Český konzervativní

Podílový fond vhodný pro konzervativního investora.
Investice ve fondu mají zaměření na Českou republiku.
Doporučený investiční horizont je období více než 3 roky.

Český konzervativní

Denní údaje: 22. 7. 2021

Cena 1 podílového listu: 0,0441850000 EUR
Vlastní kapitál: 8 896 761,37 EUR

Graf vývoje výkonnosti podílového fondu v EUR

Pohybem kurzoru po křivce, se zobrazí hodnota výkonnosti k příslušnému datu. V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu v grafu zobrazena kumulativně.

Český konzervativní, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Pro zobrazení výkonnosti fondu ve větším detailu, vyberte prosím pomocí kurzoru oblast dat na grafu nebo zadejte přesné období v tabulce pod grafem.

V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu v grafu zobrazena kumulativně.

Výkonnosti fondu v EUR, 22. 7. 2021

Od začátku roku 1 měs. 3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky kumulat. / p.a. 5 let kumulat. / p.a. Od založení kumul. / p.a.
1,78 % -0,34 % 2,74 % 2,23 % 4,44 % 6,75 %
2,20 %
11,03 %
2,11 %
8,18 %
0,58 %

Historické údaje ke stažení (formát .csv)

Komu je fond určen:

Fond je určen konzervativním investorům, kteří se nechtějí vystavovat kurzovému riziku a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v české koruně. Doporučujeme ho investorům očekávajícím zhodnocení mírňe nad úrovní standardních bankovních produktů v CZK se zájmem uložit si své peněžní prostředky na dobu nejméně tří let.

Správce fondu:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Místo registrace fondu:
Slovenská republika
Investiční zaměření:
dluhopisový fond
Denominační měna:
EUR
Referenční měna:
CZK
Bankovní spojení:
266014303/0300
Datum vytvoření fondu:
9. 11. 2007
Minimální počáteční investice:
600 CZK (20 EUR)
Minimální následující investice:
600 CZK (20 EUR)
Vstupní poplatek:
0 %
Výstupní poplatek:
0 %
Správcovský poplatek:
0,60 % p.a.
Depozitářský poplatek:
0,12 % p.a. včetně DPH
Risk:
1
2
3
4
5
6
7
ISIN:
SK3110000641
Důležité dokumenty:
Dokumenty a formuláře

Vlastnosti fondu:

  • Dluhopisový fond konzervativního charakteru s referenční měnou CZK
  • Určen pro konzervativní investory
  • Doporučený investiční horizont více než 3 roky
  • Upřednostňuje ochranu kapitálu před maximalizací výnosu
  • Nízké tržní riziko
  • Investuje do dluhopisů (státních, podnikových, hypotečních), nástrojů finančního trhu (směnky, pokladniční poukázky), přičemž se klade důraz na vysoký rating emitenta (bezpečnost investice).
  • Investice jsou realizovány především v CZK
  • Fond se regionální omezuje především na Českou republiku, v malé míře i na zbytek Evropy.

Investiční strategie:

Cílem podílového fondu je zabezpečit stabilní výnos, bez výrazných výkyvů v horizontu minimálně let. Fond svým zaměřením spadá do kategorie dluhopisových podílových fondů a investuje především do státních dluhopisů České republiky, dluhopisů jiných subjektů vydaných jménem CZK, vkladů na běžných účtech a vkladových účtech v bankách.

Zaměřením investiční politiky je investovat majetek podílového fondu zejména do převoditelných dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, a to s cílem dosahovat zhodnocení prostřednictvím úrokových výnosů z finančních nástrojů jakož i z cenového zhodnocení finančních nástrojů v doporučeném investičním horizontu. Podílový fond má regionální zaměření na Českou republiku a nemá oborové zaměření.

Podílový fond investuje do finančních derivátů za účelem zajištění majetku podílového fondu proti úrokovému riziku a za účelem dosažení dodatečného výnosu portfolia. V podílovém fondu je zvýšený limit na korporátní investice (riziko koncentrace).

Faktory ovlivňující vývoj hodnoty fondu jsou zejména:

Obecné tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn obecnou úroveň tržních cen nebo úrokových sazeb.
Tržní rizikoznamená riziko ztráty pro podílový fond vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou úrokové sazby, devizové kurzy, ceny akcií nebo zhoršení úvěrové spolehlivosti emitenta.
Ekonomický růst hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu.
Specifické tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změny ceny jen některého emitenta daného finančního nástroje.
Měnové riziko vyplývající ze změn směnných kurzů měn.
Úrokové riziko plynoucí ze změn úrokových sazeb.
Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem.

Souhrnné komentáře

Jiné dokumenty

Jaký produkt je pro mě nejvhodnější?

Odpovědí na čtyri jednoduché otázky zjistíte, který z našich produktů je pro Vás nejvhodnější.

Dotazník investora

Investiční kalkulačka

Vám umožní výpočet zhodnocení Vašich investovaných finančních prostředků.

Vypočítat

Kontaktní formulář

Máte zájem investovat do podílových fondů nebo o další informace?

Ozvěte se nám

Informace o použití cookies na této stránce

Tato webová stránka používá soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zkušenost s používáním naší stránky. Informace ukládáme do souborů cookies uložených ve vašem prohlížeči a díky nim víme, co vás nejvíce zajímá a díky tomu můžeme tvořit takový obsah, o který můžete mít zájem.
Na levé stránce si můžete upravit všechna nastavení v souvislosti se soubory cookies. Cookies, které jsou nezbytné k zajištění technického fungování naší webstránky jsou automaticky povoleny a nelze je zrušit, aniž by došlo k narušení některých nutných funkcionalit této stránky.