Aktuality a novinky

Aktuality a novinky

Aktualizácia dokumentov

31.01.2020

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od 1.2.2020 je aktualizovaný dokument Cenník IAD, ktorý nájdete v časti Dokumenty.

Zobraziť článok

IAD je pridruženým členom AOCP

07.01.2020

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 01.01.2020 sa IAD stala pridruženým členom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (AOCP). AOCP je nezisková organizácia združujúca...

Zobraziť článok

Aktualizácia dokumentov

02.12.2019

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 02.12.2019 bola aktualizovaná Organizačná štruktúra IAD Investments. Aktuálny dokument nájdete v sekcii Listiny IAD.

Zobraziť článok

Aktualizácia dokumentov

30.08.2019

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od 1.9.2019 sú aktualizované dokumenty Všeobecné obchodné podmienky, Obchodné podmienky IAD ONLINE a MTA, Reklamačný poriadok a Poriadok o postupe pri...

Zobraziť článok

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za polrok 2019

22.08.2019

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dňa 22.8.2019 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 30.6.2019 v zmysle...

Zobraziť článok

Aktualizácia dokumentov

01.08.2019

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 1.8.2019 vstúpili do platnosti kľúčové informácie pre investorov podielového fondu Growth Opportunities, ktoré sa menili z dôvodu...

Zobraziť článok

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.