Viete, ako ochrániť vaše portfólio pred infláciou?

Pre mnohých mladších investorov sa pojem inflácia môže javiť tak neurčito, že si ho musia vyhľadať v slovníku cudzích slov, alebo sa musia opýtať svojich rodičov. Nie je sa ani čomu čudovať, veď naposledy sa inflácia na úrovni inflačného cieľa stanoveného Európskou investičnou bankou (2%) pohybovala v roku 2012. Odvtedy zažívala európska ako aj americká ekonomika deflačné tlaky, ktoré postupne tlačili infláciu nadol. Podľa posledných dostupných štatistík, dosiahla inflácia v roku 2020 v Eurozóne hladinu 0,25%. Avšak časy sa postupne menia. Varovné signály na viacerých trhoch ukazujú, že príchod inflácie sa blíži, aj keď nikto s presnosťou nevie povedať, ako rýchlo sa svetová ekonomika môže dostať z obdobia extrémne nízkej inflácie do obdobia nekontrolovateľného rastu cien. Viacerí bežní investori nemajú svoje portfólia prispôsobené na takúto možnosť. Ak sa tak stane, treba tomu podriadiť svoje investičné rozhodnutia a nastavenie investičného portfólia. Pre bežných investorov sme pripravili prehľad štyroch základných krokov, ktoré v prípade návratu inflácie ochránia váš kapitál.

Drahé kovy ako súčasť každého portfólia

Môže to znieť ako klišé, ale každý investor by mal mať časť svojho portfólia investovanú v drahých kovoch. Ideálna váha záleží od rizikového profilu investora, ale vo všeobecnosti by sa mala hýbať v intervale 5% až 10%. Pri drahých kovoch máme namysli predovšetkým zlato a striebro, ktoré sa správajú proticyklicky najmä v obdobiach zvýšenej respektíve neočakávanej inflácie. Pred fyzickým nákupom sa odporúča nákup vo forme cenných papierov, napr. ETF, ktoré sú likvidné a ľahko obchodovateľné. Pri cenných papieroch na drahé kovy je nutné mať na pamäti, že majú slúžiť predovšetkým ako uchovávateľ kapitálu a nie ako hlavný zdroj výnosov.

Zníženie expozície v dlhopisoch

Podstata dlhopisov ako investičného nástroja je, že majú dopredu zafixovaný kupón, ktorý sa v čase nemení. Existujú dlhopisy aj s variabilným kupónom, ale pre účel lepšieho pochopenia ich vynecháme. Pri vyššej inflácií sa kúpyschopná sila každého kupónu v čase znižuje, čo má za následok pokles ceny dlhopisov. Platí vzťah, že čím dlhší dlhopis, tým väčšie precenenie smerom nadol. Práve preto sa pre investorov odporúča znížiť expozíciu voči dlhopisom v čase inflácie, a tým si minimalizovať stratu z precenenia.

Navýšenie váhy realitnej zložky

Nehnuteľnosti sa v čase inflácie správajú podobne ako drahé kovy. Pre bežných investorov je najvýhodnejšie sa v čase inflácie dostať z pozície sporiteľa do pozície dlžníka, a preto kúpa fyzickej nehnuteľnosti na hypotéku je vhodná voľba. V prípade, že investori nemajú možnosť investovať priamo do kúpi nehnuteľnosti, tak realitné podielové fondy môžu slúžiť ako ideálna alternatíva. Podielové realitné fondy majú tú výhodu, že dokážu preniesť zvýšenie cien priamo na svojich nájomcov, čím by cena podielového fondu mala kopírovať vývoj inflácie. Okrem toho, podielové fondy sú likvidnejšie ako investícia priamo do nehnuteľnosti, čo je ich obrovská výhoda.

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu Prvý realitný fond od vytvorenia fondu (t.j. 20.11.2006) k 30.4.2021.

Alokácia do akcií zameraných na "starú ekonomiku"

 

Akcie, ako aktívum generujúce hlavnú časť výnosu, by mali tvoriť najväčšiu časť portfólia. Pri akciách je dôležité, aby investori alokovali investície z rýchlo rastúci firiem do firiem zameraných na "starú ekonomiku" ako napríklad banky, komoditné alebo výrobne firmy. Pre investorov, ktorí sa nechcú venovať výberu konkrétnych titulov je najlepšie investovať priamo do indexu. Americký Dow Jones je v časoch inflácie lepšia voľba ako technologický index NASDAQ. V prípade výberu európskeho akciového indexu môže dobre poslúžiť Eurostoxx 50, ktorý má primárne zameranie na finančný a výrobný sektor.

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu Growth Opportunities od vytvorenia fondu (t.j. 5.11.2007) k 30.4.2021.

Roman Vitásek, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.