Aktuality a novinky - iad.sk

Aktuality a novinky

Aktualizácia dokumentov (Predajný prospekt)

29. 03. 2018

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 29.3.2018 vstúpil do platnosti predajný prospekt podielového fondu 1. PF Slnko, ktorý sa menil z dôvodu aktualizácie informácií o výške...

Zobraziť celý text

Výplata dividend za rok 2017 - rozhodujúci deň pre určenie nároku

26. 03. 2018

Vážení klienti, 

oznamujeme Vám, že predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. stanovilo rozhodujúci deň pre určenie nároku na výplatu výnosov za rok 2017 v zmysle...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov (Predajné prospekty)

16. 02. 2018

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 16.2.2018 vstúpili do platnosti predajné prospekty podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili z dôvodu pravidelnej ročnej...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov (KIID)

16. 02. 2018

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 16.2.2018 vstúpili do platnosti kľúčové informácie pre investorov podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili najmä z dôvodu...

Zobraziť celý text

Investícia roka - iad.sk

EURO Cash dlhopisový sa opäť stal Investíciou roka

30. 01. 2018

Náš podielový fond EURO Cash dlhopisový obhájil prvenstvo z minulého roku a zvíťazil v súťaži Investícia roka 2017 v kategórií dlhopisových fondov. Fond sa po druhýkrát v rade stal aj I...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov

02. 01. 2018

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od 3.1.2018 sú aktualizované dokumenty Reklamačný poriadok a Poriadok o postupe pri vybavovaní sťažností a dokument Kľúčové informácie pre...

Zobraziť celý text