Aktuality a novinky - iad.sk

Aktuality a novinky

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za polrok 2017

30. 08. 2017

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dňa 30.8.2017 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 30.6.2017 v zmysle...

Zobraziť celý text

Zlúčenie podielových fondov Optimal a Kapital do Growth Opportunities

31. 07. 2017

Vážení podielnici,

predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol. a.s. Vám oznamuje, že z dôvodu zefektívnenia správy podielových fondov a na základe predchádzajúceho...

Zobraziť celý text

IAD Investments odpredala budovu River Garden I. v Prahe

05. 06. 2017

Najstaršia nezávislá slovenská správcovská spoločnosť IAD Investments odpredala zo svojho portfólia nehnuteľností v Prvom realitnom fonde administratívnu budovu River Garden I. v Prahe...

Zobraziť celý text

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za rok 2016

28. 04. 2017

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dňa 28.4. 2017 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 31.12.2016 v zmysle...

Zobraziť celý text

Akcia s Prvým realitným fondom - Získajte 9% za 1100 dní

03. 04. 2017

PODMIENKY AKCIE:

Ak v období od 3.4.2017 – 3.7.2017 investujete do Prvého realitného fondu, o.p.f. pod špecifickým symbolom 91100 na 1100 dní, získate výnos minimálne 9%.


Základné...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov Prvého realitného fondu

03. 04. 2017

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 03.04.2017 vstúpil do platnosti Predajný prospekt podielového fondu Prvý realitný fond, ktorý sa menil najmä z dôvodu doplnenia informácií...

Zobraziť celý text