Najčastejšie otázky našich investorov

Začínajúci investori to nemajú ľahké. Na trhu je veľa produktov a možností ako svoje financie zhodnotiť. Ktorá je ale tá správna? Koľko peňazí mám investovať? Mám investovať jednorazovo, alebo dlhodobo? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete v tomto blogu. Našich portfólio manažérov, ktorí denne sledujú situáciu na svetových finančných trhoch, sme sa tieto otázky opýtali za vás.

1. Akú časť svojho čistého príjmu mám mesačne investovať?

V závislosti od výšky príjmu a následných mandátnych výdavkov (napr. nájomné, splátka hypotéky, leasingu, poistky a pod.) za rozumnú výšku pravidelnej investície považujeme 5-10% čistého príjmu. Nie je to však univerzálna odpoveď. Výška investície závisí aj od parametrov ako je miera úspor, vek investora a v neposlednom rade cieľ a doba investovania.

2. Uvažujem, kam investovať. Aké sú výhody a nevýhody podielového fondu od banky alebo správcovskej spoločnosti a aké riadenej investície od obchodníka s cennými papiermi? Mám aj inú možnosť investovať, keď som bežný investor?

Za plusy investovania do podielových fondov považujeme pre beźného investora nasledovné:

  • likvidita                                                                                             
  • diverzifikácia rizika                                                                                               
  • široká ponuka fondov                                                                                     
  • podielové fondy sú v správe regulovaných subjektov pod kontrolou NBS

Pri výbere medzi podielovým fondom a riadeným portfóliom si investor musí určiť cieľ investovania a časový horizont, počas ktorého chce investovať. Až po analýze týchto parametrov je možné porovnať, čo je pre investora výhodnejšie pre dosiahnutie jeho investičného cieľa.

3. Je lepšie investovať po 50 eur mesačne do 2-3 fondov či iných investičných produktov, alebo radšej vyššiu sumu do jedného fondu?

Na začiatku si treba položiť proti otázku: "Je primárnym cieľom investora uchovať hodnotu pôvodnej investície alebo naopak zvýšiť svoj kapitál?" V prípade, že sa investor snaží, aby predišiel väčším stratám, je lepšie aby svoju investíciu alokoval medzi 3 rôzne fondy - ideálne akciový, dlhopisový a realitný. Naopak, ak je cieľ investora rast kapitálu, potom je lepšie investovať vyššiu sumu do jedného fondu, a to akciového. Ak sa investor rozhodne pre investíciu výlučne do akciového fondu, musí rozumieť do čoho daný fond investuje a aké rizika sú s investíciou spojené (napr. že investícia do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy).

4. Aktuálne si sporím v dlhopisovom fonde. Mám prestúpiť do akciového, kde sú aktuálne väčšie zisky? A mám tam presunúť úspory naraz alebo postupne? Mám si časť úspor alebo aj všetky nechať v dlhopisovom fonde?

Pri súčasnej situácii na kapitálových trhoch by sme sporenie v dlhopisovom fonde odporúčali iba okrajovo a to z toho dôvodu, že súčasné výnosy na dlhopisoch sú pod úrovňou inflácie, čo znamená, že reálne dosiahnutý výnos v dlhopisovom fonde je záporný. Pre bežného investora je dobré, aby časť investície zostala v dlhopisoch, ale väčšia časť by mala smerovať do akcií.

Vaše otázky alebo témy, ktoré vás zaujímajú, nám môžete napísať na podnety(at)iad.sk .

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.