Spolupráce s velkými finančními společnostmi

Ve všech zemích, kde působíme, jsme si s našimi obchodními partnery vytvořili rovnocenné a korektní vztahy. Vytvořili jsme portfolio silných produktů a věříme, že jsme našli efektivní způsob komunikace. Spolupráce s distribučními sítěmi, mezinárodně uznávanými bankami a pojišťovnami, nám umožňuje nabízet naše produkty široké škále klientů.

Finanční zprostředkovatelé

Mezinárodní investiční společnosti

  • Franklin Templeton Investments - iad.sk

Obchodník s cennými papíry

  • SALVE INVESTMENTS o.c.p., a.s. - iad.sk