Aktuality a novinky

Aktuality a novinky

Oznámenie o dni výplaty dividend za rok 2013

Oznámenie o dni výplaty dividend za rok 2013

31.03.2014

Predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. stanovilo rozhodujúci deň pre určenie nároku na výplatu výnosov za rok 2013 v zmysle ustanovení štatútu podielového fondu...

Zobraziť článok

Top Fond Slovakia 2013 - ocenený Protected Equity 1

Top Fond Slovakia 2013 - ocenený Protected Equity 1

25.02.2014

Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS), ako nezávislá profesná orgnizácia pre kolektívne investovanie, organizuje každý rok spolu s vydavateľstvom Ecopress vyhodnotenie...

Zobraziť článok

Aktualizácia dokumentov podielových fondov

Aktualizácia dokumentov podielových fondov

16.02.2014

Dňa 17.2.2014 vstúpili do platnosti nasledovné aktualizované dokumenty podielových fondov

Zobraziť článok

Výzva podielnikom na uplatnenie práva na vyplatenie podielového listu

Výzva podielnikom na uplatnenie práva na vyplatenie podielového listu

03.02.2014

IAD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka...

Zobraziť článok

Zaistený - IAD depozitné konto je Investíciou roka 2013

Zaistený - IAD depozitné konto je Investíciou roka 2013

29.01.2014

Dňa 28.1.2013 boli vyhlásené výsledky analýzy slovenského investičného trhu "Investícia roka 2013", ktoré pripravuje spoločnosť Fincentrum v spolupráci s mesačníkom Forbes.

Zobraziť článok

AKCIA 10% za 1100 dní s Prvým realitným fondom

AKCIA 10% za 1100 dní s Prvým realitným fondom

24.01.2014

IAD Investments vyhlasuje akciu: 10%-ný garantovaný výnos za 1100 dní s Prvý realitným fondom.

Zobraziť článok

IAD

Všeobecne o cookies na tejto webstránke

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Na ľavej stránke si môžete upraviť všetky nastavenia v súvislosti so súbormi cookies. Cookies, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu technického fungovania našej webstránky sú automaticky povolené a nie je možné ich používanie zrušiť bez toho, aby došlo k narušeniu určitých nutných funkcionalít tejto webstránky.