Štyri najnebezpečnejšie slová

Momentálny optimizmus, dokonca až eufória na akciových trhoch v USA sa až nápadne podobá na veľmi nebezpečnú frázu: Tentokrát to bude iné. Ak by sme chceli dať súčasné výkonnosti akciových indexov do perspektívy, tak od začiatku roka si index SP500 pripísal 7,5% (výkonnosť je počítaná v eurách) a technologický index NASDAQ dokonca 31%. Dosiahnutá výkonnosť akciových indexov, ktorá je z historického hľadiska nadštandardná, bola dosiahnutá pri rekordne vysokej nezamestnanosti, utlmenom dopyte po službách a stále sa zhoršujúcej pandemickej situácií v USA ako aj iných častiach sveta.

Napriek spomenutým negatívam, investori naďalej zostávajú zainvestovaní v akciách, aj keď ich ocenenie sa približuje k hodnotám naposledy videným počas technologickej bubliny v roku 2000. Momentálne často sa opakujúca fráza: "tentokrát to bude iné" je postavená na troch hlavných aspektoch. Prvý je postavený na predpoklade, že neexistuje žiadna iná alternatíva ako investícia do akcií. Tento predpoklad je čiastočne pravdivý, pretože vo svete, kde na štátnych a dokonca aj niektorých podnikových dlhopisoch zarobíte po zohľadnení inflácie negatívny výnos, vám veľa možností kam investovať nezostáva. Avšak práve tento predpoklad v sebe nesie zárodky budúcej krízy, lebo motivuje investorov extrapolovať minulé výnosy do budúcnosti, čím sa investori zákonite stávajú otrokmi vlastnej iracionality.

Druhý predpoklad sa týka predstavy, že na valuáciách pri nulových úrokových sadzbách nezáleží, lebo akékoľvek budúce peňažné toky budú diskontované nulou, a preto vysoké valuácie nie sú problém. Tento predpoklad je samozrejme chybný, pretože aj keď na valuáciách z krátkodobého hľadiska nie vždy záleží, tak z dlhodobého hľadiska na valuácií záleží vždy. Aj preto na súčasnom trhu nie je problém nájsť firmy, ktoré sa predávajú za 40 dokonca 50-násobokbudúcich výnosov napriek tomu, že z pohľadu fundamentov takéto ocenenie nedáva žiaden zmysel. Pre úplnosť objasnenia tohto predpokladu treba uviesť, že od roku 1950 vždy, keď sa ukazovateľ cena akcií/zisk akcií dostal za posledných 12 mesiacov nad úroveň 30, tak celkový ročný výnos nasledujúcich 10 rokov dosiahol menej ako 5%.Momentálne je spomenutý ukazovateľ na úrovni 29.

Tretí predpoklad súvisí s očakávaním, že s príchodom novej vakcíny sa ekonomická situácia dostane do normálu, čím sa dostaneme opäť do situácie spred marca 2020, kedy nezamestnanosť bola nízka, spotreba vysoká a zisky firiem každoročne rástli. Rovnako aj pri tomto očakávaní treba byť opatrný, lebo nenecháva veľa priestoru na možnosť, že ekonomická situácia sa aj po účinnej vakcinácií môže vyvíjať inak. Dáta z Ázie sú toho príkladom, kde aj pri minimálnych počtoch nových prípadov infekcie je turistický ruch stále na nižšej úrovni, ako tomu bolo pred vypuknutím pandémie.

Aj keď momentálne nič nenasvedčuje tomu, že by sa súčasná situácia mala v krátkodobom horizonte zmeniť, tak akciový trh ako aj správanie väčšiny investorov vysiela rôzne varovné signály. V roku 2008 generálny riaditeľ City Bank povedal legendárny výrok "pokiaľ hudba hrá, treba tancovať " a v roku 2020 by sa patrilo dodať "ale netreba zabúdať, kde je únikový východ."

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.