Aktuality a novinky - iad.sk

Aktuality a novinky

Akcia s Prvým realitným fondom - Získajte 9% za 1100 dní

03. 04. 2017

PODMIENKY AKCIE:

Ak v období od 3.4.2017 – 3.7.2017 investujete do Prvého realitného fondu, o.p.f. pod špecifickým symbolom 91100 na 1100 dní, získate výnos minimálne 9%.


Základné...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov Prvého realitného fondu

03. 04. 2017

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 03.04.2017 vstúpil do platnosti Predajný prospekt podielového fondu Prvý realitný fond, ktorý sa menil najmä z dôvodu doplnenia informácií...

Zobraziť celý text

Akcia s Korunovým realitným fondom - Získajte minimálne 9% za 1100 dní

30. 03. 2017

Ak v období od 27.3.2017 – 27.6.2017 investujete do Korunového realitného fondu, o.p.f. pod špecifickým symbolom 4545 na 1100 dní, získate výnos minimálne 9%.

Zobraziť celý text

Výplata dividend za rok 2016 - rozhodujúci deň pre určenie nároku

29. 03. 2017

Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. stanovilo rozhodujúci deň pre určenie nároku na výplatu výnosov za rok 2016 v zmysle...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov Korunového realitného fondu a Cenníka IAD

29. 03. 2017

Dňa 29.3.2017 sa stal platným aktualizovaný dokument Kľúčové informácie pre investorov podielového fondu Korunový realitný fond a od 30.3.2017 sa stane platným aktualizovaný Cenník IAD.

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov Korunového realitného fondu

27. 03. 2017

Vážení klienti, 

oznamujeme Vám, že odo dňa 27.3.2017 sa stal platným aktualizovaný predajný prospekt podielového fondu Korunový realitný fond, ktorý sa menil najmä z dôvodu doplnenia...

Zobraziť celý text