Aktuality a novinky - iad.sk

Aktuality a novinky

Aktualizácia dokumentov

11. 09. 2017

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 11.9.2017 vstupujú do platnosti aktualizovaný štatút, predajný prospekt
a kľúčové informácie pre investorov fondu Growth Opportunities, o.p.f.,...

Zobraziť celý text

Zlúčenie podielových fondov Optimal a Kapital do Growth Opportunities

11. 09. 2017

Vážení podielnici,

predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol. a.s. Vám oznamuje, že z dôvodu zefektívnenia správy podielových fondov a na základe predchádzajúceho súhlasu...

Zobraziť celý text

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za polrok 2017

30. 08. 2017

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dňa 30.8.2017 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 30.6.2017 v zmysle...

Zobraziť celý text

Zlúčenie podielových fondov Optimal a Kapital do Growth Opportunities

31. 07. 2017

Vážení podielnici,

predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol. a.s. Vám oznamuje, že z dôvodu zefektívnenia správy podielových fondov a na základe predchádzajúceho...

Zobraziť celý text

IAD Investments odpredala budovu River Garden I. v Prahe

05. 06. 2017

Najstaršia nezávislá slovenská správcovská spoločnosť IAD Investments odpredala zo svojho portfólia nehnuteľností v Prvom realitnom fonde administratívnu budovu River Garden I. v Prahe...

Zobraziť celý text

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za rok 2016

28. 04. 2017

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dňa 28.4. 2017 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 31.12.2016 v zmysle...

Zobraziť celý text