Rok 2019 a výhľad do roku 2020 očami oddelenia Riadenia investícií IAD Investments

príchodom nového roka sa už tradične pozeráme cez rameno a rekapitulujeme udalosti toho predchádzajúceho. Z pohľadu investícií bol rok 2019 extrémne dobrý. Akciové indexy v USA a Európe zaznamenali výnosy, ktoré sa z hľadiska histórie radia k jedným z najvyšších. Zatiaľ čo európsky akciový index Stoxx 600 zaznamenal výnos viac ako 27%, americkému indexu S&P 500 sa podarilo pripísať 31%. Výsledky uplynulého roka sú o to prekvapujúcejšie, keď zoberieme do úvahy predpovede rôznych ekonómov, ktorí predpovedali na rok 2019 stagnujúce až negatívne výnosy. Keď sa Paula Samuelsona, jedného z najznámejších ekonómov 20. storočia, raz opýtali na ako dlho dokážu predikovať ekonómovia vývoj trhov, jeho odpoveď znela celkom jednoznačne: „Na jeden kvartál dozadu“.

Táto vtipná príhoda súvisí s tým, že pre ľudí je typické myslieť v trendoch, a preto radi extrapolujú nedávne udalosti do budúcnosti. To sa môže javiť ako veľmi nesprávne myslenie, hlavne keď si uvedomíte, že pravdepodobnosť, že nastanú po sebe dva dobré roky s nadpriemernými výnosmi je podľa štúdie JP Morgan iba niečo menej ako 30%. Otázka potom znie, aké faktory vplývali na pozitívne výsledky v roku 2019? Po tom ako si v Decembri 2018 celý trh myslel, že zvyšovanie sadzieb americkou centrálnou bankou bude pokračovať aj v roku 2019, začali akciové indexy začiatkom nového roka rásť, čomu dopomohol aj zvrat v monetárnej politike, keď americká centrálna banka najskôr ohlásila ukončenie zvyšovania sadzieb a následne začala úrokové sadzby v strede roka opäť znižovať. S dodatočnou likviditou sa na trh opäť vrátil optimizmus, čo malo pozitívny vplyv na rast cien akcií. Druhý, nie menej dôležitý faktor, je ochota investorov zaplatiť vyšší násobok za jednotku zisku na akciu, takzvaný Price/Earnings ukazovateľ. Pre porovnanie, zatiaľ čo začiatkom roka 2019 boli investori ochotní zaplatiť 17-násobok ziskov pri americkom akciovom indexe S&P 500, tak ku koncu roka sa tento násobok zvýšil na 21. Optimizmus investorov nebol viditeľný iba na akciovom trhu, ale rovnako aj na dlhopisovom, kde agregovaný OAS spread na korporátnych dlhopisoch atakoval svoje historické minimá.

Pre vysvetlenie, ani jeden zo spomenutých efektov nebude dlhodobo trvalý. Centrálne banky nebudú môcť donekonečna znižovať sadzby a investori nebudú donekonečna platiť vyššie násobky za dosiahnutý zisk. Predpovedať apokalypsu na akciových trhoch by bolo jednoduchšie, napriek tomu si v našej skromnej predpovedi na rok 2020 myslíme, že rok 2020 bude v znamení priemerných výnosov, aj keď stále rastúcich. Nakoľko bude naša predpoveď správna sa ukáže až o rok, napriek tomu sú naše očakávania ukotvené nohami na zemi. 

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.