Podílové fondy

Cílem naší společnosti je vyvíjet a spravovat podílové fondy tak, abychom Vám pomohli naplnit Vaše finanční potřeby a investiční očekávání.

Tvoříme produkty s různými investičními strategiemi, které vystihují náladu na světových a evropských trzích, a zohledňují dlouhodobou stabilitu. Je naším závazkem investovat Vaše peníze s obezřetností a odbornou péčí.

Sporiacie programy pre vašu budúcnosť

Naše TOP fondy

Nabídka fondů

Konzervativní investiční strategie

Konzervativní investiční strategie

Dynamická investiční strategie

Dynamická investiční strategie

Která investiční strategie je pro mě nejvhodnější?

S výběrem nejvhodnějšího produktu Vám rádi pomůžeme. Díky našemu jednoduchému dotazníku rychle zjistíte, které produkty a investiční strategie
jsou pro Vás nejvhodnější.

Dotazník investora

Vaše investice jsou v bezpečí

Majetek našich klientů je veden na samostatných účtech, oddělených od majetku správcovské společnosti a v žádném případě se nemůže stát naším vlastnictvím. Všechny finanční transakce v podílových fondech kontroluje a schvaluje nezávislý depozitář, kterým je ČSOB, a.s. Kromě toho, dohled nad činností IAD Investments vykonává Národná banka Slovenska, jako nejvyšší kontrolní orgán, dále dozorčí rada společnosti a nezávislý auditor. Správu fondů a činnost správcovské společnosti upravuje i legislativa: slovenský Zákon o kolektívnom investovaní č. 203/2011 Z.z. Navíc podléháme samoregulaci Slovenské asociace správcovských společností SR a Asosiace pro kapitálový trh v ČR.

Sledování vývoje
hodnoty Vaší investice
s nohama na stole

Bezpečně a jednoduše Vám pomocí internetu umožníme získat přehled
o Vašich úsporách a investicích, sledovat jejich zhodnocení, aktuální stav Vašeho majetku a historii transakcí. Jako klient společnosti IAD Investments
s investicí automaticky získáte zabezpečený přístup do IAD ONLINE.

Vaše investície sú v bezpečí

Další výhody

Všechny námi spravované fondy jsou otevřené, což znamená, že se s investicí nespojuje žádná fixní časová vázanost. Peníze Vám vyplatíme bezodkladně po doručení Žádosti o vyplacení podílových listů. Žádost můžete podat osobně, poštou, přes internet, nebo u svého finančního zprostředkovatele. Peníze jsou v každé chvíli Vaše a máte na ně dosah. Všechny žádosti a instrukce naleznete v kapitole ŽÁDOSTI A DOKUMENTY.Navíc investoři - fyzické osoby nemusí zdaňovat výnosy z investic do cenných papírů, pokud je drží minimálně 3 roky. V opačném případě je investor - fyzická osoba povinna zdanit výnosy sazbou 15%. Sazba pro právnické osoby je ve výši 19%.

Ďalšie výhody