IAD ONLINE

IAD ONLINE poskytuje našim klientům údaje a neustálý přehled o jejich investicích prostřednictvím zabezpečeného přístupu. Služba umožňuje sledovat vývoj hodnoty investice, elektronicky podávat žádosti o výplatu nebo trvalé vyplácení podílových listů, požádat o převod prostředků mezi jednotlivými fondy a rušit žádosti o trvalé vyplácení podílových listů.

Jednou z výhod IAD ONLINE je možnost podávat vybrané typy žádostí, aniž by bylo nutné navštívit IAD Investments osobně nebo příslušnou žádost ověřovat u notáře (přístup PLUS).

Služba bezplatná a dostupná ve více jazycích. Získáte ji automaticky při vyplnění Žádosti o registraci podílníka a investováním do některého z našich produktů. Typ zabezpečeného přístupu si můžete zvolit dle Vašich preferencí a během celého investičního období, můžete kdykoli požádat o jeho změnu.

[Translate to Český:] IAD Online

Typy zabezpečeného přístupu

IAD Investments umožňuje klientovi ve službě IAD ONLINE následující funkcionality (viz tabulka):

Pasívny
(všechny PF)
-
-
PLUS
(všechny PF)
(všechny PF)
(iba ZDK*)

K aktivaci IAD ONLINE přístupu je potřeba:

Pasivní přístup -Majetek v podílovém fondu nebo majetek v individuální správě aktiv (investor má ve svém majetku alespoň jeden podílový list některého z Podílových fondů nebo má s IAD Investments uzavřenou smlouvu o řízení portfolia).

Přístup PLUS - Majetek v podílovém fondu nebo majetek v individuální správě aktiv, bankovní účet (investor má jako majitel účtu veden běžný účet v bance se sídlem na území členského státu Evropské unie), mobilní telefonní číslo.

Podrobné informace o službě IAD ONLINE, tiskopisy potřebné ke zřízení online přístupu a ceník naleznete v části Dokumenty a formuláře.

Bezpečnost

Aby Váš přístup do IAD ONLINE zůstal v bezpečí, doporučujeme nepoužívat systém na veřejných počítačích (v internetových kavárnách, školních učebnáchapod.). Své přihlašovací údaje (heslo, šifrovací klíč) nesdělujte a dopis, na kterém Vám bezpečnostní prvky byly doručeny, pečlivě uschovejte. Přihlašovací údaje neposílejte formou e-mailu a neklikejte na linky zaslané e-mailem, a to ani v případě, že se odesílatel vydává za společnost IAD Investments, správ. spol., a.s. Naše společnost od Vás nebude nikdy vyžadovat jejich zaslání.

Při prvním přihlášení prostřednictvím zabezpečeného přístupu do IAD ONLINE doporučujeme změnit Vaše přístupové údaje.

Informace o použití cookies na této stránce

Tato webová stránka používá soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zkušenost s používáním naší stránky. Informace ukládáme do souborů cookies uložených ve vašem prohlížeči a díky nim víme, co vás nejvíce zajímá a díky tomu můžeme tvořit takový obsah, o který můžete mít zájem.
Na levé stránce si můžete upravit všechna nastavení v souvislosti se soubory cookies. Cookies, které jsou nezbytné k zajištění technického fungování naší webstránky jsou automaticky povoleny a nelze je zrušit, aniž by došlo k narušení některých nutných funkcionalit této stránky.