Aktuality a novinky - iad.sk

Aktuality a novinky

Investícia roka - iad.sk

EURO Cash dlhopisový sa opäť stal Investíciou roka

30. 01. 2018

Náš podielový fond EURO Cash dlhopisový obhájil prvenstvo z minulého roku a zvíťazil v súťaži Investícia roka 2017 v kategórií dlhopisových fondov. Fond sa po druhýkrát v rade stal aj I...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov

02. 01. 2018

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od 3.1.2018 sú aktualizované dokumenty Reklamačný poriadok a Poriadok o postupe pri vybavovaní sťažností a dokument Kľúčové informácie pre...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov

06. 11. 2017

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 6.11.2017 vstupujú do platnosti aktualizovaný štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov fondu KD RUSSIA a Spoločný...

Zobraziť celý text

Zlúčenie podielového fondu KD Prosperita do KD RUSSIA

06. 11. 2017

Vážení podielnici,

predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol. a.s. vám oznamuje, že z dôvodu zefektívnenia správy podielových fondov a na základe predchádzajúceho súhlasu...

Zobraziť celý text

Aktualizácia dokumentov

06. 11. 2017

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 6.11.2017 vstúpili do platnosti Kľúčové informácie pre investorov podielových fondov IAD Investments, ktoré sa menili najmä z dôvodu...

Zobraziť celý text

Zlúčenie podielového fondu KD Prosperita do KD RUSSIA

25. 09. 2017

Vážení podielnici,

predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol. a.s. Vám oznamuje, že z dôvodu zefektívnenia správy podielových fondov a na základe predchádzajúceho súhlasu...

Zobraziť celý text