Jak investovat

Do našich podílových fondů můžete investovat prostřednictvím finančního poradce nebo jednoduše prostě sami. Finanční poradci, kteří spolupracují se společností IAD Investments důkladně znají naše produkty a rádi Vám poradí při výběru ideálního investičního řešení.

Jak investovat

Investovat do podílových fondů zvládnete i sami v 5 jednoduchých krocích:

1

Vyberete si podílový fond, do kterého chcete investovat

Rozhodování Vám usnadní dotazník investora, investiční kalkulačka, přehled výkonnosti fondů, kde při každém fondu najdete podrobný graf a srovnání výkonnosti fondů.

2

Seznamte se s podrobnými informacemi o produktu

Prodejní prospekt a statut fondu, Klíčové informace pro investory. V dokumentech najdete důležité informace o investiční strategii fondů, bezpečnosti investic a případných rizicích spojených s investováním. Také si prosím prostudujte Všeobecné obchodní podmínky a Ceník správcovské společnosti.

3

Vyplňte prosím příslušný formulář

Při investici do podílového fondu - Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů

Váš podpis na formulářích musí být úředně ověřen.

K tiskopisu je třeba přiložit:

  • Zletilá fyzická osoba - fotokopie občanského průkazu
  • Nezletilá fyzická osoba - kopie rodného listu, vyplněný tiskopis Dispoziční práva k podílovým listům
  • Právnická osoba - originál nebo ověřená fotokopie výpisu z Obchodního rejstříku České republiky, vyplněné tiskopisy Dispoziční práva k podílovým listům a Prohlášení klienta o konečném uživateli výhod.
  • Sdružení- potvrzení odborového svazu, potvrzení od Statistického úřadu o přidělení IČO a Prohlášení klienta o konečném uživateli výhod.
4

Vyplněný tiskopis a přiložené dokumenty zašlete na adresu společnosti

IAD Investments, správ. spol., a.s.,
Malý trh 2/A,
811 08 Bratislava

5

Investujte

Poukažte prosím peněžní prostředky na účet Vámi vybraného podílového fondu. IBAN a SWIFT kód najdete v základních informacích o fondu.

Pro všechny podílové fondy:

Variabilní symbol: rodné číslo nebo IČO

 Specifický symbol: číslo registrace (číslo na formuláři v pravo nahoře) nebo číslo vyhlášené akce

Hned po zaevidování platby Vám zřídíme Konto podílníka, bezplatný přístup do IAD ONLINE a Vaše finanční prostředky zainvestujeme. Následně Vám zašleme poštou nebo e-mailem konfirmaci - potvrzení o obchodní transakci.

Každý rok Vám budeme zasílat výroční výpis o stavu Vaší investice.

Pokud se během investičního období rozhodnete investovat další prostředky do stejného fondu nebo do dalšího podílového fondu, nemusíte již vyplňovat žádné další formulář. Stačí poukázat peněžní prostředky na účet fondu pod variabilním symbolem, kterým je Vaše rodné číslo / IČO.

Ozvěte se nám

Zpracování osobních údajů

Informace o použití cookies na této stránce

Tato webová stránka používá soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zkušenost s používáním naší stránky. Informace ukládáme do souborů cookies uložených ve vašem prohlížeči a díky nim víme, co vás nejvíce zajímá a díky tomu můžeme tvořit takový obsah, o který můžete mít zájem.
Na levé stránce si můžete upravit všechna nastavení v souvislosti se soubory cookies. Cookies, které jsou nezbytné k zajištění technického fungování naší webstránky jsou automaticky povoleny a nelze je zrušit, aniž by došlo k narušení některých nutných funkcionalit této stránky.