Marec očami portfólio manažéra

Akciové trhy sa v marci niesli v pozitívnej nálade čo sa prejavilo na raste hlavných akciových indexov takmer po celom svete. O niečo lepšie sa darilo americkým indexom oproti európskym, naopak značne zaostávali ázijské trhy, ktoré ťažili z pozitívnej nálady iba okrajovo (SP500: +5,7 %, EuroStoxx50: +5 %, CSI300: +1,3 %).

Hlavným faktorom za spomenutými výnosmi bolo potvrdenie stanoviska americkej centrálnej banky, že monetárna politika zostáva naďalej uvoľnená. Okrem toho na obidvoch stranách Atlantiku prevláda presvedčenie, že po uvoľnení opatrení sa odložené úspory nadobudnuté počas pandémie premietnu do vyššej spotreby a zároveň vyššia inflácia v podobe vyšších cien statkov bude po istú dobu tolerovaná centrálnymi bankami. Všetky zo spomenutých faktorov, pôsobia priaznivo na budúce zisky spoločnosti, čo má pozitívny vplyv na akcie ako také.

Zatiaľ čo akciové indexy sa niesli na pozitívnej vlne, tak medzi jednotlivými akciami prevládala naďalej dichotómia, ktorá začala začiatkom februára a pokračovala v marci. Kým v priebehu minulého roku nebola žiadna cena dosť vysoká pri mnohých technologických tituloch, tak v priebehu tohto roka investori o tieto akcie nejavia žiadny záujem. Najlepšie to vystihuje 14 dňový RSI index, ktorý pri mnohých tituloch ukazuje hodnoty pod 50, v niektorých prípadoch pod 40, čo symbolizuje slabý dopyt. Ako príklad môžeme uviesť TESLU, ktorá od začiatku roka stratila 3 %, poprípade Apple, ktorý odpísal takmer 2 %.

Na dlhopisových trhoch nastal po dlhšej dobe pokoj. Obavy z nárastu výnosov na štátnych dlhopisoch sa v marci stabilizovali, čomu do značnej miery prispeli aj pozitívne výroky z ECB a amerického FEDu. Nateraz sa 10 ročný americký štátny dlhopis obchoduje s výnosom na úrovni 1,7 %, zatiaľ čo nemecký štátny dlhopis s negatívnym výnosom -0,3 %. Negatívny výnos na nemeckom štátnom dlhopise nie je veľmi atraktívny ale keď zoberieme do úvahy, že ešte začiatkom roka bol výnos na úrovni -0,6 %, tak pre mnohé fondy sa súčasný výnos môže javiť ako výhodný obchod.

Roman Vitásek, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.