Aktuality a novinky - iad.sk

Aktuality a novinky

Aktualizácia dokumentov

06. 11. 2017

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 6.11.2017 vstupujú do platnosti aktualizovaný štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov fondu KD RUSSIA a Spoločný...

Zobraziť celý text

Zlúčenie podielového fondu KD Prosperita do KD RUSSIA

06. 11. 2017

Vážení podielnici,

predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol. a.s. vám oznamuje, že z dôvodu zefektívnenia správy podielových fondov a na základe predchádzajúceho súhlasu...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov

06. 11. 2017

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 6.11.2017 vstúpili do platnosti Kľúčové informácie pre investorov podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili najmä z dôvodu...

Zobraziť celý text

Zlúčenie podielového fondu KD Prosperita do KD RUSSIA

25. 09. 2017

Vážení podielnici,

predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol. a.s. Vám oznamuje, že z dôvodu zefektívnenia správy podielových fondov a na základe predchádzajúceho súhlasu...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov

11. 09. 2017

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 11.9.2017 vstupujú do platnosti aktualizovaný štatút, predajný prospekt
a kľúčové informácie pre investorov fondu Growth Opportunities, o.p.f.,...

Zobraziť celý text

Zlúčenie podielových fondov Optimal a Kapital do Growth Opportunities

11. 09. 2017

Vážení podielnici,

predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol. a.s. Vám oznamuje, že z dôvodu zefektívnenia správy podielových fondov a na základe predchádzajúceho súhlasu...

Zobraziť celý text