fondu:
Slovenská republika
Investiční zaměření:
speciální fond nemovitostí
Denominační měna:
CZK
Bankovní spojení:
č.ú.: 266246753/0300

IBAN: CZ54 0300 0000 0002 6624 6753
BIC: CEKOCZPP
Datum vytvoření fondu:
17. 1. 2017
Minimální počáteční investice:
600 CZK
Minimální následující investice:
600 CZK
Vstupní poplatek:
do 16 596,93 EUR*: 3 %,
nad 16 596,93 EUR*: individuálně
*celková kumulativní investice do podílových fondů
Výstupní poplatek:
0 %
Správcovský poplatek:
0,18 % p.a.
Depozitářský poplatek:
0,02 % p.a. včetně DPH
Risk:
1
2
3
4
5
6
7
ISIN:
SK3110000658
Důležité dokumenty:
Dokumenty a formuláře

Vlastnosti fondu:

Fond je denominován v české koruně a minimálně 85% majetku je nepřetržitě investovaných do podílových listů fondu Prvý realitný fond, o.p.f. (tzv. hlavní fond)investuje do podílových listů Prvního realitního fondu. Vůči riziku změny kurzu CZK vůči EUR se fond zajišťuje využitím finančních derivátů. Výkonnost fondu se bude ve významné míře shodovat s výkonností Prvního realitního fondu lišit se bude v závislosti podílu likvidních aktiv (peněžní prostředky) a finančních derivátů na majetku ve fondu.

První realitní fond investuje zejména do realitních aktiv: nemovitostí v oblasti bydlení, administrativy, logistiky, obchodu a cestovního ruchu formou přímých investic, jako i nepřímo prostřednictvím investic do realitních společností v těchto segmentech realitního trhu a finančních derivátů za účelem zajištění proti riziku a pro účely dosahování výnosů.

Jaký produkt je pro mě nejvhodnější?

Odpovědí na čtyri jednoduché otázky zjistíte, který z našich produktů je pro Vás nejvhodnější.

Dotazník investora

Investiční kalkulačka

Vám umožní výpočet zhodnocení Vašich investovaných finančních prostředků.

Vypočítat

Kontaktní formulář

Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Ozvěte se nám

Informace o použití cookies na této stránce

Tato webová stránka používá soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zkušenost s používáním naší stránky. Informace ukládáme do souborů cookies uložených ve vašem prohlížeči a díky nim víme, co vás nejvíce zajímá a díky tomu můžeme tvořit takový obsah, o který můžete mít zájem.
Na levé stránce si můžete upravit všechna nastavení v souvislosti se soubory cookies. Cookies, které jsou nezbytné k zajištění technického fungování naší webstránky jsou automaticky povoleny a nelze je zrušit, aniž by došlo k narušení některých nutných funkcionalit této stránky.