Aktuality a novinky - iad.sk

Aktuality a novinky

Nová budova v Prvom realitnom fonde - STEINERKA

19. 11. 2018

Prvý realitný fond, o.p.f. spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. nadobudol od spoločnosti MiddleCap Real Estate Ltd. do svojho portfólia nehnuteľností administratívnu budovu...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov

01. 11. 2018

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 01.11.2018 bola aktualizovaná Organizačná štruktúra IAD Investments. Aktuálny dokument nájdete v sekcii Listiny IAD.

Zobraziť celý text

Zlúčenie fondu EURO Cash dlhopisový do fondu EURO Bond

26. 10. 2018

Vážení podielnici,

predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol. a.s. Vám oznamuje, že z dôvodu zefektívnenia správy a podobnej investičnej politiky fondov na základe...

Zobraziť celý text

Zlúčenie fondu Bond Dynamic do fondu 1.PF Slnko

26. 10. 2018

Vážení podielnici,

predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol. a.s. Vám oznamuje, že z dôvodu zefektívnenia správy a podobnej investičnej politiky fondov na základe...

Zobraziť celý text

Oznam o aktualizácii Sadzobníka poplatkov – sporenie s riadeným portfóliom

01. 10. 2018

Dňa 1. 10. 2018 vstúpil do platnosti aktualizovaný Sadzobník poplatkov pre poskytovanie služby riadenie portfólia: sporenie s riadeným portfóliom.

Zobraziť celý text

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za polrok 2018

24. 08. 2018

IAD Investments, správ. spol., a.s. oznamuje, že dňa 24.8.2018 boli zverejnené Správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch k 30.6.2018 v zmysle...

Zobraziť celý text