CE Bond

Podílový fond vhodný pro středně konzervativní investory.
Dluhopisový fond orientovaný na investice v regionu CEE (centrální a východní Evropy).
Doporučený investiční horizont je období více než 4 roky.

CE Bond

Denní údaje: 22. 7. 2021

Cena 1 podílového listu: 0,0369140000 EUR
Vlastní kapitál: 9 976 134,12 EUR

Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v EUR

Pohybem kurzoru po křivce, se zobrazí hodnota výkonnosti k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu v grafu zobrazena kumulativně.

CE Bond, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pro zobrazení výkonnosti fondu ve větším detailu, vyberte prosím pomocí kurzoru oblast dat na grafu nebo zadejte přesné období v tabulce pod grafem.

V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu v grafu zobrazena kumulativně.

Výkonnosti fondu v EUR, 22. 7. 2021

Od začátku roku 1 měs. 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 let kumulat. / p.a. Od založení kumul. / p.a.
1,38 % 0,20 % 1,17 % 1,44 % 2,63 % 3,10 %
1,02 %
4,26 %
0,84 %
11,21 %
0,62 %

Historické údaje ke stažení (formát .csv)

Komu je fond určen:

Podílový fond je vhodný pro zkušenější investory, kteří mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v horizontu minimálně čtyř let a profitovat z potenciálu rychle se rozvíjejících zemí především střední Evropy a v menší míře zemí jižní a jihovýchodní Evropy.

Správce fondu:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Místo registrace fondu:
Slovenská republika
Investiční zaměření:
dluhopisový fond
Denominační měna:
EUR
Bankovní spojení:
166839543/0300
Datum vytvoření fondu:
31. 3. 2004
Minimální počáteční investice:
20 EUR
Minimální následující investice:
20 EUR
Vstupní poplatek:
do 16 596,93 EUR*: 0,50 %
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
* celková kumulativní investice do podílových fondů
Výstupní poplatek:
0 %
Správcovský poplatek:
1,90 % p.a.
Depozitářský poplatek:
0,276 % p.a. včetně DPH
Risk:
1
2
3
4
5
6
7
ISIN:
SK3210000012
Důležité dokumenty:
Dokumenty a formuláře

Vlastnosti fondu:

  • Dluhopisový dynamického charakteru
  • Určený pro středně konzervativní investory
  • Doporučený investiční horizont více než 4 roky
  • Upřednostňuje ochranu kapitálu před maximalizací výnosu
  • Střední tržní riziko
  • Investuje do dluhopisů (státních, podnikových, hypotečních), nástrojů finančního trhu (směnky, pokladniční poukázky)
  • Fond doporučujeme jako alternativu k peněžním a euro dluhopisovým fondem
  • Investice jsou realizovány v EUR a v jiných měnách (CZK, HUF, PLN, RON,...)
  • Fond se regionální omezuje především na země střední Evropy


Investiční strategie:

Cílem investiční politiky je investovat majetek podílového fondu zejména do státních dluhopisů, komunálních a podnikových dluhopisů a hypotekárních záložních listů, cenných papírů subjektů kolektivního investování a podílových listů jiných otevřených podílových fondů peněžního a dluhopisového trhu s cílem dosahovat zhodnocení prostřednictvím úrokových výnosů z cenních papírů v různých měnách, z cenového zhodnocení finančních nástrojů a z pohybu měnových kurzů lokálních měn vůči EUR. Podílový fond má regionální zaměření především na střední, jižní a jihovýchodní Evropu. 

Podílový fond investuje do finančních derivátů za účelem zajištění majetku podílového fondu proti měnovému a úrokovému riziku a za účelem dosažení dodatečného výnosu portfolia. 

Faktory ovlivňující vývoj hodnoty fondu jsou zejména:

Obecné tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn obecnou úroveň tržních cen nebo úrokových sazeb.
Tržní riziko znamená riziko ztráty pro podílový fond vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou úrokové sazby, devizové kurzy, ceny akcií nebo zhoršení úvěrové spolehlivosti emitenta.
Ekonomický růst hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu.
Specifické tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změny ceny jen některého emitenta daného finančního nástroje.
Měnové riziko vyplývající ze změn směnných kurzů měn.
Úrokové riziko plynoucí ze změn úrokových sazeb.
Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem.

Souhrnné komentáře

Jiné dokumenty

Jaký produkt je pro mě nejvhodnější?

Odpovědí na čtyri jednoduché otázky zjistíte, který z našich produktů je pro Vás nejvhodnější.

Dotazník investora

Investiční kalkulačka

Vám umožní výpočet zhodnocení Vašich investovaných finančních prostředků.

Vypočítat

Kontaktní formulář

Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Ozvěte se nám

Informace o použití cookies na této stránce

Tato webová stránka používá soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zkušenost s používáním naší stránky. Informace ukládáme do souborů cookies uložených ve vašem prohlížeči a díky nim víme, co vás nejvíce zajímá a díky tomu můžeme tvořit takový obsah, o který můžete mít zájem.
Na levé stránce si můžete upravit všechna nastavení v souvislosti se soubory cookies. Cookies, které jsou nezbytné k zajištění technického fungování naší webstránky jsou automaticky povoleny a nelze je zrušit, aniž by došlo k narušení některých nutných funkcionalit této stránky.