Náš pohľad na aktuálnu atmosféru v súvislosti s koronavírusom

Vážení investori,

vzhľadom k aktuálnej atmosfére spôsobenej šírením vírusu COVID-19 (koronavírus), by sme Vás radi oboznámili s našim pohľadom na vzniknutú situáciu a možný vplyv na vývoj investícií. 

Z médií sa na nás všetkých valí záplava správ o aktuálnej situácii,  známi nám po sociálnych sieťach rozposielajú rôzne overené aj neoverené správy. Taká je realita dnešných dní. Pod tlakom sme náchylní uveriť rôznym scenárom. V Číne a v Južnej Kórei už ubúdajú chorí a pribúdajú uzdravení a ich život sa pomaly vracia do zabehnutých koľají. Sme presvedčení, že postupne sa život vráti do normálu aj u nás. Áno, určité segmenty ekonomiky budú zasiahnuté viac, iné menej. Takýto pohyb vždy vytvára množstvo príležitostí a preto sa pozorne venujeme vývoju trhov a snažíme sa identifikovať príležitosti pre nové investície.

Vplyv aktuálnej atmosféry na výkonnosť Prvého realitného fondu

Prvý realitný fond (PRF) je investícia, ktorú skutočne vidíte a patrí k jedným z najobľúbenejších podielových fondov slovenských investorov. Jeho cieľom je spravovať dlhodobé a stabilne vyvážené portfólio vo všetkých segmentoch realitného trhu (kancelárie, logistika, pozemky). Nehnuteľnosti v portfóliu PRF sú schopné prinášať výnosy aj počas aktuálneho ekonomického vývoja práve vďaka kvalitnej správe, pozornej analýze pred nadobudnutím a s preverenými nájomcami, ktorí majú finančnú silu.

Aktuálne nepredpokladáme zásadný dopad na výkonnosť aktív PRF. Dopad na cenu realitných aktív sa odvíja aj od ich schopnosti generovať tzv. cashflow a táto schopnosť je momentálne zachovaná.

Vyberať, či nevyberať?

To je otázka, na ktorú hľadá v týchto dňoch odpoveď asi každý investor a každý si na ňu musí nájsť odpoveď sám. Pri rozhodovaní je dôležité zvážiť, či vybrané peniaze naozaj potrebujem napr. na lieky, chod podnikania, alebo či len podliehame panike a chceme ich vybrať pre akýsi „pokoj v duši“. Naši portfólio manažéri denne pozorne sledujú vývoj na kapitálových trhoch. Čo sa týka Prvého realitného fondu, krátkodobé výkyvy cien na kapitálových trhoch nemajú zásadný vplyv na výnosy z dlhodobých nájmov v nehnuteľnostiach, ktoré sú v portfóliu PRF a je preto vhodné nechať ďalej vaše investície pracovať.

IAD Investments, správ. spol., a.s.

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.