Aktuality a novinky

Aktuality a novinky

Aktualizácia dokumentov

15.02.2021

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 15.2.2021 vstúpili do platnosti predajné prospekty podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili z dôvodu pravidelnej ročnej...

Zobraziť článok

Aktualizácia dokumentov

02.11.2020

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 2.11.2020 vstúpili do platnosti nasledujúce dokumenty: Informácie o IAD Investments, správ. spol., a.s. a ňou poskytovaných investičných...

Zobraziť článok

Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za polrok 2020

27.08.2020

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dňa 27.8.2020 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 30.6.2020 v zmysle...

Zobraziť článok

Aktualizácia dokumentov

09.07.2020

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 9.7.2020 vstúpili do platnosti kľúčové informácie pre investorov podielového fondu EURO Bond, Optimal Balanced a Global Index, ktoré sa...

Zobraziť článok

Aktualizácia dokumentov

15.06.2020

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 15.6.2020 vstúpili do platnosti kľúčové informácie pre investorov podielového fondu 1.PF Slnko a Protected Equity 1, ktoré sa menili z...

Zobraziť článok

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za rok 2019

30.04.2020

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že v zmysle štatútov spravovaných podielových fondov boli dňa 30.4.2020 zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom...

Zobraziť článok

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.